Filippenserne 3:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen,

Dansk (1917 / 1931)
og findes i ham, saa jeg ikke har min Retfærdighed, den af Loven, men den ved Tro paa Kristus, Retfærdigheden fra Gud paa Grundlag af Troen,

Svenska (1917)
och bliva funnen i honom, icke med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten av Gud, på grund av tron.

King James Bible
And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:

English Revised Version
and be found in him, not having a righteousness of mine own, even that which is of the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is of God by faith:
Bibelen Kunnskap Treasury

be.

1 Mosebok 7:23
Og han* utryddet hvert liv som var på jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; de blev utryddet av jorden, og bare Noah blev igjen, og det som var med ham i arken.

5 Mosebok 19:3,4
Du skal gjøre veien til dem i stand og skifte hele det land som Herren din Gud gir dig til arv, i tre deler, forat enhver manndraper kan fly dit. …

Hebreerne 6:18
forat vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunde lyve, skulde ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som venter oss,

1 Peters 3:19,20
og i denne gikk han og bort og preket for åndene som var i varetekt, …

in.

Romerne 8:1
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus;

Romerne 16:7
Hils Andronikus og Junias, mine frender og mine medfanger, de som har et godt navn blandt apostlene, de som også før mig er kommet til Kristus.

1 Korintierne 1:30
Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

2 Korintierne 5:17
Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

not.

Filippenserne 3:6
i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet efter loven ulastelig.

1 Kongebok 8:46
Når de synder mot dig - for det er ikke noget menneske som ikke synder - og du vredes på dem og gir dem i fiendens vold, og de som tar dem til fange, fører dem bort til fiendens land, fjernt eller nær,

2 Krønikebok 32:25,31
Men Esekias gjengjeldte ikke den velgjerning som var vist ham; han blev overmodig i sitt hjerte, og det kom vrede over ham og over Juda og Jerusalem. …

Jobs 9:28-31
da gruer jeg for alle mine plager; jeg vet jo at du ikke frikjenner mig. …

Jobs 10:14,15
Syndet jeg, så vilde du vokte på mig og ikke frikjenne mig for min misgjerning; …

Jobs 15:14-16
Hvad er et menneske, at han skulde være ren, og en som er født av en kvinne, at han skulde være rettferdig? …

Jobs 42:5,6
Bare hvad ryktet meldte, hadde jeg hørt om dig; men nu har mitt øie sett dig. …

Salmenes 14:3
De er alle avveket, alle tilsammen fordervet; det er ingen som gjør godt, enn ikke én.

Salmenes 19:12
Hvem merker hvor ofte han feiler? Forlat mig mine lønnlige synder!

Salmenes 130:3,4
Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? …

Salmenes 143:2
og gå ikke i rette med din tjener! For ingen som lever, er rettferdig for ditt åsyn.

Predikerens 7:20
for det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden, som bare gjør godt og aldri synder.

Esaias 6:5
Da sa jeg: Ve mig! Jeg er fortapt; for jeg er en mann med urene leber, og jeg bor midt iblandt et folk med urene leber, og mine øine har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud.

Esaias 53:6
Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

Esaias 64:5,6
Vi blev som den urene alle sammen, og all vår rettferdighet som et urent klæsplagg, og som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort. …

Matteus 9:13
Men gå bort og lær hvad det er: Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer. For jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.

Romerne 9:31,32
Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. …

Romerne 10:1-3,5
Brødre! mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. …

2 Timoteus 1:9
han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke efter våre gjerninger, men efter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider,

Titus 3:5
frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd,

Jakobs 3:2
For vi snubler alle sammen i mange ting; den som ikke snubler i tale, han er en fullkommen mann, i stand til også å holde hele legemet i tømme.

1 Johannes 1:8-10
Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; …

which is of the.

5 Mosebok 27:26
Forbannet være den som ikke holder ordene i denne lov og ikke gjør efter dem! Og alt folket skal si: Amen.

Lukas 10:25-29
Og se, en lovkyndig stod op og fristet ham og sa: Mester! hvad skal jeg gjøre forat jeg kan arve evig liv? …

Romerne 3:19,20
Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, forat hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud, …

Romerne 4:13-15
For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ætt det løfte at han skulde være arving til verden, men ved troens rettferdighet. …

Romerne 7:5-13
For da vi var i kjødet, virket de syndige lyster, som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi bar frukt for døden; …

Romerne 8:3
For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet,

Romerne 10:4,5
For Kristus er lovens ende, til rettferdighet for hver den som tror. …

Galaterne 3:10-13,21,22
For så mange som holder sig til lov-gjerninger, er under forbannelse; for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det! …

Jakobs 2:9-11
men gjør I forskjell på folk, da gjør I synd, og loven refser eder som lovbrytere. …

1 Johannes 3:4
Hver den som gjør synd, han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd.

the righteousness.

Salmenes 71:15,16
Min munn skal fortelle om din rettferdighet, hele dagen om din frelse; for jeg vet ikke tall derpå. …

Esaias 45:24,25
Bare i Herren, skal de si om mig, er rettferdighet og styrke; til ham skal de komme, og til skamme skal de bli alle de som brenner av harme mot ham. …

Esaias 46:13
Jeg lar min rettferdighet komme nær, den er ikke langt borte, og min frelse dryger ikke; jeg gir frelse i Sion og min herlighet til Israel.

Esaias 53:11
Fordi hans sjel har hatt møie, skal han se det* og mettes; derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.

Jeremias 23:6
I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt; og dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet*.

Jeremias 33:16
I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn det skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.

Daniel 9:24
Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.

Johannes 16:8-11
Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: …

Romerne 1:17
for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.

Romerne 3:21,22
Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven, …

Romerne 4:5,6,13
den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. …

Romerne 5:21
forat likesom synden hersket ved døden, så skulde også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Romerne 9:30
Hvad skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro;

Romerne 10:3,6,10
for da de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde efter å grunne sin egen rettferdighet, gav de sig ikke inn under Guds rettferdighet. …

1 Korintierne 1:30
Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

2 Korintierne 5:21
Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, forat vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

Galaterne 2:16
men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lov-gjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lov-gjerninger, eftersom intet kjød blir rettferdiggjort av lov-gjerninger.

Galaterne 3:11
Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart; for: Den rettferdige, ved tro skal han leve;

Lenker
Filippenserne 3:9 InterlineærtFilippenserne 3:9 flerspråkligFilipenses 3:9 SpanskPhilippiens 3:9 FranskPhilipper 3:9 TyskeFilippenserne 3:9 ChinesePhilippians 3:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filippenserne 3
8ja, jeg akter og i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mere verd, han for hvis skyld jeg har lidt tap på alt, og jeg akter det for skarn, forat jeg kan vinne Kristus 9og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, 10så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans opstandelse og samfundet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død, …
Kryssreferanser
Jeremias 33:16
I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn det skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.

Romerne 1:17
for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: Den rettferdige, ved tro skal han leve.

Romerne 9:30
Hvad skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro;

Romerne 10:5
For Moses skriver om rettferdigheten av loven: Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem;

1 Korintierne 1:30
Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning,

Filippenserne 3:6
i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet efter loven ulastelig.

Filippenserne 3:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden