1 Kongebok 8:46
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Når de synder mot dig - for det er ikke noget menneske som ikke synder - og du vredes på dem og gir dem i fiendens vold, og de som tar dem til fange, fører dem bort til fiendens land, fjernt eller nær,

Dansk (1917 / 1931)
Naar de synder imod dig — thi der er intet Menneske, som ikke synder — og du vredes paa dem og giver dem i Fjendens Magt, og Sejrherrerne fører dem fangne til Fjendens Land, det være sig fjernt eller nær,

Svenska (1917)
Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till fiendens land, fjärran eller nära,

King James Bible
If they sin against thee, (for there is no man that sinneth not,) and thou be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captives unto the land of the enemy, far or near;

English Revised Version
If they sin against thee, (for there is no man that sinneth not,) and thou be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captive unto the land of the enemy, far off or near;
Bibelen Kunnskap Treasury

there is no man

2 Krønikebok 6:36
Når de synder mot dig - for det er intet menneske som ikke synder - og du vredes på dem og gir dem i fiendens vold, og de som tar dem til fange, fører dem bort til et annet land, fjernt eller nær,

Jobs 14:4
Kunde det bare komme en ren av en uren! Ikke én!

Jobs 15:14-16
Hvad er et menneske, at han skulde være ren, og en som er født av en kvinne, at han skulde være rettferdig? …

Salmenes 19:12
Hvem merker hvor ofte han feiler? Forlat mig mine lønnlige synder!

Salmenes 130:3
Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående?

Salmenes 143:2
og gå ikke i rette med din tjener! For ingen som lever, er rettferdig for ditt åsyn.

Salomos Ordsprog 20:9
Hvem kan si: Jeg har renset mitt hjerte, jeg er fri for min synd?

Predikerens 7:20
for det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden, som bare gjør godt og aldri synder.

Esaias 53:6
Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

Esaias 64:6
Og det er ingen som påkaller ditt navn, som manner sig op til å holde fast ved dig; for du har skjult ditt åsyn for oss og latt oss tæres bort i våre misgjerningers vold.

Romerne 3:19
Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, forat hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud,

Galaterne 3:22
men Skriften har lagt alt inn under synd, forat det som var lovt, skulde ved tro på Jesus Kristus bli gitt dem som tror.

Jakobs 3:2
For vi snubler alle sammen i mange ting; den som ikke snubler i tale, han er en fullkommen mann, i stand til også å holde hele legemet i tømme.

1 Johannes 1:8-10
Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; …

unto the land

3 Mosebok 26:34-39
Da skal landet gjøre fyldest for sine sabbatsår hele den tid det ligger øde, mens I er i eders fienders land; da skal landet hvile og gjøre fyldest for sine sabbatsår. …

5 Mosebok 4:26,27
så tar jeg idag himmelen og jorden til vidne mot eder at I visselig snart skal utryddes av det land som I nu drar inn i over Jordan og skal ta i eie; I skal ikke leve mange dager der, men bli helt ødelagt. …

5 Mosebok 28:36,54-68
Herren skal føre dig og din konge, som du setter over dig, bort til et folk som hverken du eller dine fedre har kjent, og der skal du dyrke andre guder, stokk og sten. …

5 Mosebok 29:28
Herren rykket dem op av deres land i vrede og harme og stor forbitrelse og kastet dem bort til et fremmed land, som det kan sees på denne dag.

2 Kongebok 17:6,18,23
I Hoseas niende år inntok den assyriske konge Samaria og bortførte Israel til Assyria; og han lot dem bo i Halah og ved Habor, en elv i Gosan, og i Medias byer. …

2 Kongebok 25:21
og Babels konge lot dem slå ihjel i Ribla i Hamat-landet. Således blev Juda bortført fra sitt land.

Daniel 9:7-14
Dig, Herre, hører rettferdigheten til, men oss vårt ansikts blygsel, som det sees på denne dag - oss, Judas menn og Jerusalems innbyggere og hele Israel, både dem som er nær, og dem som er langt borte, i alle de land som du har drevet dem bort til for den troløshets skyld som de har vist mot dig. …

Lukas 21:24
og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende.

Lenker
1 Kongebok 8:46 Interlineært1 Kongebok 8:46 flerspråklig1 Reyes 8:46 Spansk1 Rois 8:46 Fransk1 Koenige 8:46 Tyske1 Kongebok 8:46 Chinese1 Kings 8:46 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Kongebok 8
45så vil du i himmelen høre deres bønn og ydmyke begjæring og hjelpe dem til deres rett. 46Når de synder mot dig - for det er ikke noget menneske som ikke synder - og du vredes på dem og gir dem i fiendens vold, og de som tar dem til fange, fører dem bort til fiendens land, fjernt eller nær, 47men de så tar sig det til hjerte i det land hvor de holdes fanget, og omvender sig og bønnfaller dig om nåde i deres land som holder dem fanget, og sier: Vi har syndet og gjort ille, vi har vært ugudelige, …
Kryssreferanser
Romerne 3:23
alle har syndet og fattes Guds ære,

1 Johannes 1:8
Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss;

3 Mosebok 26:34
Da skal landet gjøre fyldest for sine sabbatsår hele den tid det ligger øde, mens I er i eders fienders land; da skal landet hvile og gjøre fyldest for sine sabbatsår.

1 Kongebok 8:45
så vil du i himmelen høre deres bønn og ydmyke begjæring og hjelpe dem til deres rett.

2 Kongebok 17:6
I Hoseas niende år inntok den assyriske konge Samaria og bortførte Israel til Assyria; og han lot dem bo i Halah og ved Habor, en elv i Gosan, og i Medias byer.

2 Kongebok 17:18
Da blev Herren såre vred på Israel og støtte dem bort fra sitt åsyn; det blev ingen tilbake uten Juda stamme alene.

2 Kongebok 25:21
og Babels konge lot dem slå ihjel i Ribla i Hamat-landet. Således blev Juda bortført fra sitt land.

Salmenes 130:3
Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående?

Salmenes 130:4
For hos dig er forlatelsen, forat du må fryktes.

Salmenes 143:2
og gå ikke i rette med din tjener! For ingen som lever, er rettferdig for ditt åsyn.

Salomos Ordsprog 20:9
Hvem kan si: Jeg har renset mitt hjerte, jeg er fri for min synd?

Predikerens 7:20
for det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden, som bare gjør godt og aldri synder.

1 Kongebok 8:45
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden