Titus 3:5
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd,

Dansk (1917 / 1931)
frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligaand,

Svenska (1917)
då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande,

King James Bible
Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;

English Revised Version
not by works done in righteousness, which we did ourselves, but according to his mercy he saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost,
Bibelen Kunnskap Treasury

by works.

Jobs 9:20
Hadde jeg enn rett, skulde dog min egen munn dømme mig skyldig; var jeg enn uskyldig, vilde han dog si at jeg hadde urett.

Jobs 15:14
Hvad er et menneske, at han skulde være ren, og en som er født av en kvinne, at han skulde være rettferdig?

Jobs 25:4
Hvorledes skulde da et menneske være rettferdig for Gud eller en som er født av en kvinne, være ren?

Salmenes 143:2
og gå ikke i rette med din tjener! For ingen som lever, er rettferdig for ditt åsyn.

Esaias 57:12
Jeg vil kunngjøre din rettferdighet og dine gjerninger, og de skal ikke gagne dig.

Lukas 10:27-29
Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din hu, og din næste som dig selv. …

Romerne 3:20,28
siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lov-gjerninger; for ved loven kommer syndens erkjennelse. …

Romerne 4:5
den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet.

Romerne 9:11,16,30
For da de ennu var ufødte og ennu ikke hadde gjort hverken godt eller ondt - forat Guds råd efter hans utvelgelse skulde stå ved makt, ikke ved gjerninger, men ved ham som kaller - …

Romerne 11:6
men er det av nåde, da er det ikke mere av gjerninger, ellers blir nåden ikke mere nåde.

Galaterne 2:16
men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lov-gjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lov-gjerninger, eftersom intet kjød blir rettferdiggjort av lov-gjerninger.

Galaterne 3:16-21
Nu blev løftene gitt Abraham og hans ætt; han sier ikke: Og dine ætlinger, som om mange, men som om én: Og din ætt, og dette er Kristus. …

Efeserne 2:4,8,9
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, …

2 Timoteus 1:9
han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke efter våre gjerninger, men efter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider,

according.

Titus 3:4
men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret,

Salmenes 62:12
Og dig, Herre, hører miskunnhet til; for du betaler enhver efter hans gjerning.

Salmenes 86:5,15
For du, Herre, er god og villig til å forlate og rik på miskunnhet mot alle dem som påkaller dig. …

Salmenes 130:7
Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunnheten, og megen forløsning er hos ham,

Mika 7:18
Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv? Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet.

Lukas 1:50,54,72,78
og hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. …

Efeserne 1:6,7
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, …

Hebreerne 4:16
La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

1 Peters 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

1 Peters 2:10
I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn.

washing.

Johannes 3:3-5
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. …

1 Korintierne 6:11
Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Efeserne 5:26
for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet,

1 Peters 3:21
det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

renewing.

Salmenes 51:10
Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!

Romerne 12:2
og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Efeserne 4:23
men fornyes i eders sinns ånd

Kolossenserne 3:10
og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;

Hebreerne 6:6
da de på ny korsfester Guds Sønn for sig og gjør ham til spott.

Lenker
Titus 3:5 InterlineærtTitus 3:5 flerspråkligTito 3:5 SpanskTite 3:5 FranskTitus 3:5 TyskeTitus 3:5 ChineseTitus 3:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Titus 3
4men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, 5frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd, 6som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. …
Kryssreferanser
5 Mosebok 9:5
Ikke for din rettferdighets skyld eller for ditt opriktige hjertes skyld kommer du inn i deres land og tar det i eie; men det er for deres ugudelighets skyld Herren din Gud driver disse hedninger ut for dig, og for å holde det ord Herren har svoret dine fedre Abraham, Isak og Jakob.

Esekiel 36:25
Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder.

Matteus 3:11
Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild;

Johannes 3:5
Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Romerne 11:14
om jeg bare kunde vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst nogen av dem.

Romerne 12:2
og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Efeserne 2:4
Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med,

Efeserne 2:9
ikke av gjerninger, forat ikke nogen skal rose sig.

Efeserne 5:26
for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet,

2 Timoteus 1:9
han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke efter våre gjerninger, men efter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider,

Hebreerne 10:22
så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;

1 Peters 1:3
Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,

1 Peters 3:21
det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

Titus 3:4
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden