Titus 3
Norsk (1930)
1Minn dem om å underordne sig under myndigheter og øvrigheter, å være lydige, rede til all god gjerning, 2ikke å spotte nogen, ikke å være stridslystne, men milde, og vise all saktmodighet mot alle mennesker.

3For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre; 4men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, 5frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd, 6som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. 7forat vi, rettferdiggjort ved hans nåde, efter håpet skulde bli arvinger til det evige liv. 8Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene;

9men dårlige stridsspørsmål og ættetavler og kiv og trette om loven skal du holde dig fra; for de er unyttige og gagnløse. 10Et menneske som gir sig av med vranglære, skal du vise fra dig, efterat du har formant ham én gang og én gang til, 11for du vet at han er forvendt og synder, dømt av sig selv.

12Når jeg sender Artemas eller Tykikus til dig, da gjør dig umak for å komme til mig i Nikopolis; for der har jeg tenkt å bli vinteren over. 13Zenas, den lovkyndige, og Apollos skal du med omhu hjelpe på vei, forat intet skal fattes dem. 14Også våre må lære å gjøre gode gjerninger, alt efter som det er trang til, forat de ikke skal være uten frukt.

15Alle som er hos mig, hilser dig. Hils dem som elsker oss i troen! Nåden være med eder alle!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Titus 2
Top of Page
Top of Page