1 Timoteus 2:8
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal bede så at de opløfter hellige hender, uten vrede og trette;

Dansk (1917 / 1931)
Saa vil jeg da, at Mændene paa ethvert Sted, hvor de bede, skulle opløfte fromme Hænder uden Vrede og Trætte.

Svenska (1917)
Jag vill alltså att männen allestädes skola förrätta bön, i det att de, fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.

King James Bible
I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.

English Revised Version
I desire therefore that the men pray in every place, lifting up holy hands, without wrath and disputing.
Bibelen Kunnskap Treasury

I will.

1 Timoteus 5:14
Derfor vil jeg at unge enker skal gifte sig, føde barn, styre sitt hus, ikke gi motstanderen nogen leilighet til baktalelse.

1 Korintierne 7:7
jeg ønsker at alle mennesker var som jeg; men hver har sin egen nådegave av Gud, den ene så, den andre så.

*Gr:

Titus 3:8
Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene;

pray.

2 Krønikebok 33:11,12
Derfor lot Herren assyrerkongens hærførere komme over dem, og de fanget Manasse med kroker og bandt ham med to kobberlenker og førte ham til Babel. …

Salmenes 130:1,2
En sang ved festreisene. Av det dype kaller jeg på dig, Herre! …

Klagesangene 3:55,56
Jeg påkalte ditt navn, Herre, fra den dypeste brønn. …

Jonas 2:1,2
Og Jonas bad til Herren sin Gud fra fiskens buk …

Malakias 1:11
For fra solens opgang til dens nedgang skal mitt navn bli stort blandt hedningefolkene, og på hvert sted skal det brennes røkelse og bæres frem offergaver for mitt navn, rene offergaver; for mitt navn skal bli stort blandt folkene, sier Herren, hærskarenes Gud.

Lukas 23:42,43
Og han sa: Jesus! kom mig i hu når du kommer i ditt rike! …

Johannes 4:21,23,24
Jesus sier til henne: Tro mig, kvinne! den time kommer da I hverken skal tilbede Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. …

Apostlenes-gjerninge 21:5
Da nu disse dager var til ende, drog vi derfra og fór videre, og de fulgte oss alle med kvinner og barn helt utenfor byen; vi falt da på kne på stranden og bad;

lifting.

Jobs 16:17
Og dog er det ingen urett i mine hender, og min bønn er ren.

Salmenes 26:6
Jeg tvetter mine hender i uskyld og vil gjerne ferdes om ditt alter, Herre,

Salmenes 66:18
Hadde jeg urett for øie i mitt hjerte, så vilde Herren ikke høre.

Salmenes 134:2
Løft eders hender op til helligdommen og lov Herren!

Salomos Ordsprog 15:8
De ugudeliges offer er en vederstyggelighet for Herren, men de opriktiges bønn er ham til velbehag.

Salomos Ordsprog 21:27
De ugudeliges offer er en vederstyggelighet, og enda mere når de bærer det frem og har ondt i sinne!

Esaias 1:15
Og når I breder ut eders hender, skjuler jeg mine øine for eder; om I enn beder meget, hører jeg ikke; eders hender er fulle av blod.

Esaias 58:7-11
Mon ikke dette* at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da klær ham og ikke drar dig bort fra den som er ditt eget kjød?…

Jeremias 7:9,10
Hvorledes? I stjeler, slår ihjel, driver hor, sverger falsk og brenner røkelse for Ba'al og følger andre guder, som I ikke kjenner, …

Malakias 1:9,10
Så bønnfall nu Gud at han må bli oss nådig! Med egne hender har I gjort dette - kan han da for eders skyld være nådig? sier Herren, hærskarenes Gud. …

Apostlenes-gjerninge 10:2,4,31
han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus og gav mange almisser til folket og bad alltid til Gud. …

Hebreerne 10:22
så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;

Jakobs 4:8
hold eder nær til Gud, og han skal holde sig nær til eder! Tvett hendene, I syndere, og rens hjertene, I tvesinnede!

1 Johannes 3:20-22
for om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. …

without.

1 Kongebok 3:11
Og Gud sa til ham: Efterdi du har bedt om denne ting og ikke bedt om et langt liv og ikke bedt om rikdom og heller ikke om dine fienders død, men har bedt om forstand til å akte på hvad rett er,

Salmenes 35:13
Og jeg, jeg klædde mig i sørgeklær, da de var syke; jeg plaget min sjel med faste, og min bønn vendte tilbake til min barm*.

Matteus 5:22-24,44
Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild. …

Matteus 6:12,14,15
og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; …

Markus 11:25
Og når I står og beder, og I har noget imot nogen, da forlat ham det, forat også eders Fader i himmelen skal forlate eder eders overtredelser!

Lukas 23:34
Men Jesus sa: Fader, forlat dem! for de vet ikke hvad de gjør. Og de delte hans klær mellem sig og kastet lodd om dem.

Apostlenes-gjerninge 7:60
Og han falt på kne og ropte med høi røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og som han hadde sagt dette, sov han inn.

1 Peters 3:7
Likeså I ektemenn: Lev med forstand sammen med eders hustruer som det svakere kar, og vis dem ære, da de og er medarvinger til livets nåde, forat eders bønner ikke skal hindres.

and.

Matteus 21:21
Men Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Dersom I har tro og ikke tviler, da skal I ikke alene kunne gjøre dette med fikentreet, men endog om I sier til dette fjell: Løft dig op og kast dig i havet, så skal det skje;

Markus 11:23,24
Sannelig sier jeg eder at den som sier til dette fjell: Løft dig op og kast dig i havet! og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, ham skal det vederfares. …

Jakobs 1:6-8
Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden. …

Lenker
1 Timoteus 2:8 Interlineært1 Timoteus 2:8 flerspråklig1 Timoteo 2:8 Spansk1 Timothée 2:8 Fransk1 Timotheus 2:8 Tyske1 Timoteus 2:8 Chinese1 Timothy 2:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Timoteus 2
7og for dette blev jeg satt til forkynner og apostel - jeg sier sannhet, jeg lyver ikke - en lærer for hedningene i tro og sannhet. 8Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal bede så at de opløfter hellige hender, uten vrede og trette;
Kryssreferanser
Salmenes 24:4
Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke har svoret falskelig.

Salmenes 28:2
Hør mine inderlige bønners røst, når jeg roper til dig, når jeg opløfter mine hender til ditt hellige kor!

Salmenes 63:4
Således vil jeg love dig mitt liv igjennem; i ditt navn vil jeg opløfte mine hender.

Salmenes 134:2
Løft eders hender op til helligdommen og lov Herren!

Salmenes 141:2
La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn, mine henders opløftelse som et aften-matoffer!

Lukas 24:50
Og han førte dem ut imot Betania, og han løftet op sine hender og velsignet dem;

Johannes 4:21
Jesus sier til henne: Tro mig, kvinne! den time kommer da I hverken skal tilbede Faderen på dette fjell eller i Jerusalem.

1 Korintierne 1:2
- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår:

2 Korintierne 2:14
Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted!

Filippenserne 1:12
Jeg vil at I skal vite, brødre, at det jeg har oplevd, heller har tjent til evangeliets fremme,

1 Tessalonikerne 1:8
For fra eder har Herrens ord lydt ut; ikke bare i Makedonia og Akaia, men allesteds er eders tro på Gud kommet ut, så vi ikke trenger til å tale noget om det;

1 Timoteus 5:14
Derfor vil jeg at unge enker skal gifte sig, føde barn, styre sitt hus, ikke gi motstanderen nogen leilighet til baktalelse.

Titus 3:8
Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene;

Jakobs 4:8
hold eder nær til Gud, og han skal holde sig nær til eder! Tvett hendene, I syndere, og rens hjertene, I tvesinnede!

1 Timoteus 2:7
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden