Apostlenes-gjerninge 10:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus og gav mange almisser til folket og bad alltid til Gud.

Dansk (1917 / 1931)
en from Mand, der frygtede Gud tillige med hele sit Hus og gav Folket mange Almisser og altid bad til Gud,

Svenska (1917)
Han var en from man, som »fruktade Gud» tillika med hela sitt hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud.

King James Bible
A devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God alway.

English Revised Version
a devout man, and one that feared God with all his house, who gave much alms to the people, and prayed to God alway.
Bibelen Kunnskap Treasury

devout.

Apostlenes-gjerninge 10:7,22
Da nu engelen som talte til ham, var faret fra ham, kalte han til sig to av sine tjenere og en from stridsmann av dem som alltid var om ham, …

Apostlenes-gjerninge 2:5
Nu bodde det i Jerusalem jøder, gudfryktige menn fra alle folkeslag under himmelen.

Apostlenes-gjerninge 8:2
Men nogen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor veklage over ham.

Apostlenes-gjerninge 13:50
Men jødene satte op de fornemme kvinner som var tilhengere av jødenes tro, og de første menn i byen, og de reiste en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra sine landemerker.

Apostlenes-gjerninge 16:14
Og der var en kvinne ved navn Lydia, en purpur-kremmerske fra byen Tyatira, som dyrket Gud efter jødenes tro; hun hørte på, og Herren oplot hennes hjerte, så hun gav akt på det som blev talt av Paulus.

Apostlenes-gjerninge 22:12
Og en som hette Ananias, en gudfryktig mann efter loven, med godt vidnesbyrd av alle jøder som bodde der,

Lukas 2:25
Og se, det var en mann i Jerusalem ved navn Simeon, og denne mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst; og den Hellige Ånd var over ham,

one.

Apostlenes-gjerninge 10:35
men blandt ethvert folkeslag tar han imot den som frykter ham og gjør rettferdighet.

Apostlenes-gjerninge 9:31
Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.

Apostlenes-gjerninge 13:16,26
Da stod Paulus op og slo til lyd med hånden og sa: Israelittiske menn og I som frykter Gud! Hør: …

1 Kongebok 8:43
så vil du høre det i himmelen, der hvor du bor, og gjøre alt som den fremmede roper til dig om, så alle jordens folk må lære å kjenne ditt navn og frykte dig likesom ditt folk Israel og forstå at det er ditt navn som det nevnes med dette hus som jeg har bygget.

2 Krønikebok 6:33
så vil du høre fra himmelen, der hvor du bor, og gjøre alt som den fremmede roper til dig om, så alle jordens folk må lære å kjenne ditt navn og frykte dig likesom ditt folk Israel og forstå at det er ditt navn det nevnes med dette hus som jeg har bygget.

Jobs 1:1
I landet Us var det en mann som hette Job; han var en ulastelig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og vek fra det onde.

Salmenes 102:15
Og hedningene skal frykte Herrens navn, og alle jordens konger din herlighet.

Predikerens 7:18
Det er godt at du holder fast ved det ene, men du skal heller ikke slippe det andre; for den som frykter Gud, finner en utvei av alt dette.

Esaias 59:19
Og i Vesterland skal de frykte Herrens navn, og i Østerland hans herlighet; for den skal komme lik en voldsom strøm som Herrens vær driver avsted.

Daniel 6:26
Jeg gir hermed det bud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud; for han er den levende Gud og blir i evighet, og hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden.

Apenbaring 15:4
Hvem skulde ikke frykte, Herre, og ære ditt navn? Du alene er hellig, og alle folkene skal komme og tilbede for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbaret.

with.

Apostlenes-gjerninge 10:7
Da nu engelen som talte til ham, var faret fra ham, kalte han til sig to av sine tjenere og en from stridsmann av dem som alltid var om ham,

Apostlenes-gjerninge 16:15
Da nu hun og hennes hus var blitt døpt, bad hun oss og sa: Så sant I holder mig for å være en som tror på Herren, så kom inn i mitt hus og ta ophold der! Og hun nødde oss.

Apostlenes-gjerninge 18:8
Men synagoge-forstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange av korintierne som hørte ham, kom til troen og lot sig døpe.

1 Mosebok 18:19
for jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus efter sig at de skal holde sig efter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.

Josvas 24:15
Men synes I ikke om å tjene Herren, så velg idag hvem I vil tjene, enten de guder eders fedre dyrket på hin side elven, eller amorittenes guder, i hvis land I bor! Men jeg og mitt hus vi vil tjene Herren.

Jobs 1:5
Og så ofte en omgang av disse gjestebud var til ende, sendte Job bud efter dem og helliget dem; han stod tidlig op om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av dem; for Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Således gjorde Job alltid.

Salmenes 101:6-8
Mine øine ser efter de trofaste i landet, forat de skal bo hos mig; den som vandrer på den rettsindiges vei, han skal tjene mig. …

which.

Apostlenes-gjerninge 10:4,22,31
Men han stirret på ham og blev forferdet og sa: Hvad er det, Herre? Han svarte ham: Dine bønner og dine almisser er steget op til ihukommelse for Gud. …

Apostlenes-gjerninge 9:36
I Joppe var det en disippelinne ved navn Tabita, det er utlagt: Dorkas*; hun var rik på gode gjerninger og gav mange almisser.

Salmenes 41:1
Til sangmesteren; en salme av David. (2) Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham.

Esaias 58:7,8
Mon ikke dette* at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus - når du ser en naken, at du da klær ham og ikke drar dig bort fra den som er ditt eget kjød?…

Lukas 7:4,5
De kom da til Jesus, og bad ham inderlig og sa: Han er vel verd at du gjør dette for ham; …

Romerne 15:26,27
For Makedonia og Akaia har villet gjøre et sammenskudd for de fattige blandt de hellige i Jerusalem. …

2 Korintierne 9:8-15
Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning, …

and prayed.

Apostlenes-gjerninge 9:11
Og Herren sa til ham: Stå op og gå bort i den gate som kalles den rette, og spør i Judas' hus efter en som heter Saulus, fra Tarsus! for se, han beder,

Salmenes 25:5,8,9
Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen. …

Salmenes 55:17
Aften og morgen og middag vil jeg klage og sukke, så hører han min røst.

Salmenes 86:3
Vær mig nådig, Herre! for til dig roper jeg hele dagen.

*marg:

Salmenes 88:1
En sang; en salme av Korahs barn; til sangmesteren; efter Mahalat leannot*; en læresalme av Heman, esrahitten.

Salmenes 119:2
Salige er de som tar vare på hans vidnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte

Salomos Ordsprog 2:3-5
ja, dersom du roper efter innsikten og løfter din røst for å kalle på forstanden,…

Daniel 6:10,16,20
Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt op, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før. …

Matteus 7:7,8
Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder! …

Lukas 18:1
Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulde bede og ikke bli trette.

Kolossenserne 4:2
Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse,

1 Tessalonikerne 5:17
bed uavlatelig,

Jakobs 1:5
Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 10:2 InterlineærtApostlenes-gjerninge 10:2 flerspråkligHechos 10:2 SpanskActes 10:2 FranskApostelgeschichte 10:2 TyskeApostlenes-gjerninge 10:2 ChineseActs 10:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 10
1Det var en mann i Cesarea ved navn Kornelius, høvedsmann ved den hærdeling som kaltes den italiske; 2han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus og gav mange almisser til folket og bad alltid til Gud. 3Og han så grandgivelig i et syn, omkring den niende time på dagen, en Guds engel som kom inn til ham og sa til ham: Kornelius! …
Kryssreferanser
Lukas 7:4
De kom da til Jesus, og bad ham inderlig og sa: Han er vel verd at du gjør dette for ham;

Apostlenes-gjerninge 10:22
De sa: Kornelius, en høvedsmann, en rettferdig og gudfryktig mann, som har godt vidnesbyrd av hele jødenes folk, fikk det bud av en hellig engel at han skulde hente dig til sitt hus og høre hvad du har å si.

Apostlenes-gjerninge 10:35
men blandt ethvert folkeslag tar han imot den som frykter ham og gjør rettferdighet.

Apostlenes-gjerninge 11:14
han skal tale ord til dig som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus.

Apostlenes-gjerninge 13:16
Da stod Paulus op og slo til lyd med hånden og sa: Israelittiske menn og I som frykter Gud! Hør:

Apostlenes-gjerninge 13:26
Brødre, sønner av Abrahams ætt og de iblandt eder som frykter Gud! til eder blev ordet om denne frelse utsendt.

Apostlenes-gjerninge 10:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden