1 Timoteus 6:11
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men du, Guds menneske, fly disse ting, jag efter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, saktmodighet!

Dansk (1917 / 1931)
Men du, o Guds Menneske! fly disse Ting; jag derimod efter Retfærdighed, Gudsfrygt, Tro, Kærlighed, Udholdenhed, Sagtmodighed;

Svenska (1917)
Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

King James Bible
But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.

English Revised Version
But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
Bibelen Kunnskap Treasury

But.

2 Timoteus 2:22
Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

O man.

1 Timoteus 6:20
Timoteus! ta vare på det som er dig overgitt, så du vender dig bort fra det vanhellige tomme snakk og motsigelsene fra den kunnskap som falskelig kalles så,

5 Mosebok 33:1
Dette er den velsignelse som Moses, den Guds mann, lyste over Israels barn før sin død.

1 Samuels 2:27
Og det kom en Guds mann til Eli, og sa til ham: Så sier Herren: Har jeg ikke åpenbaret mig for din fars hus, da de var i Egypten og måtte tjene Faraos hus?

1 Samuels 9:6
Men han svarte ham: I denne by er det en Guds mann som det går stort ord av; alt hvad han sier, slår til. La oss nu gå dit! Han kan visst si oss noget om det vi går efter.

1 Kongebok 13:1,26
Men da kom det på Herrens bud en Guds mann til Betel fra Juda, nettop som Jeroboam stod ved alteret for å brenne røkelse. …

1 Kongebok 17:18,24
Da sa hun til Elias: Hvad har jeg med dig å gjøre, du Guds mann? Du er kommet til mig for å minne mig om min synd og la min sønn dø. …

1 Kongebok 20:28
Da trådte den Guds mann frem og sa til Israels konge: Så sier Herren, sa han: Fordi syrerne har sagt: Herren er en fjellgud og ikke en dalgud, så vil jeg gi hele denne store mengde i din hånd, og I skal kjenne at jeg er Herren.

2 Kongebok 1:9,13
Og han sendte til ham en høvedsmann over femti med sine menn; og han gikk op til ham, der han satt på toppen av fjellet, og han sa til ham: Du Guds mann! Kongen sier: Kom ned! …

2 Kongebok 5:20
da tenkte Gehasi, den Guds mann Elisas dreng: Min herre har spart denne syrer Na'aman og ikke tatt imot av ham det han hadde hatt med sig; så sant Herren lever, vil jeg springe efter ham og få noget av ham.

2 Kongebok 23:17
Så sa han: Hvad er det for en stenstøtte jeg ser der borte? Byens menn svarte: Det er gravstedet til den Guds mann som kom fra Juda og ropte ut over alteret i Betel at det skulde skje som du nu har gjort.

1 Krønikebok 23:14
Men sønnene til den Guds mann Moses regnes til Levi stamme.

2 Krønikebok 8:14
Han gjorde som hans far David hadde foreskrevet, og satte prestenes skifter til deres tjeneste og levittene til deres gjøremål, til å synge Herrens lov og gå prestene til hånde, efter som det krevdes for hver dag, og likeledes dørvokterne efter deres skifter ved de forskjellige porter, for så hadde den Guds mann David befalt;

Nehemias 12:24,36
Levittenes overhoder var: Hasabja, Serebia og Josva, Kadmiels sønn, og deres brødre stod midt imot dem for å love og prise Gud, således som den Guds mann David hadde befalt, flokk ved flokk. …

Jeremias 35:4
og jeg førte dem inn i Herrens hus, i det kammer som tilhørte sønnene til den Guds mann Hanan, Jigdaljas sønn, og som lå ved siden av høvdingenes kammer, ovenover dørvokteren Ma'asejas, Sallums sønns kammer.

2 Timoteus 3:17
forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

flee.

1 Korintierne 6:18
Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.

1 Korintierne 10:14
Derfor, mine elskede, fly fra avgudsdyrkelsen!

2 Timoteus 2:22
Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

and.

1 Timoteus 5:10
har vidnesbyrd om gode gjerninger, har opfostret barn, har vært gjestfri, har vasket de helliges føtter, er kommet de nødlidende til hjelp, har lagt vinn på all god gjerning.

5 Mosebok 16:20
Rettferdighet, rettferdighet skal du strebe efter, forat du må leve og eie det land Herren din Gud gir dig.

Salmenes 34:14
Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den!

Salmenes 38:20
Og de som gjengjelder godt med ondt, står mig imot, fordi jeg jager efter det gode.

Esaias 51:1
Hør på mig, I som jager efter rettferdighet, I som søker Herren! Se på det fjell som I er hugget ut av, og på den brønn som I er gravd ut av!

Romerne 14:19
La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse!

1 Korintierne 14:1
Jag efter kjærligheten! Streb efter de åndelige gaver, men mest efter å tale profetisk!

2 Timoteus 2:22
Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

Hebreerne 12:14
Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

1 Peters 3:11
han gå av veien for ondt og gjøre godt, han søke fred og jage efter den!

righteousness.

1 Timoteus 4:12
La ingen forakte dig for din ungdoms skyld, men vær et forbillede for de troende, i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!

Galaterne 5:22,23
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; …

Filippenserne 4:8,9
For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er - gi akt på det! …

Titus 2:11,12
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, …

2 Peters 1:5-7
så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet, …

Lenker
1 Timoteus 6:11 Interlineært1 Timoteus 6:11 flerspråklig1 Timoteo 6:11 Spansk1 Timothée 6:11 Fransk1 Timotheus 6:11 Tyske1 Timoteus 6:11 Chinese1 Timothy 6:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Timoteus 6
11Men du, Guds menneske, fly disse ting, jag efter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, saktmodighet! 12Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du blev kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vidner! …
Kryssreferanser
Salomos Ordsprog 15:9
Den ugudeliges vei er en vederstyggelighet for Herren, men den som jager efter rettferdighet, elsker han.

1 Timoteus 1:14
og vår Herres nåde blev overvettes stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus.

2 Timoteus 2:21
Holder da nogen sig ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

2 Timoteus 2:22
Men fly ungdommens lyster, og jag efter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!

2 Timoteus 3:10
Men du har efterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet,

2 Timoteus 3:17
forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

1 Timoteus 6:10
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden