1 Korintierne 14:3
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst.

Dansk (1917 / 1931)
Men den, som profeterer, taler Mennesker til Opbyggelse og Formaning og Trøst.

Svenska (1917)
Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst.

King James Bible
But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.

English Revised Version
But he that prophesieth speaketh unto men edification, and comfort, and consolation.
Bibelen Kunnskap Treasury

edification.

1 Korintierne 14:4,12,26
Den som taler med tunge, opbygger sig selv; men den som taler profetisk, opbygger menigheten. …

1 Korintierne 8:1
Men vedkommende avgudsofferne, da vet vi at vi alle har kunnskap. Kunnskapen opblåser, men kjærligheten opbygger;

1 Korintierne 10:23
Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner; jeg har lov til alt, men ikke alt opbygger.

Apostlenes-gjerninge 9:31
Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.

Romerne 14:19
La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse!

Romerne 15:2
enhver av oss være sin næste til behag, til hans gagn, til opbyggelse!

Efeserne 4:12-16,29
forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse, …

1 Tessalonikerne 5:11
Forman derfor hverandre, og opbygg den ene den andre, som I og gjør!

1 Timoteus 1:4
og ikke å gi sig av med eventyr og endeløse ættetavler, som mere fører til stridigheter enn til å tjene som Guds husholdere i troen - så ber jeg dig også nu.

Judas 1:20
Men I, elskede, opbygg eder på eders høihellige tro, bed i den Hellige Ånd,

exhortation.

Lukas 3:18
Også mange andre formaninger gav han folket, og forkynte dem evangeliet.

Apostlenes-gjerninge 13:15
Efter oplesningen av loven og profetene sendte da synagoge-forstanderne bud til dem og sa: Brødre! har I noget formaningsord til folket, så tal!

Apostlenes-gjerninge 14:22
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

Apostlenes-gjerninge 15:32
Judas og Silas, som selv var profeter, trøstet brødrene med mange ord og styrket dem,

Romerne 12:8
eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!

1 Tessalonikerne 2:3
For vår forkynnelse kommer ikke av villfarelse eller av urenhet eller med svik;

1 Tessalonikerne 4:1
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri.

1 Tessalonikerne 5:11,14
Forman derfor hverandre, og opbygg den ene den andre, som I og gjør! …

2 Tessalonikerne 3:12
Men sådanne byder og formaner vi i den Herre Jesus Kristus at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød.

1 Timoteus 4:13
Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!

1 Timoteus 6:2
Men de som har troende herrer, skal ikke forakte dem, fordi de er brødre, men så meget heller gjøre sin tjeneste, fordi de som nyter godt av deres velgjerning, er troende og elsket. Dette skal du lære og formane til.

2 Timoteus 4:2
Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!

Titus 1:9
en som holder fast ved det troverdige ord efter læren, forat han kan være i stand til både å formane ved den sunde lære og å tale til rette dem som sier imot.

Titus 2:6,9,15
De unge menn skal du likeledes formane til å være sindige, …

Hebreerne 3:13
men forman hverandre hver dag, så lenge det heter idag, forat ikke nogen av eder skal forherdes ved syndens svik;

Hebreerne 10:25
og ikke forlater vår egen forsamling, som nogen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.

Hebreerne 13:22
Jeg ber eder, brødre, ta dette formaningens ord vel op; for jeg har skrevet til eder i korthet.

1 Peters 5:12
Med Silvanus, den trofaste bror - det holder jeg ham for - skriver jeg kortelig til eder for å formane og vidne at dette er Guds sanne nåde som I står i.

comfort.

1 Korintierne 14:31
For I kan alle tale profetisk, én ad gangen, så alle kan lære og alle formanes;

2 Korintierne 1:4
han som trøster oss i all vår trengsel, forat vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst hvormed vi selv blir trøstet av Gud!

2 Korintierne 2:7
så at I derimot heller skal tilgi og trøste ham, forat han ikke skal gå til grunne i ennu større sorg.

Efeserne 6:22
som jeg just derfor sender til eder at I skal få vite hvorledes det er med oss, og at han skal trøste eders hjerter.

Kolossenserne 4:8
som jeg just derfor sender til eder, forat I skal få vite hvorledes det er med oss, og forat han skal trøste eders hjerter,

1 Tessalonikerne 2:11
likesom I vet hvorledes vi formante hver og en av eder, som en far sine barn, og la eder på hjerte

1 Tessalonikerne 3:2
og vi sendte Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium, for å styrke eder og formane eder om eders tro,

1 Tessalonikerne 4:18
Trøst da hverandre med disse ord!

1 Tessalonikerne 5:11-14
Forman derfor hverandre, og opbygg den ene den andre, som I og gjør! …

Lenker
1 Korintierne 14:3 Interlineært1 Korintierne 14:3 flerspråklig1 Corintios 14:3 Spansk1 Corinthiens 14:3 Fransk1 Korinther 14:3 Tyske1 Korintierne 14:3 Chinese1 Corinthians 14:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 14
2For den som taler med tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud; for ingen skjønner det, men han taler hemmeligheter i Ånden; 3den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst. 4Den som taler med tunge, opbygger sig selv; men den som taler profetisk, opbygger menigheten. …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 4:36
Og Josef, som av apostlene hadde fått tilnavnet Barnabas, det er utlagt: formaningens sønn, en levitt, født på Kypern, som eide en aker, solgte den og bar frem pengene og la dem for apostlenes føtter.

Romerne 14:19
La oss derfor strebe efter det som tjener til fred og til innbyrdes opbyggelse!

Romerne 15:2
enhver av oss være sin næste til behag, til hans gagn, til opbyggelse!

1 Korintierne 14:5
Allikevel ønsker jeg at I alle talte med tunger, men heller at I talte profetisk; den som taler profetisk, er større enn den som taler med tunger, medmindre han tyder det, så at menigheten kan få opbyggelse av det.

1 Korintierne 14:12
Således også med eder: Når I streber efter de åndelige gaver, så søk å få dem i rikelig mål til menighetens opbyggelse.

1 Korintierne 14:2
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden