Jakobs 1:17
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.

Dansk (1917 / 1931)
Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller skiftende Skygge.

Svenska (1917)
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

King James Bible
Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.

English Revised Version
Every good gift and every perfect boon is from above, coming down from the Father of lights, with whom can be no variation, neither shadow that is cast by turning.
Bibelen Kunnskap Treasury

good.

Jakobs 1:5
Men dersom nogen av eder mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

Jakobs 3:15,17
Denne visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sanselig, djevelsk; …

1 Mosebok 41:16,38,39
Og Josef svarte Farao og sa: Det står ikke til mig; Gud vil gi et svar som spår lykke for Farao. …

2 Mosebok 4:11,12
Men Herren sa til ham: Hvem har gitt mennesket munn, og hvem gjør stum eller døv eller seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? …

2 Mosebok 31:3-6
og jeg har fylt ham med Guds Ånd, med visdom og med forstand og med kunnskap og med dyktighet til alle slags arbeid, …

2 Mosebok 36:1,2
Og Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn, som Herren hadde gitt forstand og kunnskap, så de forstod sig på alt det arbeid som skulde til for å få helligdommen ferdig, gjorde i ett og alt som Herren hadde sagt. …

4 Mosebok 11:17,25
Så vil jeg komme ned og tale med dig der, og jeg vil ta av den ånd som er over dig, og legge på dem, så de kan bære byrden av folket sammen med dig, og du ikke skal bære den alene. …

1 Krønikebok 22:12
Bare Herren vil gi dig visdom og forstand og sette dig over Israel, og du må holde Herrens, din Guds lov.

1 Krønikebok 29:19
Og gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vidnesbyrd og dine lover og utføre det alt sammen og bygge den herlige bygning som jeg har samlet forråd til.

2 Krønikebok 1:11,12
Da sa Gud til Salomo: Efterdi det var dette som lå dig på hjerte, og du ikke har bedt om rikdom, skatter og ære eller dine fienders død og heller ikke om et langt liv, men har bedt om visdom og kunnskap, så du kan dømme mitt folk, som jeg har gjort dig til konge over, …

Salomos Ordsprog 2:6
For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand,

Esaias 28:26
Hans Gud har vist ham den rette måte, han lærte ham det.

Daniel 2:21,22,27-30
og han omskifter tider og stunder, avsetter konger og innsetter konger; han gir de vise visdom og de forstandige forstand; …

Matteus 7:11
Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da eders Fader i himmelen gi dem gode gaver som beder ham!

Matteus 11:25,26
På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige; …

Matteus 13:11,12
Han svarte og sa til dem: Fordi eder er det gitt å få vite himlenes rikes hemmeligheter; men dem er det ikke gitt. …

Lukas 11:13
Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da Faderen, som er i himmelen, gi dem den Hellige Ånd som beder ham!

Johannes 3:27
Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen.

Apostlenes-gjerninge 5:31
ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

Apostlenes-gjerninge 11:18
Da de hørte dette, slo de sig til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet.

Romerne 6:23
For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Romerne 11:30
For likesom I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet,

Romerne 12:6-8
Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til, …

1 Korintierne 4:7
For hvem gir vel dig fortrin? Og hvad har du, som du ikke har fått? Men om du nu har fått noget, hvorfor roser du dig da som om du ikke hadde fått det?

1 Korintierne 12:4-12
Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme; …

Efeserne 2:3-5,8
blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre. …

Efeserne 4:8-11
Derfor sier Skriften: Han fór op i det høie og bortførte fanger, han gav menneskene gaver. …

Filippenserne 1:29
For eder blev det unt, for Kristi skyld - ikke bare å tro på ham, men og å lide for hans skyld,

Titus 3:3-5
For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre; …

1 Johannes 4:10
I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1 Johannes 5:11,12
Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. …

from the.

1 Mosebok 1:2-5,14,15
Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene. …

5 Mosebok 4:19
og at du ikke, når du løfter dine øine op til himmelen og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, lar dig føre vill, så du tilbeder dem og dyrker dem, de som Herren din Gud har tildelt alle folkene under hele himmelen.

Salmenes 19:1-8
Til sangmesteren; en salme av David. (2) Himlene forteller Guds ære, og hvelvingen forkynner hans henders gjerning. …

Salmenes 84:11
For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

Esaias 45:7
jeg som er lysets ophav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken; jeg, Herren, gjør alt dette.

Esaias 60:19
Solen skal ikke mere være ditt lys om dagen, og månen skal ikke skinne og lyse for dig; men Herren skal være et evig lys for dig, og din Gud skal være din herlighet.

Johannes 1:9
Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.

Johannes 8:12
Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys; den som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.

2 Korintierne 4:6
For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

Efeserne 1:18
og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

1 Johannes 1:5
Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham.

Apenbaring 21:23
Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for sig; for Guds herlighet oplyser den, og Lammet er dens lys.

Apenbaring 22:5
Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem; og de skal regjere i all evighet.

no variableness.

4 Mosebok 23:19
Gud er ikke et menneske at han skulde lyve, ei heller et menneskes barn at han skulde angre; skulde han si noget og ikke gjøre det, skulde han tale og ikke sette det i verk?

1 Samuels 15:29
Og Israels trofaste Gud lyver ikke og angrer ikke; for han er ikke et menneske, så han skulde angre.

Salmenes 122:6
Bed om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker dig!

Esaias 46:10
jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd, jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg,

Malakias 3:6
for jeg, Herren, har ikke forandret mig, og I, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort.

Romerne 11:29
for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på.

Hebreerne 1:11,12
de skal forgå, men du blir, og de skal alle eldes som et klædebon, …

Hebreerne 13:8
Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

Lenker
Jakobs 1:17 InterlineærtJakobs 1:17 flerspråkligSantiago 1:17 SpanskJacques 1:17 FranskJakobus 1:17 TyskeJakobs 1:17 ChineseJames 1:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakobs 1
16Far ikke vill, mine elskede brødre! 17All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge. 18Efter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, forat vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.
Kryssreferanser
Salmenes 85:12
Herren skal også gi det som godt er, og vårt land gi sin grøde.

Salmenes 102:27
men du er den samme, og dine år får ingen ende.

Salmenes 136:7
ham som gjorde de store lys, for hans miskunnhet varer evindelig,

Daniel 2:22
han åpenbarer det dype og skjulte; han vet hvad som er i mørket, og hos ham bor lyset.

Malakias 3:6
for jeg, Herren, har ikke forandret mig, og I, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort.

Matteus 7:11
Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da eders Fader i himmelen gi dem gode gaver som beder ham!

Johannes 3:3
Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

Johannes 3:27
Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen.

1 Timoteus 6:16
han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se; ham tilhører ære og evig makt. Amen.

Jakobs 3:15
Denne visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sanselig, djevelsk;

Jakobs 3:17
Men den visdom som er ovenfra, er først og fremst ren, dernæst fredsommelig, rimelig, eftergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, uten tvil, uten skrømt.

1 Johannes 1:5
Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham.

Jakobs 1:16
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden