2 Korintierne 4:6
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Gud, som sagde: »Af Mørke skal Lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vore Hjerter for, at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.

Svenska (1917)
Ty den Gud som sade: »Ljus skall lysa fram ur mörkret», han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

King James Bible
For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.

English Revised Version
Seeing it is God, that said, Light shall shine out of darkness, who shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
Bibelen Kunnskap Treasury

who.

1 Mosebok 1:3,14,15
Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys. …

Salmenes 74:16
Dig hører dagen til, dig også natten; du har skapt himmellysene og solen.

Salmenes 136:7-9
ham som gjorde de store lys, for hans miskunnhet varer evindelig, …

Esaias 45:7
jeg som er lysets ophav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken; jeg, Herren, gjør alt dette.

hath.

Efeserne 1:17
at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,

Efeserne 5:8
For I var fordum mørke, men nu er I lys i Herren; vandre som lysets barn -

2 Peters 1:19
Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter,

the light.

2 Korintierne 4:4
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

2 Korintierne 3:18
Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

2 Mosebok 33:18-23
Men han sa: La mig da få se din herlighet! …

2 Mosebok 34:5-7
Og Herren steg ned i skyen og stilte sig der hos ham og ropte ut Herrens navn. …

Salmenes 63:2
Således har jeg skuet dig i helligdommen, idet jeg så din makt og din herlighet.

Salmenes 90:16
La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet over deres barn!

Esaias 6:1-3
I det år kong Ussias døde, så jeg Herren sitte på en høi, høi trone, og slepet av hans kåpe opfylte templet. …

Esaias 35:2
Den skal blomstre og juble, ja juble og synge med fryd; Libanons herlighet er gitt den, Karmels og Sarons prakt; de skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt.

Esaias 40:5
Og Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har talt.

Esaias 60:2
Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over dig skal Herren opgå, og over dig skal hans herlighet åpenbare sig,

Johannes 11:40
Jesus sier til henne: Sa jeg dig ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?

Apostlenes-gjerninge 7:55,56
Men han var full av den Hellige Ånd og skuet ufravendt op mot himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høire hånd, …

1 Peters 2:9
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

in the.

Lukas 10:22
Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner til hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

Johannes 1:14
Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.

Johannes 12:41
Dette sa Esaias fordi han så hans herlighet og talte om ham.

Johannes 14:9,10
Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos eder, og du kjenner mig ikke, Filip? Den som har sett mig, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen? …

Filippenserne 2:6
han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik,

Kolossenserne 1:15
Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning;

Hebreerne 1:3
han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie,

1 Peters 1:12
for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

Lenker
2 Korintierne 4:6 Interlineært2 Korintierne 4:6 flerspråklig2 Corintios 4:6 Spansk2 Corinthiens 4:6 Fransk2 Korinther 4:6 Tyske2 Korintierne 4:6 Chinese2 Corinthians 4:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 4
5For vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Kristus Jesus som Herre, oss derimot som eders tjenere for Jesu skyld. 6For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.
Kryssreferanser
1 Mosebok 1:3
Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys.

Apostlenes-gjerninge 26:18
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

1 Korintierne 12:8
For en gis visdoms tale ved Ånden, en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd;

2 Korintierne 2:10
Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan;

2 Korintierne 3:18
Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

2 Korintierne 4:4
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

Efeserne 1:18
og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

1 Tessalonikerne 2:12
og bad eder inderlig å vandre verdig for Gud, som har kalt eder til sitt rike og sin herlighet.

Hebreerne 6:4
For det er umulig at de som engang er blitt oplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i den Hellige Ånd

1 Peters 2:9
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

2 Peters 1:19
Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter,

2 Korintierne 4:5
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden