Esaias 35:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Den skal blomstre og juble, ja juble og synge med fryd; Libanons herlighet er gitt den, Karmels og Sarons prakt; de skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt.

Dansk (1917 / 1931)
blomstre frodigt som Rosen og juble, ja juble med Fryd. Libanons Herlighed gives den, Karmels og Sarons Pragt. HERRENS Herlighed skuer de, vor Guds Højhed.

Svenska (1917)
Den skall blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla; Libanons härlighet skall bliva den given, Karmels och Sarons prakt. Ja, de skola få se HERRENS härlighet, vår Guds prakt.

King James Bible
It shall blossom abundantly, and rejoice even with joy and singing: the glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon, they shall see the glory of the LORD, and the excellency of our God.

English Revised Version
It shall blossom abundantly, and rejoice even with joy and singing; the glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon: they shall see the glory of the LORD, the excellency of our God.
Bibelen Kunnskap Treasury

and rejoice

Esaias 42:10-12
Syng Herren en ny sang, hans pris fra jordens ende, I som farer ut på havet, og alt som fyller det, I øer og I som bor der! …

Esaias 49:13
Juble, I himler, og fryd dig, du jord! I fjell, bryt ut i frydesang! For Herren trøster sitt folk, og over sine elendige forbarmer han sig.

Esaias 55:12,13
For med glede skal I dra ut, og i fred skal I føres frem; fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for eders åsyn, og alle markens trær skal klappe i hendene. …

1 Krønikebok 16:33
Da jubler trærne i skogen for Herrens åsyn; for han kommer for å dømme jorden.

Salmenes 65:12,13
Ødemarkens beiter drypper, og haugene omgjorder sig med jubel. …

Salmenes 89:12
nord og syd - du har skapt dem; Tabor og Hermon jubler over ditt navn.

Salmenes 96:11-13
Himmelen glede sig, og jorden fryde sig, havet bruse og alt det som fyller det! …

Salmenes 98:7-9
Havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der! …

Salmenes 148:9-13
I fjell og alle hauger, frukttrær og alle sedrer, …

Sakarias 10:7
Og Efra'ims menn skal være lik kjemper, og deres hjerter skal bli glade som av vin; deres barn skal se det og glede sig, deres hjerter skal fryde sig i Herren.

Romerne 10:15
og hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? som skrevet er: Hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt budskap!

Romerne 15:10
Og atter sier Skriften: Gled eder, I hedninger, sammen med hans folk!

the glory

Esaias 33:9
Landet visner og sykner bort; Libanon står skamfull og visner; Saron er som den øde mark, og Basan og Karmel ryster løvet av.

Esaias 41:19
Jeg vil la sedrer, akasier, myrter og oljetrær vokse frem i ørkenen; jeg vil la cypress, lønn og buksbom sammen gro på den øde mark,

Esaias 60:13,21
Libanons herlighet skal komme til dig, både cypress og lønn og buksbom, for å pryde det sted der min helligdom er, og det sted hvor mine føtter står, vil jeg herliggjøre. …

Esaias 61:3
til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.

Esaias 65:8-10
Så sier Herren: Likesom folk sier når de finner saft i druen: Ødelegg den ikke, for det er en velsignelse i den, således vil jeg gjøre for mine tjeneres skyld og ikke ødelegge hele folket. …

Salmenes 72:16
Det skal bli overflod av korn i landet på fjellenes topp, dets frukt skal suse som Libanon, og det skal fremblomstre folk av byene som gresset på jorden.

Hoseas 14:6,7
Hans skudd skal brede sig vidt utover, og hans løv skal skinne som oljetreet, og dufte skal han som Libanon. …

the excellency

Esaias 60:13
Libanons herlighet skal komme til dig, både cypress og lønn og buksbom, for å pryde det sted der min helligdom er, og det sted hvor mine føtter står, vil jeg herliggjøre.

Esekiel 34:25,26
Og jeg vil gjøre en fredspakt med dem og utrydde ville dyr av landet, og de skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. …

Amos 9:13-15
Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløier, skal nå den som høster, og den som trår vindruer, skal nå den som kaster ut sæden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. …

Mika 7:14,15
Vokt ditt folk med din stav, den hjord som er din arv, som bor for sig selv i en skog på Karmel! La dem beite i Basan og Gilead, som i gamle dager! …

Sefanias 3:19,20
Se, jeg skal på den tid ha med alle dem å gjøre som har plaget dig, og jeg vil frelse det haltende og sanke det bortdrevne, og jeg vil gjøre dem til pris og til ry over hele jorden, hvor de er blitt så vanæret. …

Sakarias 14:20,21
På den dag skal det stå på hestenes bjeller: Helliget til Herren, og grytene i Herrens hus skal være som offerskålene foran alteret, …

Apostlenes-gjerninge 4:32,33
Men hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og en sjel, og ikke en sa om noget av sitt gods at det var hans eget de hadde alt felles. …

they shall

Esaias 6:3
Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud; all jorden er full av hans herlighet.

Esaias 40:5
Og Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har talt.

Esaias 60:1-3,19
Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over dig. …

Esaias 66:18,19
Og jeg, jeg gjør deres gjerninger og deres tanker til intet; den tid kommer da jeg samler alle folk og tungemål, og de skal komme og se min herlighet. …

2 Mosebok 33:18,19
Men han sa: La mig da få se din herlighet! …

Salmenes 50:2
Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud frem.

Salmenes 72:19
Og lovet være hans herlighets navn til evig tid, og all jorden bli full av hans herlighet! Amen, amen.

Salmenes 97:6
Himlene kunngjør hans rettferdighet, og alle folkene ser hans ære.

Salmenes 102:15,16
Og hedningene skal frykte Herrens navn, og alle jordens konger din herlighet. …

Habakuk 2:14
For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet som dekker havets bunn.

Johannes 12:41
Dette sa Esaias fordi han så hans herlighet og talte om ham.

Johannes 17:24
Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt mig, være hos mig, forat de skal se min herlighet, som du har gitt mig, fordi du har elsket mig før verdens grunnvoll blev lagt.

2 Korintierne 3:18
Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

2 Korintierne 4:6
For Gud, som bød at lys skulde skinne frem av mørke, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, forat kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulde stråle frem fra oss.

Apenbaring 21:23
Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for sig; for Guds herlighet oplyser den, og Lammet er dens lys.

Lenker
Esaias 35:2 InterlineærtEsaias 35:2 flerspråkligIsaías 35:2 SpanskÉsaïe 35:2 FranskJesaja 35:2 TyskeEsaias 35:2 ChineseIsaiah 35:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esaias 35
1Ørkenen og det tørre land skal glede sig, og den øde mark skal juble og blomstre som en lilje. 2Den skal blomstre og juble, ja juble og synge med fryd; Libanons herlighet er gitt den, Karmels og Sarons prakt; de skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt. 3Styrk de slappe hender og gjør de vaklende knær sterke! …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 9:35
og alle som bodde i Lydda og Saron, så ham, og de omvendte sig til Herren.

2 Mosebok 16:7
og imorgen skal I få se Herrens herlighet, fordi han har hørt hvorledes I knurrer mot ham; for hvad er vi, at I knurrer mot oss?

1 Krønikebok 5:16
Og de bodde i Gilead i Basan og tilhørende byer og på alle Sarons jorder, sa langt de strakte sig.

Salomos Høisang 2:1
Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje.

Salomos Høisang 7:5
Ditt hode hever sig likesom Karmel; ditt bølgende hår er som purpur; kongen er fanget i dine lokker.

Esaias 25:9
På den tid skal de si: Se, der er vår Gud, han som vi ventet skulde frelse oss, dette er Herren som vi ventet på; la oss fryde og glede oss i hans frelse!

Esaias 27:6
I de kommende dager skal Jakob skyte røtter, Israel blomstre og få skudd, og de skal fylle jorderike med frukt.

Esaias 32:15
inntil Ånden blir utøst over oss fra det høie, og ørkenen blir til fruktbar mark, og fruktbar mark aktes som skog.

Esaias 33:9
Landet visner og sykner bort; Libanon står skamfull og visner; Saron er som den øde mark, og Basan og Karmel ryster løvet av.

Esaias 35:10
Og Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang, og evig glede er det over deres hode; fryd og glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly.

Esaias 40:9
Stig op på et høit fjell, du Sions gledesbud! Opløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Opløft den, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er eders Gud!

Esaias 55:12
For med glede skal I dra ut, og i fred skal I føres frem; fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for eders åsyn, og alle markens trær skal klappe i hendene.

Esaias 55:13
I stedet for tornebusker skal det vokse op cypresser, i stedet for tistler skal det vokse op myrter, og det skal være til et navn for Herren, til et evig tegn, som ikke skal bli utslettet.

Esaias 60:1
Stå op, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går op over dig.

Esaias 60:13
Libanons herlighet skal komme til dig, både cypress og lønn og buksbom, for å pryde det sted der min helligdom er, og det sted hvor mine føtter står, vil jeg herliggjøre.

Esaias 65:10
Og Saron skal bli til en beitemark for småfe, og Akors dal til et hvilested for storfe, til gagn for mitt folk, som søker mig.

Esaias 66:10
Gled eder med Jerusalem og juble over henne, alle I som elsker henne! Fryd eder storlig med henne, alle I som sørger over henne!

Esaias 66:14
Og I skal se det, og eders hjerte skal fryde sig, og eders ben skal grønnes som gresset, og det skal kjennes at Herrens hånd er med hans tjenere, men han skal vredes på sine fiender.

Hoseas 14:5
Jeg vil være som dugg for Israel; han skal blomstre som en lilje, og han skal slå røtter som skogen på Libanon.

Esaias 35:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden