Romerne 10:15
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? som skrevet er: Hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt budskap!

Dansk (1917 / 1931)
og hvorledes skulde de prædike, dersom de ikke bleve udsendte? Som der er skrevet: »Hvor dejlige ere deres Fødder, som forkynde godt Budskab.«

Svenska (1917)
Och huru skulle predikare kunna komma, om de icke bleve sända? Så är och skrivet: »Huru ljuvliga äro icke fotstegen av de män som frambära gott budskap!»

King James Bible
And how shall they preach, except they be sent? as it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things!

English Revised Version
and how shall they preach, except they be sent? even as it is written, How beautiful are the feet of them that bring glad tidings of good things!
Bibelen Kunnskap Treasury

And how.

Jeremias 23:32
Se, jeg kommer over dem som bærer frem løgnaktige drømmer, sier Herren, og som forteller dem og fører mitt folk vill ved sine løgner og ved sitt skryt; jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling, og noget gagn gjør de ikke dette folk, sier Herren.

Matteus 9:38
bed derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!

Matteus 10:1-6
Og han kalte sine tolv disipler til sig og gav dem makt over urene ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet. …

Matteus 28:18-20
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Mig er gitt all makt i himmel og på jord; …

Lukas 10:1
Siden utvalgte Herren også sytti andre og sendte dem ut, to og to, i forveien for sig til hver by og hvert sted hvor han selv skulde komme.

Johannes 20:21
Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Apostlenes-gjerninge 9:15
Men Herren sa til ham: Gå avsted! for han er mig et utvalgt redskap til å bære mitt navn frem både for hedninger og konger og for Israels barn;

Apostlenes-gjerninge 13:2-4
Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den Hellige Ånd: Ta ut for mig Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til! …

Apostlenes-gjerninge 22:21
Og han sa til mig: Dra ut! for jeg vil sende dig ut til hedningefolk langt borte.

1 Korintierne 12:28,29
Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger. …

2 Korintierne 5:18-20
Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med sig selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste, …

Efeserne 3:8
Mig, den aller ringeste av alle hellige, blev denne nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,

Efeserne 4:11,12
Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere, …

1 Peters 1:12
for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

How beautiful.

Esaias 52:7
Hvor fagre er på fjellene dens føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion: Din Gud er blitt konge!

Nahum 1:15
Se der på fjellene dens føtter som kommer med godt budskap - som forkynner fred! Hold dine høitider, Juda, opfyll dine løfter! For de ugudelige skal ikke mere trenge inn i ditt land, de er alle utryddet.

the gospel.

Esaias 57:19
Herren skaper lebers grøde*; fred, fred for fjern og nær, sier han, og jeg læger ham.

Lukas 2:14
Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

Apostlenes-gjerninge 10:36
Det ord som han sendte ut til Israels barn, idet han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus han er alles Herre

Efeserne 2:17
Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved;

Efeserne 6:15
Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir,

and bring.

Esaias 40:9
Stig op på et høit fjell, du Sions gledesbud! Opløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Opløft den, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er eders Gud!

Esaias 61:1
Herrens, Israels Guds Ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig til å forkynne et godt budskap for de saktmodige; han har sendt mig til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne,

Lukas 2:10
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket!

Lukas 8:1
Og det skjedde derefter at han drog omkring fra by til by og fra landsby til landsby og forkynte evangeliet om Guds rike, og de tolv var med ham,

Apostlenes-gjerninge 13:26
Brødre, sønner av Abrahams ætt og de iblandt eder som frykter Gud! til eder blev ordet om denne frelse utsendt.

Lenker
Romerne 10:15 InterlineærtRomerne 10:15 flerspråkligRomanos 10:15 SpanskRomains 10:15 FranskRoemer 10:15 TyskeRomerne 10:15 ChineseRomans 10:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 10
14Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? og hvorledes kan de høre uten at det er nogen som forkynner? 15og hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? som skrevet er: Hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt budskap! 16Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Esaias sier: Herre! hvem trodde vel det han hørte av oss? …
Kryssreferanser
Esaias 52:7
Hvor fagre er på fjellene dens føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion: Din Gud er blitt konge!

Nahum 1:15
Se der på fjellene dens føtter som kommer med godt budskap - som forkynner fred! Hold dine høitider, Juda, opfyll dine løfter! For de ugudelige skal ikke mere trenge inn i ditt land, de er alle utryddet.

Romerne 1:15
således er jeg for min del villig til å forkynne evangeliet også for eder i Rom.

Romerne 15:20
dog så at jeg satte min ære i å forkynne evangeliet, ikke der hvor Kristus allerede var nevnt, forat jeg ikke skulde bygge på fremmed grunnvoll,

Efeserne 6:15
Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir,

Romerne 10:14
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden