Efeserne 6:19
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet,

Dansk (1917 / 1931)
ogsaa for mig, om at der maa gives mig Ord, naar jeg oplader min Mund, til med Frimodighed at kundgøre Evangeliets Hemmelighed,

Svenska (1917)
Bedjen ock för mig, att min mun må upplåtas, och att det jag skall tala må bliva mig givet, så att jag frimodigt kungör evangelii hemlighet,

King James Bible
And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,

English Revised Version
And on my behalf, that utterance may be given unto me in opening my mouth, to make known with boldness the mystery of the gospel,
Bibelen Kunnskap Treasury

for.

Romerne 15:30
Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved Åndens kjærlighet at I strider sammen med mig i eders bønner for mig til Gud,

2 Korintierne 1:11
idet også I kommer oss til hjelp med bønn, forat det fra manges munn må lyde rikelig takksigelse for oss, for den nåde som er oss gitt.

Filippenserne 1:19
for jeg vet at dette skal bli mig til frelse ved eders bønn og Jesu Kristi Ånds hjelp,

Kolossenserne 4:3
og bed også for oss at Gud må oplate oss en dør for ordet så vi kan forkynne Kristi hemmelighet, den for hvis skyld jeg og er i lenker,

1 Tessalonikerne 5:25
Brødre, bed for oss!

2 Tessalonikerne 3:1
For øvrig, brødre, bed for oss at Herrens ord må ha fremgang og bli forherliget likesom hos eder,

Filemon 1:22
Og gjør dessuten herberge i stand for mig; for jeg håper at jeg ved eders bønner skal bli gitt eder.

Hebreerne 13:18
Bed for oss! for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og vil gjerne fare rett frem i alle stykker.

utterance.

Apostlenes-gjerninge 2:4
Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.

1 Korintierne 1:5
at I i ham er gjort rike på alt, på all lære og all kunnskap,

2 Korintierne 8:7
Men likesom I er rike i alle måter, på tro og på tale og på kunnskap og på all iver og på kjærlighet som I har vakt hos oss, så bli nu og rike i dette kjærlighetsverk!

that I.

Apostlenes-gjerninge 4:13,29,31
Men da de så Peters og Johannes' frimodighet og fikk vite at de var ulærde og lege menn, undret de sig, og de kjente dem igjen, at de hadde vært med Jesus; …

Apostlenes-gjerninge 9:27,29
Men Barnabas tok sig av ham og førte ham til apostlene, og han fortalte dem hvorledes han hadde sett Herren på veien, og at han hadde talt til ham, og hvorledes han i Damaskus hadde lært frimodig i Jesu navn. …

Apostlenes-gjerninge 13:46
Da tok Paulus og Barnabas til orde og sa dem rent ut: Det var nødvendig at Guds ord blev talt først til eder; men siden I støter det fra eder og ikke akter eder verdige til det evige liv, så vender vi oss nu til hedningene.

Apostlenes-gjerninge 14:3
De blev nu en lang tid der og talte frimodig i Herren, som gav sitt nådesord vidnesbyrd, idet han lot tegn og under skje ved deres hender.

Apostlenes-gjerninge 18:26
Og han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, tok de ham til sig og la Guds vei nøiere ut for ham.

Apostlenes-gjerninge 19:8
Han gikk da inn i synagogen og talte frimodig i tre måneder, idet han holdt samtaler med dem og overtydet dem om det som hører Guds rike til.

Apostlenes-gjerninge 28:31
og han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet, uten hindring.

2 Korintierne 3:12
Eftersom vi da har et sådant håp, går vi frem med stor frimodighet,

*marg:

2 Korintierne 7:4
Jeg har stor tiltro til eder; jeg roser mig storlig av eder; jeg er full av trøst, jeg er overvettes rik på glede under all vår trengsel.

Filippenserne 1:20
efter min inderlige lengsel og mitt håp om at jeg ikke skal bli til skamme i nogen ting, men at Kristus, som alltid, så og nu, med all frimodighet skal bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir ved liv eller ved død.

1 Tessalonikerne 2:2
men enda vi forut hadde lidt og var blitt mishandlet i Filippi, som I vet, fikk vi dog frimodighet i vår Gud til å tale Guds evangelium til eder under megen strid.

the mystery.

Efeserne 1:9
idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos sig selv

Efeserne 3:3,4
at han ved åpenbaring har kunngjort mig hemmeligheten, således som jeg ovenfor har skrevet med få ord, …

1 Korintierne 2:7
men som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet,

1 Korintierne 4:1
Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter!

Kolossenserne 1:26,27
den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters ophav, men nu er blitt åpenbaret for hans hellige, …

Kolossenserne 2:2
forat deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus,

1 Timoteus 3:16
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

Lenker
Efeserne 6:19 InterlineærtEfeserne 6:19 flerspråkligEfesios 6:19 SpanskÉphésiens 6:19 FranskEpheser 6:19 TyskeEfeserne 6:19 ChineseEphesians 6:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 6
18idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige, 19og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet, 20for hvis skyld jeg er sendebud i lenker, at jeg må tale med frimodighet derom, således som jeg bør tale.
Kryssreferanser
Romerne 16:25
Men ham som er mektig til å styrke eder efter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse, efter åpenbaringen av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider,

2 Korintierne 3:12
Eftersom vi da har et sådant håp, går vi frem med stor frimodighet,

2 Korintierne 6:11
Vår munn er oplatt mot eder, I korintiere, vårt hjerte har utvidet sig.

Efeserne 3:3
at han ved åpenbaring har kunngjort mig hemmeligheten, således som jeg ovenfor har skrevet med få ord,

Efeserne 3:4
hvorav I, når I leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet,

Efeserne 3:9
og å oplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt,

Kolossenserne 4:3
og bed også for oss at Gud må oplate oss en dør for ordet så vi kan forkynne Kristi hemmelighet, den for hvis skyld jeg og er i lenker,

1 Tessalonikerne 5:25
Brødre, bed for oss!

Efeserne 6:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden