Apostlenes-gjerninge 13:23
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Av hans ætt førte han efter sitt løfte en frelser frem for Israel, Jesus,

Dansk (1917 / 1931)
Af dennes Sæd bragte Gud efter Forjættelsen Israel en Frelser, Jesus,

Svenska (1917)
Av dennes säd har Gud efter sitt löfte låtit Jesus komma, såsom Frälsare åt Israel.

King James Bible
Of this man's seed hath God according to his promise raised unto Israel a Saviour, Jesus:

English Revised Version
Of this man's seed hath God according to promise brought unto Israel a Saviour, Jesus;
Bibelen Kunnskap Treasury

this.

Apostlenes-gjerninge 2:30
da han nu var en profet og visste at Gud med en ed hadde tilsvoret ham at av hans lends frukt vilde han sette en på hans trone,

2 Samuel 7:12
Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg efter dig opreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme.

Salmenes 89:35-37
Ett har jeg svoret ved min hellighet, sannelig, for David vil jeg ikke lyve: …

Salmenes 132:11
Herren har svoret David en sann ed, som han ikke vil gå fra: Av ditt livs frukt vil jeg sette konger på din trone;

Esaias 7:13
Da sa han: Hør da, I av Davids hus! Er det eder for lite å trette mennesker siden I også tretter min Gud*?

Esaias 11:1,10
Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. …

Jeremias 23:5,6
Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå frem for David en rettferdig spire, og han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. …

Jeremias 33:15-17
I de dager og på den tid vil jeg la spire frem for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. …

Amos 9:11
På den dag vil jeg reise op igjen Davids falne hytte, og jeg vil mure igjen dens revner og reise op det som er nedbrutt av den, og jeg vil bygge den op igjen som i fordums dager,

Matteus 1:1
Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams sønns ættetavle:

Matteus 21:9
og folket som gikk foran og fulgte efter, ropte: Hosianna Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høieste!

Matteus 22:42
Hvad tykkes eder om Messias? hvis sønn er han? De sier til ham: Davids.

Lukas 1:31-33,69
og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. …

Johannes 7:42
Har ikke Skriften sag at Messias kommer av Davids ætt og fra Betlehem, den by hvor David var?

Romerne 1:3
om hans Sønn, som efter kjødet er kommet av Davids ætt,

Apenbaring 22:16
Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vidne dette for eder om menighetene; jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.

raised.

Apostlenes-gjerninge 2:32-36
Denne Jesus opreiste Gud, som vi alle er vidner om. …

Apostlenes-gjerninge 3:26
I var de første som Gud sendte sin tjener til, da han lot ham fremstå forat han skulde velsigne eder, idet enhver av eder vender sig bort fra sin ondskap.

Apostlenes-gjerninge 4:12
Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Apostlenes-gjerninge 5:30,31
Våre fedres Gud opvakte Jesus, som I drepte ved å henge ham på et tre; …

Esaias 43:11
Jeg, jeg er Herren, og foruten mig er det ingen frelser.

Esaias 45:21
Meld og si fra! Ja, la dem rådslå alle sammen! Hvem har kunngjort dette fra fordums tid, forkynt det for lenge siden? Mon ikke jeg, Herren? Og det er ingen annen Gud foruten mig; en rettferdig og frelsende Gud er det ikke foruten mig.

Sakarias 9:9
Fryd dig storlig, Sions datter! Rop høit, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, rettferdig er han og full av frelse*, fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole.

Matteus 1:21
og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Lukas 2:10,11
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! …

Johannes 4:42
og de sa til kvinnen: Nu tror vi ikke lenger for din tales skyld; for vi har selv hørt, og vi vet nu at han sannelig er verdens frelser.

Romerne 11:26
og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob,

Titus 1:4
- til Titus, min ekte sønn i den felles tro; Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår frelser!

Titus 2:10-14
ikke å være utro, men vise all god troskap, forat de i alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. …

Titus 3:3-6
For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre; …

2 Peters 1:1,11
Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel - til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet: …

2 Peters 2:20
For om de har flyktet bort fra verdens urenhet ved å ha lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og så atter lar sig fange av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første.

2 Peters 3:2,18
til å minnes de ord som forut er talt av de hellige profeter, og Herrens og frelserens bud, som eders apostler har forkynt, …

1 Johannes 4:14
Og vi har sett og vidner at Faderen har sendt sin Sønn til frelse for verden.

Judas 1:25
den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nu og i all evighet. Amen.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 13:23 InterlineærtApostlenes-gjerninge 13:23 flerspråkligHechos 13:23 SpanskActes 13:23 FranskApostelgeschichte 13:23 TyskeApostlenes-gjerninge 13:23 ChineseActs 13:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 13
22og efterat han hadde avsatt ham, opreiste han dem David til konge, som han også gav dette vidnesbyrd: Jeg fant David, Isais sønn, en mann efter mitt hjerte; han skal gjøre all min vilje. 23Av hans ætt førte han efter sitt løfte en frelser frem for Israel, Jesus, 24efterat Johannes forut for hans fremtreden hadde forkynt omvendelses dåp for hele Israels folk. …
Kryssreferanser
Esaias 11:1
Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt.

Jeremias 30:9
Og de skal tjene Herren sin Gud og David sin konge, som jeg vil opreise for dem.

Matteus 1:1
Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams sønns ættetavle:

Matteus 1:21
og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Lukas 2:11
Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.

Johannes 4:42
og de sa til kvinnen: Nu tror vi ikke lenger for din tales skyld; for vi har selv hørt, og vi vet nu at han sannelig er verdens frelser.

Apostlenes-gjerninge 13:32
Og vi forkynner eder evangeliet om det løfte som blev gitt til fedrene, at dette har Gud opfylt for oss, deres barn, idet han opreiste Jesus,

Apostlenes-gjerninge 13:22
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden