Apostlenes-gjerninge 2:38
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!

Dansk (1917 / 1931)
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.

Svenska (1917)
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

King James Bible
Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.

English Revised Version
And Peter said unto them, Repent ye, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ unto the remission of your sins; and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.
Bibelen Kunnskap Treasury

Repent.

Apostlenes-gjerninge 3:19
Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,

Apostlenes-gjerninge 17:30
Efterat Gud da har båret over med vankundighetens tider, byder han nu menneskene at de alle allesteds skal omvende sig,

Apostlenes-gjerninge 20:21
idet jeg vidnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.

Apostlenes-gjerninge 26:20
men både for dem i Damaskus først og for Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulde omvende sig og komme tilbake til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige.

Matteus 3:2,8,9
og sa: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær! …

Matteus 4:17
Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!

Matteus 21:28-32
Men hvad tykkes eder? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: Sønn, gå idag og arbeid i min vingård! …

Lukas 15:1-32
Og alle toldere og syndere holdt sig nær til ham for å høre ham. …

Lukas 24:47
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

be.

Apostlenes-gjerninge 8:36-38
Og som de drog frem på veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann; hvad er til hinder for at jeg blir døpt? …

Apostlenes-gjerninge 16:15,31-34
Da nu hun og hennes hus var blitt døpt, bad hun oss og sa: Så sant I holder mig for å være en som tror på Herren, så kom inn i mitt hus og ta ophold der! Og hun nødde oss. …

Apostlenes-gjerninge 22:16
Og nu, hvad bier du efter? stå op og la dig døpe og få avtvettet dine synder, idet du påkaller hans navn.

Titus 3:5
frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd,

1 Peters 3:21
det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

in.

Apostlenes-gjerninge 8:12,16
Men da de nu trodde Filip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de sig døpe, både menn og kvinner. …

Apostlenes-gjerninge 10:48
Og han bød at de skulde døpes i Jesu Kristi navn. De bad ham da bli der nogen dager.

Apostlenes-gjerninge 19:4,5
Da sa Paulus: Johannes, han døpte med omvendelses dåp, idet han sa til folket at de skulde tro på den som kom efter ham, det er på Jesus. …

Matteus 28:19
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Romerne 6:3
Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død?

1 Korintierne 1:13-17
Er Kristus blitt delt? var det Paulus som blev korsfestet for eder, eller var det til Paulus' navn I blev døpt? …

and ye.

Apostlenes-gjerninge 2:16-18
men dette er det som er sagt ved profeten Joel: …

Apostlenes-gjerninge 8:15-17
disse kom ned og bad for dem, forat de skulde få den Hellige Ånd; …

Apostlenes-gjerninge 10:44,45
Mens Peter ennu talte disse ord, falt den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet. …

Esaias 32:15
inntil Ånden blir utøst over oss fra det høie, og ørkenen blir til fruktbar mark, og fruktbar mark aktes som skog.

Esaias 44:3,4
For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre; jeg vil utgyde min Ånd over din sæd og min velsignelse over dine spirer, …

Esaias 59:21
Og dette er den pakt som jeg gjør med dem, sier Herren: Min Ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn eller fra dine barns munn eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nu av og til evig tid.

Esekiel 36:25-27
Og jeg vil sprenge rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. …

Esekiel 39:29
Og jeg vil ikke mere skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyde min Ånd over Israels hus, sier Herren, Israels Gud.

Joel 2:28,29
Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord; eders oldinger skal ha drømmer, eders unge menn skal se syner; …

Sakarias 12:10
Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 2:38 InterlineærtApostlenes-gjerninge 2:38 flerspråkligHechos 2:38 SpanskActes 2:38 FranskApostelgeschichte 2:38 TyskeApostlenes-gjerninge 2:38 ChineseActs 2:38 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 2
37Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostler: Hvad skal vi gjøre, brødre? 38Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave! 39For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til. …
Kryssreferanser
Esaias 59:20
Og det skal komme en gjenløser for Sion og for dem som omvender sig fra overtredelse i Jakob, sier Herren.

Matteus 3:6
og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.

Markus 1:15
og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær; omvend eder, og tro på evangeliet!

Lukas 3:10
Og folket spurte ham: Hvad skal vi da gjøre?

Lukas 24:47
og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Apostlenes-gjerninge 3:19
Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,

Apostlenes-gjerninge 5:31
ham ophøiet Gud ved sin høire hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

Apostlenes-gjerninge 8:12
Men da de nu trodde Filip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de sig døpe, både menn og kvinner.

Apostlenes-gjerninge 8:15
disse kom ned og bad for dem, forat de skulde få den Hellige Ånd;

Apostlenes-gjerninge 8:16
for Ånden var ennu ikke falt på nogen av dem, de var bare døpt til den Herre Jesu navn.

Apostlenes-gjerninge 8:20
Men Peter sa til ham: Ditt sølv være forbannet, både det og du selv, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger!

Apostlenes-gjerninge 10:43
Ham gir alle profetene det vidnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.

Apostlenes-gjerninge 10:45
Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter, blev forferdet over at den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene;

Apostlenes-gjerninge 10:48
Og han bød at de skulde døpes i Jesu Kristi navn. De bad ham da bli der nogen dager.

Apostlenes-gjerninge 13:38
Så være det eder da vitterlig, brødre, at ved ham forkynnes eder syndenes forlatelse,

Apostlenes-gjerninge 20:21
idet jeg vidnet både for jøder og for grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus.

Apostlenes-gjerninge 22:16
Og nu, hvad bier du efter? stå op og la dig døpe og få avtvettet dine synder, idet du påkaller hans navn.

Apostlenes-gjerninge 26:18
for å oplate deres øine, så de kan vende sig fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, forat de kan få syndenes forlatelse og arvelodd blandt dem som er helliget ved troen på mig.

1 Korintierne 1:13
Er Kristus blitt delt? var det Paulus som blev korsfestet for eder, eller var det til Paulus' navn I blev døpt?

Efeserne 1:7
i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

Apostlenes-gjerninge 2:37
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden