Apostlenes-gjerninge 2:39
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til.

Dansk (1917 / 1931)
Thi for eder er Forjættelsen og for eders Børn og for alle dem, som ere langt borte, saa mange som Herren vor Gud vil tilkalde.«

Svenska (1917)
Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.»

King James Bible
For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call.

English Revised Version
For to you is the promise, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call unto him.
Bibelen Kunnskap Treasury

the promise.

Apostlenes-gjerninge 3:25,26
I er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes. …

1 Mosebok 17:7,8
Og jeg vil oprette en pakt mellem mig og dig og din ætt efter dig, fra slekt til slekt, en evig pakt, så jeg vil være din Gud og Gud for din ætt efter dig. …

Salmenes 115:14,15
Herren la eder vokse i tall, eder og eders barn! …

Jeremias 32:39,40
Og jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem en vei til å frykte mig alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn efter dem. …

Esekiel 37:25
Og de skal bo i det land jeg gav min tjener Jakob, det som eders fedre bodde i; de skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn, til evig tid, og David, min tjener, skal være deres fyrste evindelig.

Joel 2:28
Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord; eders oldinger skal ha drømmer, eders unge menn skal se syner;

Romerne 11:16,17
Men er førstegrøden hellig, da er deigen det også, og er roten hellig, da er grenene det også. …

1 Korintierne 7:14
For den vantro mann er helliget ved sin hustru, og den vantro hustru er helliget ved broren; ellers var jo eders barn urene, men nu er de hellige.

and to all.

Apostlenes-gjerninge 10:45
Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter, blev forferdet over at den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene;

Apostlenes-gjerninge 11:15-18
Men da jeg begynte å tale, falt den Hellige Ånd på dem, likesom på oss i begynnelsen. …

Apostlenes-gjerninge 14:27
Da de nu kom dit, samlet de menigheten og fortalte hvor store ting Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene.

Apostlenes-gjerninge 15:3,8,14
Menigheten fulgte dem da et stykke på veien, og så drog de gjennem Fønikia og Samaria, idet de fortalte om hedningenes omvendelse, og de vakte stor glede hos alle brødrene. …

Esaias 59:19
Og i Vesterland skal de frykte Herrens navn, og i Østerland hans herlighet; for den skal komme lik en voldsom strøm som Herrens vær driver avsted.

Efeserne 2:13-22
men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. …

Efeserne 3:5-8
som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn således som den nu er åpenbaret for hans hellige apostler og profeter i Ånden: …

as many.

Joel 2:32
Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst; for på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk av undkomne, således som Herren har sagt, og blandt de undslopne skal de være som Herren kaller.

Romerne 8:30
og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort; og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort.

Romerne 9:24
Og til å bli slike kalte han også oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger,

Romerne 11:29
for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på.

Efeserne 1:18
og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

Efeserne 4:4
Ett legeme og én Ånd, likesom I og er kalt med ett håp i eders kall;

2 Tessalonikerne 1:11
Derfor beder vi og alltid for eder at vår Gud må akte eder verdige for sitt kall og mektig fylle eder med all lyst til det gode og virksomhet i troen,

2 Tessalonikerne 2:13,14
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, …

2 Timoteus 1:9
han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke efter våre gjerninger, men efter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider,

Hebreerne 3:1
Derfor, hellige brødre, I som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på den apostel og yppersteprest som vi bekjenner, Jesus,

Hebreerne 9:15
Og derfor er han mellemmann for en ny pakt, forat de kalte skal få den evige arv som var lovt, efterat en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

2 Peters 1:3,10
Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft …

Apenbaring 17:14
Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste.

Apenbaring 19:9
Og han sier til mig: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllups-nattverd! Og han sier til mig: Dette er Guds sanne ord.

Lenker
Apostlenes-gjerninge 2:39 InterlineærtApostlenes-gjerninge 2:39 flerspråkligHechos 2:39 SpanskActes 2:39 FranskApostelgeschichte 2:39 TyskeApostlenes-gjerninge 2:39 ChineseActs 2:39 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes-gjerninge 2
38Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave! 39For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til. 40Og med flere andre ord vidnet han og formante dem, idet han sa: La eder frelse fra denne vanartede slekt! …
Kryssreferanser
5 Mosebok 29:15
men både med dem som idag står her sammen med oss for Herrens, vår Guds åsyn, og med dem som ikke er her sammen med oss idag.

Esaias 44:3
For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre; jeg vil utgyde min Ånd over din sæd og min velsignelse over dine spirer,

Esaias 54:13
Og alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.

Esaias 57:19
Herren skaper lebers grøde*; fred, fred for fjern og nær, sier han, og jeg læger ham.

Esaias 59:20
Og det skal komme en gjenløser for Sion og for dem som omvender sig fra overtredelse i Jakob, sier Herren.

Esaias 65:23
De skal ikke gjøre sig møie forgjeves og ikke føde barn til en brå død; for de er en ætt velsignet av Herren, og sitt avkom får de ha hos sig.

Joel 2:32
Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst; for på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk av undkomne, således som Herren har sagt, og blandt de undslopne skal de være som Herren kaller.

Apostlenes-gjerninge 3:25
I er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes.

Romerne 9:4
de som er israelitter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører,

Efeserne 2:12
at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden;

Efeserne 2:13
men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.

Efeserne 2:17
Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved;

Apostlenes-gjerninge 2:38
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden