Romerne 9:4
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
de som er israelitter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører,

Dansk (1917 / 1931)
de, som jo ere Israeliter, hvem Sønneudkaarelsen og Herligheden og Pagterne og Lovgivningen og Gudstjenesten og Forjættelserne tilhøre,

Svenska (1917)
De äro ju israeliter, dem tillhöra barnaskapet och härligheten och förbunden och lagstiftningen och tempeltjänsten och löftena.

King James Bible
Who are Israelites; to whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises;

English Revised Version
who are Israelites; whose is the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises;
Bibelen Kunnskap Treasury

are Israelites.

Romerne 9:6
Dog ikke som om Guds ord har slått feil. For ikke alle som er av Israels ætt, er derfor Israel;

1 Mosebok 32:28
Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel*; for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.

2 Mosebok 19:3-6
Men Moses steg op til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa: Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn: …

5 Mosebok 7:6
For et hellig folk er du for Herren din Gud; dig har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans eiendomsfolk.

Salmenes 73:1
En salme av Asaf. Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet.

Esaias 41:8
Og du Israel, min tjener, Jakob, som jeg utvalgte, ætling av min venn Abraham!

Esaias 46:3
Hør på mig, I av Jakobs hus og alle I som er blitt igjen av Israels hus, I som er lagt på mig fra mors liv, som jeg har båret fra mors skjød!

Johannes 1:47
Jesus så Natanael komme bortimot sig, og sa om ham: Se, det er en ekte israelitt, som det ikke er svik i.

the adoption.

2 Mosebok 4:22
Da skal du si til Farao: Så sier Herren: Min sønn, min førstefødte, er Israel,

5 Mosebok 14:1
I er Herrens, eders Guds barn; I skal ikke skjære eder i eders kjøtt og ikke rake eder skallet over pannen av sorg over en avdød;

Jeremias 31:9,20
Med gråt skal de komme og med ydmyke bønner, og jeg vil lede dem; jeg vil føre dem til rinnende bekker på en jevn vei, hvor de ikke skal snuble; for jeg er blitt en far for Israel, og Efra'im er min førstefødte. …

Hoseas 11:1
Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær, og fra Egypten kalte jeg min sønn.

and the glory.

4 Mosebok 7:89
Og når Moses gikk inn i sammenkomstens telt for å tale med ham*, da hørte han røsten tale til sig fra nådestolen ovenover vidnesbyrdets ark mellem de to kjeruber; således talte han* til ham.

1 Samuels 4:21,22
Hun kalte gutten Ikabod* og sa: Bortveket er herligheten fra Israel - fordi Guds ark var tatt, og for hennes svigerfars og hennes manns skyld.…

1 Kongebok 8:11
Og for skyens skyld kunde prestene ikke bli stående og gjøre tjeneste; for Herrens herlighet fylte Herrens hus.

Salmenes 63:2
Således har jeg skuet dig i helligdommen, idet jeg så din makt og din herlighet.

Salmenes 78:61
Og han overgav sin styrke til fangenskap og sin herlighet i fiendens hånd.

Salmenes 90:16
La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet over deres barn!

Esaias 60:19
Solen skal ikke mere være ditt lys om dagen, og månen skal ikke skinne og lyse for dig; men Herren skal være et evig lys for dig, og din Gud skal være din herlighet.

covenants.

1 Mosebok 15:18
Den dag gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt gir jeg dette land, fra Egyptens elv like til den store elv, elven Frat,

1 Mosebok 17:2,7,10
Jeg vil gjøre en pakt mellem mig og dig, og jeg vil gjøre din ætt såre tallrik. …

2 Mosebok 24:7,8
Så tok han paktens bok og leste den op for folket; og de sa: Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre og lyde. …

2 Mosebok 34:27
Og Herren sa til Moses: Skriv nu du op disse ord! For efter disse ord har jeg gjort en pakt med dig og med Israel.

5 Mosebok 29:1
Dette er den pakts ord som Herren bød Moses å gjøre med Israels barn i Moabs land, foruten den pakt han hadde gjort med dem på Horeb.

5 Mosebok 31:16
Og Herren sa til Moses: Når du hviler hos dine fedre, da vil dette folk komme til å holde sig med de fremmede guder i det land de kommer inn i, og de vil forlate mig og bryte min pakt, som jeg har gjort med dem.

Nehemias 13:29
Kom dem i hu, min Gud, at de har vanæret prestedømmet og prestedømmets og levittenes pakt!

Salmenes 89:3,34
[Du sier:] Jeg har gjort en pakt med min utvalgte, jeg har svoret David, min tjener: …

Jeremias 31:33
men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;

Jeremias 33:20-25
Så sier Herren: Dersom I kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, så det ikke blir dag og natt i sin tid, …

Apostlenes-gjerninge 3:25
I er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes.

Hebreerne 8:6-10
Men nu har han fått en så meget bedre prestetjeneste som det og er en bedre pakt han er mellemmann for, da den er grunnlagt på bedre løfter. …

the giving.

Romerne 3:2
Meget i alle måter; først og fremst det at Guds ord blev dem betrodd.

Nehemias 9:13,14
Du steg ned på Sinai berg og talte med dem fra himmelen; du gav dem rette befalinger og trygge lover, gode forskrifter og bud. …

Salmenes 147:19
Han kunngjorde Jakob sitt ord, Israel sine bud og sine lover;

Esekiel 20:11,12
Og jeg gav dem mine bud og kunngjorde dem mine lover; for det menneske som holder dem, skal leve ved dem. …

Johannes 1:17
for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

the service.

2 Mosebok 12:25
Og når I kommer inn i det land Herren skal gi eder, således som han har lovt, da skal I holde denne tjeneste.

Esaias 5:2
Og han gravde den om og renset den for sten og plantet edle vintrær i den og bygget et tårn i dens midte og hugg også ut en perse i den; og han ventet at den skulde bære gode druer, men den bar ville.

Matteus 21:33
Hør en annen lignelse: Det var en husbond som plantet en vingård, og han satte et gjerde omkring den og gravde en vinperse i den og bygget et tårn, og så leide han den ut til vingårdsmenn og drog utenlands.

Hebreerne 9:3,10
Og bak det annet forheng var det telt som kalles det Aller-helligste, …

promises.

Lukas 1:54,55,69-75
Han tok sig av Israel, sin tjener, for å komme miskunn i hu …

Apostlenes-gjerninge 2:39
For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til.

Apostlenes-gjerninge 3:25,26
I er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes. …

Apostlenes-gjerninge 13:32,33
Og vi forkynner eder evangeliet om det løfte som blev gitt til fedrene, at dette har Gud opfylt for oss, deres barn, idet han opreiste Jesus, …

Efeserne 2:12
at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden;

Hebreerne 6:13-17
For da Gud gav Abraham løftet, svor han ved sig selv, eftersom han ingen større hadde å sverge ved, og sa: …

Lenker
Romerne 9:4 InterlineærtRomerne 9:4 flerspråkligRomanos 9:4 SpanskRomains 9:4 FranskRoemer 9:4 TyskeRomerne 9:4 ChineseRomans 9:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 9
3For jeg vilde ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet, 4de som er israelitter, de som barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører, 5de som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet fra efter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen.
Kryssreferanser
1 Mosebok 17:2
Jeg vil gjøre en pakt mellem mig og dig, og jeg vil gjøre din ætt såre tallrik.

2 Mosebok 4:22
Da skal du si til Farao: Så sier Herren: Min sønn, min førstefødte, er Israel,

2 Mosebok 40:34
Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet.

5 Mosebok 4:13
Og han forkynte eder sin pakt, som han bød eder å holde, de ti ord; og han skrev dem på to stentavler.

5 Mosebok 7:6
For et hellig folk er du for Herren din Gud; dig har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans eiendomsfolk.

5 Mosebok 14:1
I er Herrens, eders Guds barn; I skal ikke skjære eder i eders kjøtt og ikke rake eder skallet over pannen av sorg over en avdød;

5 Mosebok 29:14
Og ikke bare med eder gjør jeg denne pakt og dette eds-sambånd,

1 Kongebok 8:11
Og for skyens skyld kunde prestene ikke bli stående og gjøre tjeneste; for Herrens herlighet fylte Herrens hus.

Salmenes 147:19
Han kunngjorde Jakob sitt ord, Israel sine bud og sine lover;

Esekiel 1:28
likesom synet av buen i skyen på en regndag, således var synet av glansen rundt omkring. Således så Herrens herlighet ut, slik som den viste sig for mig. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt og hørte røsten av en som talte.

Apostlenes-gjerninge 2:39
For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til.

Apostlenes-gjerninge 3:25
I er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre da han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes.

Apostlenes-gjerninge 13:32
Og vi forkynner eder evangeliet om det løfte som blev gitt til fedrene, at dette har Gud opfylt for oss, deres barn, idet han opreiste Jesus,

Romerne 8:15
I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader!

2 Korintierne 11:22
Er de hebreere? Jeg og. Er de israelitter? Jeg og. Er de Abrahams ætt? Jeg og.

Galaterne 3:16
Nu blev løftene gitt Abraham og hans ætt; han sier ikke: Og dine ætlinger, som om mange, men som om én: Og din ætt, og dette er Kristus.

Efeserne 2:12
at I på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden;

Hebreerne 9:1
Nu hadde vel og den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom

Hebreerne 9:5
og over den herlighetens kjeruber, som skygget over nådestolen; men om disse ting skal vi ikke nu tale stykke for stykke.

Hebreerne 9:6
Men da nu dette er laget således, går prestene alltid inn i det forreste telt når de utfører sin tjeneste;

Romerne 9:3
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden