2 Korintierne 1:19
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For Guds Sønn, Kristus Jesus, han som blev forkynt iblandt eder ved oss, ved mig og Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei, men ja er der blitt i ham;

Dansk (1917 / 1931)
Thi Guds Søn, Kristus Jesus, som blev prædiket iblandt eder ved os, ved mig og Silvanus og Timotheus, han blev ikke Ja og Nej, men Ja er vorden i ham.

Svenska (1917)
Guds Son, Jesus Kristus, han som bland eder har blivit predikad genom oss -- genom mig och Silvanus och Timoteus -- han kom ju icke såsom »ja och nej», utan »ja» har kommit i och genom honom.

King James Bible
For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was yea.

English Revised Version
For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timothy, was not yea and nay, but in him is yea.
Bibelen Kunnskap Treasury

the Son.

Salmenes 2:7
Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag.

Matteus 3:17
Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.

Matteus 16:16,17
Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. …

Matteus 17:5
Mens han ennu talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget dem, og se, det kom en røst ut av skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag; hør ham!

Matteus 26:63,64
Men Jesus tidde. Og ypperstepresten tok til orde og sa til ham: Jeg tar dig i ed ved den levende Gud at du sier oss om du er Messias, Guds Sønn. …

Matteus 27:40,54
Du som bryter ned templet og bygger det op igjen på tre dager, frels dig selv! Er du Guds Sønn, da stig ned av korset! …

Markus 1:1
Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium.

Lukas 1:35
Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.

Johannes 1:34,49
og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han er Guds Sønn. …

Johannes 3:16,35,36
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; …

Johannes 6:69
og vi tror og vet at du er Guds hellige.

Johannes 19:7
Jødene svarte ham: Vi har en lov, og efter den lov er han skyldig til å dø, fordi han har gjort sig selv til Guds Sønn.

Johannes 20:28,31
Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! …

Apostlenes-gjerninge 8:37
Og Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.

Apostlenes-gjerninge 9:20
Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds Sønn.

Romerne 1:3,4
om hans Sønn, som efter kjødet er kommet av Davids ætt, …

2 Peters 1:17
For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, idet en sådan røst kom til ham fra den ophøiede herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag,

1 Johannes 1:3
det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, forat og I kan ha samfund med oss; men vårt samfund er med Faderen og med hans Sønn Jesus Kristus.

1 Johannes 5:9-13,20
Tar vi imot menneskenes vidnesbyrd, da er Guds vidnesbyrd større; for dette er Guds vidnesbyrd at han har vidnet om sin Sønn. …

2 Johannes 1:9
Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.

Apenbaring 2:18
Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øine som ildslue, og hvis føtter er lik skinnende kobber:

even.

Apostlenes-gjerninge 18:5
Da nu Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus helt optatt av å lære, idet han vidnet for jødene at Jesus er Messias.

Silas.

2 Mosebok 3:14
Og Gud sa til Moses: Jeg er den jeg er ; og han sa: Så skal du si til Israels barn: Jeg er har sendt mig til eder.

Matteus 24:35
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.

Johannes 8:58
Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Før Abraham blev til, er jeg.

Hebreerne 1:11
de skal forgå, men du blir, og de skal alle eldes som et klædebon,

Hebreerne 13:8
Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

Apenbaring 1:8,11,17
Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Allmektige. …

Lenker
2 Korintierne 1:19 Interlineært2 Korintierne 1:19 flerspråklig2 Corintios 1:19 Spansk2 Corinthiens 1:19 Fransk2 Korinther 1:19 Tyske2 Korintierne 1:19 Chinese2 Corinthians 1:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 1
18Så sant Gud er trofast: mitt ord til eder er ikke ja og nei! 19For Guds Sønn, Kristus Jesus, han som blev forkynt iblandt eder ved oss, ved mig og Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei, men ja er der blitt i ham; 20for så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, derfor får de og ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. …
Kryssreferanser
Matteus 4:3
Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, da si at disse stener skal bli til brød!

Matteus 16:16
Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn.

Matteus 26:63
Men Jesus tidde. Og ypperstepresten tok til orde og sa til ham: Jeg tar dig i ed ved den levende Gud at du sier oss om du er Messias, Guds Sønn.

Apostlenes-gjerninge 15:22
Da vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten å velge nogen menn iblandt sig og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas; det var Judas med tilnavnet Barsabbas og Silas, som var høit aktede menn blandt brødrene,

Apostlenes-gjerninge 16:1
Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var en disippel ved navn Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som hadde tatt ved troen, og av en gresk far;

Apostlenes-gjerninge 18:5
Da nu Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus helt optatt av å lære, idet han vidnet for jødene at Jesus er Messias.

2 Korintierne 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus - til den Guds menighet som er i Korint, tillikemed alle de hellige som er i hele Akaia:

1 Tessalonikerne 1:1
Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus: Nåde være med eder og fred!

2 Tessalonikerne 1:1
Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus:

1 Timoteus 3:16
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

Hebreerne 13:8
Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

1 Peters 5:12
Med Silvanus, den trofaste bror - det holder jeg ham for - skriver jeg kortelig til eder for å formane og vidne at dette er Guds sanne nåde som I står i.

2 Korintierne 1:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden