2 Korintierne 1:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus - til den Guds menighet som er i Korint, tillikemed alle de hellige som er i hele Akaia:

Dansk (1917 / 1931)
Paulus, ved Guds Villie Kristi Jesu Apostel, og Broderen Timotheus til Guds Menighed, som er i Korinth, tillige med alle de hellige, som ere i hele Akaja:

Svenska (1917)
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, så ock brodern Timoteus, hälsar den Guds församling som finnes i Korint, och tillika alla de heliga som finnas i hela Akaja.

King James Bible
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:

English Revised Version
Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in the whole of Achaia:
Bibelen Kunnskap Treasury

Paul.

Romerne 1:1-5
Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium, …

1 Korintierne 1:1
Paulus, ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel, og broderen Sostenes

1 Timoteus 1:1
Paulus, Kristi Jesu apostel efter befaling av Gud, vår frelser, og Kristus Jesus, vårt håp

2 Timoteus 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å kunngjøre løftet om livet i Kristus Jesus

Timothy.

Apostlenes-gjerninge 16:1
Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var en disippel ved navn Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som hadde tatt ved troen, og av en gresk far;

Romerne 16:21
Timoteus, min medarbeider, og Lukius og Jason og Sosipater, mine frender, hilser eder.

1 Korintierne 16:10
Når Timoteus kommer, da se til at han kan være hos eder uten frykt! for han gjør Herrens gjerning, likesom jeg;

Filippenserne 1:1
Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere - til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, tillikemed tilsynsmenn og menighetstjenere:

Filippenserne 2:19-22
Jeg har det håp i den Herre Jesus at jeg snart kan sende Timoteus til eder, forat også jeg kan bli ved godt mot, når jeg får vite hvorledes det er med eder. …

Kolossenserne 1:1,2
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus …

1 Tessalonikerne 1:1
Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus: Nåde være med eder og fred!

2 Tessalonikerne 1:1
Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus:

Hebreerne 13:23
Vit at vår bror Timoteus er gitt fri; sammen med ham vil jeg se eder, om han kommer snart.

the church.

Apostlenes-gjerninge 18:1-11
Derefter drog han fra Aten og kom til Korint. …

1 Korintierne 1:2
- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår:

all.

1 Korintierne 6:11
Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Efeserne 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus:

Achaia.

2 Korintierne 9:2
jeg kjenner jo eders redebonhet, som jeg roser eder for hos makedonierne, idet jeg sier: Akaia har vært rede like fra ifjor; og eders nidkjærhet tilskyndte så mange.

2 Korintierne 11:10
Så sant Kristi sannhet er i mig: Denne ros skal ikke frarøves mig i Akaias bygder!

Apostlenes-gjerninge 18:12
Men da Gallio var landshøvding i Akaia, reiste jødene sig alle som en mot Paulus og førte ham for domstolen og sa:

Romerne 15:26
For Makedonia og Akaia har villet gjøre et sammenskudd for de fattige blandt de hellige i Jerusalem.

Romerne 16:5
og hils menigheten i deres hus. Hils Epenetus, min elskede, som er Asias førstegrøde for Kristus.

1 Korintierne 16:15
Jeg formaner eder, brødre: I kjenner Stefanas' hus, at det er førstegrøden av Akaia, og at de har stilt sig til tjeneste for de hellige;

1 Tessalonikerne 1:7,8
så I er blitt et forbillede for alle de troende i Makedonia og Akaia. …

Lenker
2 Korintierne 1:1 Interlineært2 Korintierne 1:1 flerspråklig2 Corintios 1:1 Spansk2 Corinthiens 1:1 Fransk2 Korinther 1:1 Tyske2 Korintierne 1:1 Chinese2 Corinthians 1:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 1
1Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus - til den Guds menighet som er i Korint, tillikemed alle de hellige som er i hele Akaia: 2Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 16:1
Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var en disippel ved navn Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som hadde tatt ved troen, og av en gresk far;

Apostlenes-gjerninge 18:1
Derefter drog han fra Aten og kom til Korint.

Apostlenes-gjerninge 18:8
Men synagoge-forstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange av korintierne som hørte ham, kom til troen og lot sig døpe.

Apostlenes-gjerninge 18:12
Men da Gallio var landshøvding i Akaia, reiste jødene sig alle som en mot Paulus og førte ham for domstolen og sa:

Romerne 1:1
Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium,

1 Korintierne 1:1
Paulus, ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel, og broderen Sostenes

1 Korintierne 10:32
Vær uten anstøt både for jøder og for grekere og for Guds menighet,

1 Korintierne 16:10
Når Timoteus kommer, da se til at han kan være hos eder uten frykt! for han gjør Herrens gjerning, likesom jeg;

1 Korintierne 16:24
Min kjærlighet er med eder alle i Kristus Jesus.

2 Korintierne 1:19
For Guds Sønn, Kristus Jesus, han som blev forkynt iblandt eder ved oss, ved mig og Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei, men ja er der blitt i ham;

2 Korintierne 1:23
Men jeg kaller Gud til vidne for min sjel at det var for å skåne eder jeg ennu ikke er kommet til Korint;

Galaterne 1:1
Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noget menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som opvakte ham fra de døde,

Galaterne 3:26
alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus;

Efeserne 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus:

Filippenserne 1:1
Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere - til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, tillikemed tilsynsmenn og menighetstjenere:

Kolossenserne 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus

1 Tessalonikerne 3:2
og vi sendte Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium, for å styrke eder og formane eder om eders tro,

1 Timoteus 1:1
Paulus, Kristi Jesu apostel efter befaling av Gud, vår frelser, og Kristus Jesus, vårt håp

2 Timoteus 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å kunngjøre løftet om livet i Kristus Jesus

Filemon 1:1
Paulus, Kristi Jesu fange, og broderen Timoteus - til Filemon, vår kjære venn og medarbeider,

1 Korintierne 16:24
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden