2 Timoteus 1:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å kunngjøre løftet om livet i Kristus Jesus

Dansk (1917 / 1931)
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, for at bringe Forjættelse om Livet i Kristus Jesus

Svenska (1917)
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel -- sänd enligt det löfte som gavs oss om liv, livet i Kristus Jesus --

King James Bible
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus,

English Revised Version
Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of the life which is in Christ Jesus,
Bibelen Kunnskap Treasury

an.

Romerne 1:1
Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium,

2 Korintierne 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus - til den Guds menighet som er i Korint, tillikemed alle de hellige som er i hele Akaia:

the promise.

Johannes 5:24,39,40
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. …

Johannes 6:40,54
For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal opreise ham på den ytterste dag. …

Johannes 10:28
og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd.

Johannes 17:3
og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Romerne 5:21
forat likesom synden hersket ved døden, så skulde også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Romerne 6:23
For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

2 Korintierne 1:20
for så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, derfor får de og ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.

Efeserne 3:6
at hedningene er medarvinger og hører med til legemet og har del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet,

Titus 1:2
i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider,

Hebreerne 9:15
Og derfor er han mellemmann for en ny pakt, forat de kalte skal få den evige arv som var lovt, efterat en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

2 Peters 1:3,4
Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft …

1 Johannes 2:25
Og dette er det løfte han lovte oss: det evige liv.

1 Johannes 5:11-13
Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. …

Lenker
2 Timoteus 1:1 Interlineært2 Timoteus 1:1 flerspråklig2 Timoteo 1:1 Spansk2 Timothée 1:1 Fransk2 Timotheus 1:1 Tyske2 Timoteus 1:1 Chinese2 Timothy 1:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Timoteus 1
1Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å kunngjøre løftet om livet i Kristus Jesus 2- til Timoteus, min elskede sønn: Nåde, miskunn, fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår Herre!
Kryssreferanser
1 Korintierne 1:1
Paulus, ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel, og broderen Sostenes

2 Korintierne 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus - til den Guds menighet som er i Korint, tillikemed alle de hellige som er i hele Akaia:

Galaterne 3:26
alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus;

Galaterne 3:28
Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus.

1 Timoteus 6:19
så de legger sig op en god grunnvoll for den kommende tid, at de kan gripe det sanne liv.

2 Timoteus 1:9
han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke efter våre gjerninger, men efter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider,

2 Timoteus 1:10
men nu er blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet,

2 Timoteus 1:13
Ha til forbillede de sunde ord som du har hørt av mig, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus;

2 Timoteus 2:1
Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus,

2 Timoteus 2:3
Lid ondt med mig som en god Kristi Jesu stridsmann!

2 Timoteus 2:10
Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

2 Timoteus 3:15
og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Titus 1:2
i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider,

Titus 1:4
- til Titus, min ekte sønn i den felles tro; Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår frelser!

1 Timoteus 6:21
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden