2 Timoteus 3:15
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

Dansk (1917 / 1931)
og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus.

Svenska (1917)
och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i Kristus Jesus.

King James Bible
And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.

English Revised Version
and that from a babe thou hast known the sacred writings which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
Bibelen Kunnskap Treasury

from.

2 Timoteus 1:5
da jeg er blitt minnet om den uskrømtede tro som er i dig, den som først bodde i din mormor Lois og din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i dig.

1 Samuels 2:18
Men Samuel tjente for Herrens åsyn - en ung gutt klædd i en livkjortel av lerret.

2 Krønikebok 34:3
I det åttende år av sin regjering, da han ennu var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud, og i det tolvte år begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhaugene og Astarte-billedene og de utskårne og støpte billeder.

Salmenes 71:17
Gud, du har lært mig det fra min ungdom av, og inntil nu kunngjør jeg dine undergjerninger.

Salomos Ordsprog 8:17
Jeg elsker dem som elsker mig, og de som søker mig, skal finne mig.

Salomos Ordsprog 22:6
Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel.

Predikerens 12:1
Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dager kommer, og det lider mot de år hvorom du vil si: Jeg har ingen glede av dem,

Lukas 1:15
For han skal være stor for Herren, og han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og han skal fylles med den Hellige Ånd like fra mors liv;

Lukas 2:40
Men barnet vokste og blev sterkt og fullt av visdom, og Guds velbehag var over ham.

the holy.

Daniel 10:21
jeg stod også ved hans side som hjelper og som vern i mederen Darius' første år.

Matteus 22:29
Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

Lukas 24:27,32,45
Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. …

Apostlenes-gjerninge 17:2
Efter sin sedvane gikk Paulus inn til dem, og på tre sabbatsdager holdt han samtale med dem ut av skriftene,

Romerne 1:2
som han forut lovte ved sine profeter i hellige skrifter,

Romerne 16:26
men nu er kommet for lyset og ved profetiske skrifter efter den evige Guds befaling kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet,

1 Korintierne 15:3,4
For jeg overgav eder blandt de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder efter skriftene, …

2 Peters 1:20,21
idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; …

2 Peters 3:16
likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

which.

Salmenes 19:7
Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vidnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis;

Johannes 5:39,40
I ransaker skriftene, fordi I tenker at i dem har I evig liv, og det er de som vidner om mig; …

Apostlenes-gjerninge 10:43
Ham gir alle profetene det vidnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.

Apostlenes-gjerninge 13:29,38,39
Og da de hadde fullbyrdet alt som er skrevet om ham, tok de ham ned av treet og la ham i en grav. …

1 Peters 1:10-12
Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, …

1 Johannes 5:11,12
Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. …

Apenbaring 19:10
Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig: Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

Lenker
2 Timoteus 3:15 Interlineært2 Timoteus 3:15 flerspråklig2 Timoteo 3:15 Spansk2 Timothée 3:15 Fransk2 Timotheus 3:15 Tyske2 Timoteus 3:15 Chinese2 Timothy 3:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Timoteus 3
14Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, 15og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, …
Kryssreferanser
5 Mosebok 4:6
Så skal I da ta vare på dem og holde dem; det vil bli regnet for visdom og forstand hos eder av andre folk; for når de får høre om alle disse lover, vil de si: Sannelig, et vist og forstandig folk er dette store folk.

Salmenes 119:98
Dine bud gjør mig visere enn mine fiender; for til evig tid eier jeg dem.

Johannes 5:47
men tror I ikke hans skrifter, hvorledes kan I da tro mine ord?

Apostlenes-gjerninge 16:1
Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var en disippel ved navn Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som hadde tatt ved troen, og av en gresk far;

Apostlenes-gjerninge 26:24
Men da han forsvarte sig således, sier Festus med høi røst: Du er vanvittig, Paulus! din megen lærdom driver dig til vanvidd.

Romerne 2:27
Og den av naturen uomskårne som opfyller loven, skal dømme dig, du som med bokstav og omskjærelse er en lov-bryter.

1 Korintierne 1:21
For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror,

Efeserne 6:4
Og I fedre! egg ikke eders barn til vrede, men fostre dem op i Herrens tukt og formaning!

1 Timoteus 4:13
Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!

2 Timoteus 1:1
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å kunngjøre løftet om livet i Kristus Jesus

2 Timoteus 1:5
da jeg er blitt minnet om den uskrømtede tro som er i dig, den som først bodde i din mormor Lois og din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i dig.

2 Timoteus 3:14
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden