2.Timotheus 3
Dansk (1917 / 1931)
1Men vid dette, at i de sidste Dage skulle vanskelige Tider indtræde. 2Thi Menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske, praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige imod Forældre, utaknemmelige, ryggesløse, 3ukærlige, uforligelige, bagtaleriske, uafholdne, raa, uden Kærlighed til det gode, 4forræderske, fremfusende, opblæste, Mennesker, som mere elske Vellyst, end de elske Gud, 5som have Gudfrygtigheds Skin, men have fornægtet dens Kraft. Og fra disse skal du vende dig bort! 6Thi til dem høre de, som snige sig ind i Husene og fange Kvindfolk, der ere belæssede med Synder og drives af mange Haande Begæringer 7og altid lære og aldrig kunne komme til Sandheds Erkendelse. 8Men ligesom Jannes og Jambres stode Moses imod, saaledes modstaa ogsaa disse Sandheden: Mennesker, fordærvede i Sindet, forkastelige i Troen. 9Dog, de skulle ikke faa Fremgang ydermere; thi deres Afsind skal blive aabenbart for alle, ligesom ogsaa hines blev.

10Du derimod har efterfulgt mig i Lære, i Vandel, i Forsæt, Tro, Langmodighed, Kærlighed, Udholdenhed, 11i Forfølgelser, i Lidelser, saadanne, som ere komne over mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, saadanne Forfølgelser, som jeg har udstaaet, og Herren har friet mig ud af dem alle. 12Ja, ogsaa alle de, som ville leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, skulle forfølges. 13Men onde Mennesker og Bedragere ville gaa frem til det værre; de forføre og forføres. 14Du derimod, bliv i det, som du har lært, og som du er bleven forvisset om, efterdi du ved, af hvem du har lært det, 15og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus. 16Hvert Skrift er indaandet af Gud og nyttig til Belæring, til Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed, 17for at Guds-Mennesket maa vorde fuldkomment, dygtiggjort til al god Gerning.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
2 Timothy 2
Top of Page
Top of Page