2 Timoteus 3:12
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Dansk (1917 / 1931)
Ja, ogsaa alle de, som ville leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, skulle forfølges.

Svenska (1917)
Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse.

King James Bible
Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.

English Revised Version
Yea, and all that would live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
Bibelen Kunnskap Treasury

live.

2 Korintierne 1:12
For dette er vår ros: vår samvittighets vidnesbyrd om at vi har vandret i verden, og særlig hos eder, i Guds hellighet og renhet, ikke i kjødelig visdom, men i Guds nåde.

1 Timoteus 2:2
for konger og alle dem som er i høi verdighet, forat vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet.

1 Timoteus 3:16
Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblandt folkeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

1 Timoteus 6:3
Dersom nogen farer med fremmed lære og ikke holder sig til vår Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære som hører til gudsfrykt,

Titus 1:1
Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til gudsfrykt,

Titus 2:12
idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden,

2 Peters 3:11
Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt,

shall.

Josvas 17:14
Og Josefs barn talte til Josva og sa: Hvorfor har du gitt mig bare én lodd og én arvedel, enda jeg er et stort folk, fordi Herren hittil har velsignet mig?

Salmenes 37:12-15
Den ugudelige optenker ondt imot den rettferdige og skjærer tenner imot ham. …

Matteus 5:10-12
Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres. …

Matteus 10:22-25
og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. …

Matteus 16:24
Da sa Jesus til sine disipler: Vil nogen komme efter mig, da må han fornekte sig selv og ta sitt kors op og følge mig.

Matteus 23:34
Derfor, se, jeg sender til eder profeter og vismenn og skriftlærde; nogen av dem skal I slå ihjel og korsfeste, og nogen av dem skal I hudstryke i eders synagoger og forfølge fra by til by,

Markus 10:30
uten at han skal få hundrefold igjen, nu her i tiden hus og brødre og søstre og mødre og barn og akrer under forfølgelser, og i den kommende verden evig liv.

Lukas 14:26,27
Om nogen kommer til mig og ikke hater sin far og mor og hustru og barn og brødre og søstre, ja endog sitt eget liv, han kan ikke være min disippel. …

Johannes 15:19-21
Var I av verden, da vilde verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder. …

Johannes 16:2,33
De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse. …

Johannes 17:14
Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden.

Apostlenes-gjerninge 14:22
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

1 Korintierne 15:19
Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker.

1 Tessalonikerne 3:3,4
at ikke nogen måtte bli vaklende i disse trengsler. I vet jo selv at vi er satt til det; …

Hebreerne 11:32-38
Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden vilde bli mig for kort om jeg skulde fortelle om Gideon og Barak og Samson og Jefta, om David og Samuel og profetene, …

1 Peters 2:20,21
For hvad ros er det om I er tålmodige når I synder og får straff for det? Men om I er tålmodige når I gjør det gode og allikevel må lide, da finner dette nåde hos Gud. …

1 Peters 3:14
Men om I enn skulde lide for rettferdighets skyld, er I salige. Men frykt ikke for dem og forferdes ikke; men hellige Kristus som Herre i eders hjerter,

1 Peters 4:12-16
I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig; …

1 Peters 5:9,10
stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden. …

Apenbaring 1:9,10
Jeg, Johannes, som er eders bror og har del med eder i trengselen og riket og tålmodigheten i Jesus, jeg var på den ø som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. …

Apenbaring 7:14
Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til mig: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

Apenbaring 12:4,7-10
og dens stjert drog tredjedelen av himmelens stjerner med sig og kastet dem på jorden. Og dragen stod foran kvinnen som skulde føde, for å sluke hennes barn når hun hadde født. …

Lenker
2 Timoteus 3:12 Interlineært2 Timoteus 3:12 flerspråklig2 Timoteo 3:12 Spansk2 Timothée 3:12 Fransk2 Timotheus 3:12 Tyske2 Timoteus 3:12 Chinese2 Timothy 3:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Timoteus 3
11mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen. 12Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 13Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill. …
Kryssreferanser
Johannes 15:20
Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.

Apostlenes-gjerninge 14:22
idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

1 Korintierne 15:19
Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker.

2 Korintierne 4:9
forfulgt, men ikke opgitt, nedslått, men ikke tilintetgjort -

Titus 2:12
idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden,

2 Timoteus 3:11
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden