2 Timoteus 3:16
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet,

Dansk (1917 / 1931)
Hvert Skrift er indaandet af Gud og nyttig til Belæring, til Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed,

Svenska (1917)
All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet,

King James Bible
All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:

English Revised Version
Every scripture inspired of God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction which is in righteousness:
Bibelen Kunnskap Treasury

All.

2 Samuel 23:2
Herrens Ånd taler gjennem mig, og hans ord er på min tunge.

Matteus 21:42
Jesus sier til dem: Har I aldri lest i skriftene: Den sten som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnesten; av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øine?

Matteus 22:31,32,43
Men om de dødes opstandelse, har I da ikke lest hvad som er sagt eder om den av Gud, som sier: …

Matteus 26:54,56
Hvorledes skulde da skriftene opfylles, at så må skje? …

Markus 12:24,36
Jesus sa til dem: Er det ikke derfor I farer vill, fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft? …

Johannes 10:35
Når da loven kaller dem guder som Guds ord utgikk til - og Skriften kan ikke gjøres ugyldig -

Apostlenes-gjerninge 1:16
Brødre! Det skriftord måtte opfylles som den Hellige Ånd forut talte ved Davids munn om Judas, som blev veiviser for dem som grep Jesus;

Apostlenes-gjerninge 28:25
De gikk da fra hverandre i uenighet, idet Paulus sa det ene ord: Rettelig talte den Hellige Ånd ved profeten Esaias til eders fedre da han sa:

Romerne 3:2
Meget i alle måter; først og fremst det at Guds ord blev dem betrodd.

Romerne 15:4
For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.

Galaterne 3:8
Og da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den Abraham forut det evangelium: I dig skal alle folk velsignes.

Hebreerne 3:7
Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst,

Hebreerne 4:12
For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

2 Peters 1:19-21
Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter, …

and is.

Salmenes 19:7-11
Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vidnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis; …

Salmenes 119:97-104,130
Hvor jeg har din lov kjær! Hele dagen grunder jeg på den. …

Mika 2:7
Hvilket ord, du Jakobs hus! Mon Herren er snar til vrede? Eller er det således han pleier å gå frem? Er ikke mine ord gode mot den som vandrer ærlig?

Apostlenes-gjerninge 20:20,27
hvorledes jeg ikke holdt tilbake noget av det som kunde være eder til gagn, men forkynte eder det og lærte eder det offentlig og i husene, …

1 Korintierne 12:7
Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig.

Efeserne 4:11-16
Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere, …

for doctrine.

2 Timoteus 3:10
Men du har efterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet,

for reproof.

2 Timoteus 4:2
Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!

Salomos Ordsprog 6:23
For budet er en lykte og læren et lys, og tilrettevisninger til tukt er en vei til livet,

Salomos Ordsprog 15:10,31
Hård straff rammer den som forlater den rette sti; den som hater tilrettevisning, skal dø.…

Johannes 3:20
For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset;

Efeserne 5:11-13
og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! …

Hebreerne 11:1
Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.

*Gr:

for instruction.

2 Timoteus 2:25
så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten

5 Mosebok 4:36
Fra himmelen har han latt dig høre sin røst for å lære dig, og på jorden har han latt dig se sin store ild, og hans ord har du hørt midt ut av ilden.

Nehemias 9:20
Du gav dem din gode Ånd til å lære dem; du nektet ikke deres munn din manna, og du gav dem vann når de tørstet.

Salmenes 119:9,11
Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde sig efter ditt ord. …

Matteus 13:52
Da sa han til dem: Derfor er enhver skriftlærd som er oplært for himlenes rike, lik en husbond som bærer frem nytt og gammelt av det han har.

Apostlenes-gjerninge 18:25
Han var oplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes' dåp.

Romerne 2:20
en opdrager for dårer, en lærer for umyndige, da du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven:

Lenker
2 Timoteus 3:16 Interlineært2 Timoteus 3:16 flerspråklig2 Timoteo 3:16 Spansk2 Timothée 3:16 Fransk2 Timotheus 3:16 Tyske2 Timoteus 3:16 Chinese2 Timothy 3:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Timoteus 3
15og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 17forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.
Kryssreferanser
5 Mosebok 29:29
Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, forat vi skal holde alle ordene i denne lov.

Sefanias 3:2
Den hører ikke på nogens røst, tar ikke mot tukt; til Herren setter den ikke sin lit, til sin Gud holder den sig ikke nær.

Romerne 4:23
Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det blev tilregnet ham,

Romerne 15:4
For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.

2 Peters 1:20
idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning;

2 Peters 1:21
for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.

2 Timoteus 3:15
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden