2 Korintierne 6:4
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
men viser oss i alt som Guds tjenere: ved stort tålmod i trengsler, i nød, i angst,

Dansk (1917 / 1931)
men i alting anbefale vi som Guds Tjenere os selv ved stor Udholdenhed i Trængsler, i Nød, i Angster,

Svenska (1917)
Fastmer vilja vi i allting bevisa oss såsom Guds tjänare, i mycken ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest,

King James Bible
But in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses,

English Revised Version
but in everything commending ourselves, as ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses,
Bibelen Kunnskap Treasury

in all.

2 Korintierne 2:17
For vi er ikke, som de mange, slike at vi forfalsker Guds ord til egen vinning; men som i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

2 Korintierne 7:11
For se, just dette at I blev bedrøvet efter Guds sinn, hvilken iver det virket hos eder, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja nidkjærhet, ja straff! I alt viste I eder å være rene i den sak.

Apostlenes-gjerninge 2:22
Israelittiske menn! hør disse ord: Jesus fra Nasaret, en mann som var blitt utpekt for eder av Gud ved kraftige gjerninger og under og tegn, som Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, således som I selv vet,

Romerne 14:18
for den som heri tjener Kristus, han er velbehagelig for Gud og tekkelig for mennesker.

Romerne 16:10
Hils Apelles, den prøvede i Kristus. Hils dem av Aristobulus' hus.

1 Korintierne 9:11
Har vi sådd for eder de åndelige goder, er det da noget stort om vi høster eders timelige goder?

1 Tessalonikerne 2:3-11
For vår forkynnelse kommer ikke av villfarelse eller av urenhet eller med svik; …

1 Timoteus 2:15
men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

approving.

2 Korintierne 4:2
men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

Romerne 5:8
men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennu var syndere.

as.

2 Korintierne 3:6
som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.

2 Korintierne 11:23
Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare.

Esaias 61:6
Men I, I skal kalles Herrens prester, vår Guds tjenere skal de kalle eder; folkenes gods skal I ete, og deres herlighet skal gå over til eder.

Joel 1:9
Matoffer og drikkoffer er revet bort fra Herrens hus; prestene, Herrens tjenere, sørger.

Joel 2:17
Mellem forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si: Spar, Herre, ditt folk, og overgi ikke din arv til vanære, så hedninger får råde over den! Hvorfor skal de si blandt folkene: Hvor er deres Gud?

1 Korintierne 3:5
Hvad er da Apollos? eller hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til troen, og det efter som Herren gav enhver.

1 Korintierne 4:1
Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter!

1 Tessalonikerne 3:2
og vi sendte Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium, for å styrke eder og formane eder om eders tro,

1 Timoteus 4:6
Når du lærer brødrene dette, da er du en god Kristi Jesu tjener, idet du nærer dig med troens og den gode lærdoms ord som du har fulgt.

in much.

2 Korintierne 12:12
En apostels tegn blev iallfall gjort blandt eder med all utholdenhet, både med tegn og under og kraftige gjerninger.

Lukas 21:19
Vær tålmodige, så skal I vinne eders sjeler!

Romerne 5:3,4
ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, …

Kolossenserne 1:11
så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,

1 Tessalonikerne 5:14
Og vi formaner eder, brødre, påminn de uskikkelige, trøst de mismodige, hjelp de skrøpelige, vær langmodige mot alle!

1 Timoteus 6:11
Men du, Guds menneske, fly disse ting, jag efter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet, saktmodighet!

2 Timoteus 3:10
Men du har efterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet,

Hebreerne 12:1
Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt,

Jakobs 5:7-10
Vær da tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens kostelige grøde og bier tålmodig på den, til den får høstregn og vårregn; …

Apenbaring 1:9
Jeg, Johannes, som er eders bror og har del med eder i trengselen og riket og tålmodigheten i Jesus, jeg var på den ø som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld.

Apenbaring 3:10
Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden.

afflictions.

2 Korintierne 4:17
For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål,

Apostlenes-gjerninge 20:23,24
men bare at den Hellige Ånd i by efter by vidner for mig og sier at bånd og trengsler venter mig. …

Kolossenserne 1:24
Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,

1 Tessalonikerne 3:3
at ikke nogen måtte bli vaklende i disse trengsler. I vet jo selv at vi er satt til det;

2 Timoteus 1:8
Skam dig derfor ikke ved vår Herres vidnesbyrd eller ved mig, hans fange, men lid ondt med mig for evangeliet i Guds kraft,

2 Timoteus 3:11,12
mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen. …

2 Timoteus 4:5
Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

necessities.

2 Korintierne 11:9,27
for det jeg manglet, det utfylte brødrene som kom fra Makedonia, og i alle måter har jeg holdt mig og vil holde mig fra å falle eder til byrde. …

2 Korintierne 12:10
Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

Apostlenes-gjerninge 20:34
I vet selv at det jeg selv trengte, og de som var med mig, det har disse hender arbeidet for.

1 Korintierne 4:11,12
Like til denne stund er vi både hungrige og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse og mødige, …

Filippenserne 4:11,12
Ikke at jeg sier dette av trang; for jeg har lært å nøies med det jeg har; …

distresses.

2 Korintierne 4:8
idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende,

Romerne 8:35,36
hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? …

1 Tessalonikerne 3:7
så blev vi da, brødre, trøstet over eder i all vår nød og trengsel, ved eders tro.

Lenker
2 Korintierne 6:4 Interlineært2 Korintierne 6:4 flerspråklig2 Corintios 6:4 Spansk2 Corinthiens 6:4 Fransk2 Korinther 6:4 Tyske2 Korintierne 6:4 Chinese2 Corinthians 6:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 6
3Og vi gir ikke i noget stykke noget anstøt, forat ikke tjenesten skal bli lastet, 4men viser oss i alt som Guds tjenere: ved stort tålmod i trengsler, i nød, i angst, 5under slag, i fengsler, i oprør, i strengt arbeid, i nattevåk, i faste; …
Kryssreferanser
Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

Apostlenes-gjerninge 9:16
for jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld.

Romerne 3:5
Men dersom vår urettferdighet viser Guds rettferdighet, hvad skal vi da si? Er vel Gud urettferdig når han fører sin vrede over oss? Jeg taler på menneskelig vis.

1 Korintierne 3:5
Hvad er da Apollos? eller hvad er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til troen, og det efter som Herren gav enhver.

2 Korintierne 4:8
idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende,

2 Korintierne 11:23
Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare.

2 Korintierne 12:10
Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

2 Timoteus 2:24
Men en Herrens tjener må ikke stride, han må være mild imot alle, duelig til å lære andre, i stand til å tåle ondt,

2 Korintierne 6:3
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden