2 Korintierne 6:5
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
under slag, i fengsler, i oprør, i strengt arbeid, i nattevåk, i faste;

Dansk (1917 / 1931)
under Slag, i Fængsler, under Oprør, under Besværligheder, i Nattevaagen, i Faste,

Svenska (1917)
under hugg och slag, under fångenskap och upprorslarm, under mödor, vakor och svält,

King James Bible
In stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings;

English Revised Version
in stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings;
Bibelen Kunnskap Treasury

stripes.

2 Korintierne 11:23-25
Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare. …

5 Mosebok 25:3
Firti slag kan han la dem gi ham, men ikke flere, forat din bror ikke skal bli vanæret i dine øine ved å få ennu mange flere slag.

Esaias 53:5
Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom.

Apostlenes-gjerninge 16:23
og da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel, og bød fangevokteren å passe godt på dem.

imprisonments.

1 Kongebok 22:27
og si: Så sier kongen: Sett ham i fangehuset og la ham leve på fangekost til jeg kommer uskadd hjem igjen!

2 Krønikebok 16:10
Men Asa harmedes på seeren og satte ham i fangehuset; så vred var han på ham for dette. På samme tid for han også hårdt frem mot andre av folket.

Jeremias 33:1
Og Herrens ord kom til Jeremias annen gang, mens han ennu satt fengslet i vaktgården, og det lød så:

Jeremias 37:15,16
Da blev høvdingene vrede på Jeremias og slo ham, og de satte ham i fangehuset, i statsskriveren Jonatans hus; for det hadde de gjort til fengsel. …

Jeremias 38:6
Da tok de Jeremias og kastet ham i kongesønnen Malkias brønn, som var i vaktgården, og de firte Jeremias ned med rep; i brønnen var ikke vann, men bare dynd, og Jeremias sank ned i dyndet.

Matteus 14:3,10
Herodes hadde grepet Johannes og bundet ham og kastet ham i fengsel for Herodias' skyld, som var hans bror Filips hustru. …

Apostlenes-gjerninge 5:18
og la hånd på apostlene og kastet dem i det offentlige fengsel.

Apostlenes-gjerninge 12:4,5
og da han hadde grepet ham, kastet han ham i fengsel, og overlot til fire vaktskifter av stridsmenn, hvert på fire mann, å passe på ham, da han efter påsken vilde føre ham frem for folket. …

Apostlenes-gjerninge 16:24
Da han hadde fått dette bud, kastet han dem i det innerste fangerum og satte deres føtter fast i stokken.

Apostlenes-gjerninge 22:24
bød den øverste høvedsmann at han skulde føres inn i festningen, og sa at han skulde forhøres under hudstrykning, forat han kunde få vite av hvad årsak de ropte så mot ham.

Apostlenes-gjerninge 23:35
Jeg skal ta dig i forhør når dine anklagere kommer. Og han bød at han skulde holdes i varetekt i Herodes' borg.

Apostlenes-gjerninge 24:27
Da to år var omme, fikk Feliks til eftermann Porcius Festus, og da Feliks gjerne vilde vinne takk av jødene, lot han Paulus bundet efter sig.

Apostlenes-gjerninge 26:10,29
det gjorde jeg også i Jerusalem, og både kastet jeg mange av de hellige i fengsel, efterat jeg hadde fått fullmakt av yppersteprestene, og når de skulde slåes ihjel, gav jeg min stemme til det, …

Apostlenes-gjerninge 28:16,17,30
Da vi nu var kommet til Rom, overgav høvedsmannen fangene til høvdingen for livvakten; men Paulus fikk lov til å bo for sig selv sammen med den stridsmann som holdt vakt over ham. …

Efeserne 3:1
Derfor bøier jeg mine knær, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for eders skyld, I hedninger -

Filippenserne 1:13
så at det er blitt vitterlig for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker,

2 Timoteus 1:8
Skam dig derfor ikke ved vår Herres vidnesbyrd eller ved mig, hans fange, men lid ondt med mig for evangeliet i Guds kraft,

2 Timoteus 2:9
for hvis skyld jeg lider ondt like til dette å være bundet som en ugjerningsmann; men Guds ord er ikke bundet.

Hebreerne 11:36
andre fikk lide spott og hudstrykning, ja bånd og fengsel;

Hebreerne 13:23
Vit at vår bror Timoteus er gitt fri; sammen med ham vil jeg se eder, om han kommer snart.

Apenbaring 2:10
Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone!

in tumults.

2 Korintierne 1:8-10
For vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om at den trengsel som kom over oss i Asia, var overmåte tung, mere enn vi kunde bære, så vi endog mistvilte om livet; …

Apostlenes-gjerninge 14:19
Men det kom jøder til fra Antiokia og Ikonium og overtalte folket, og de stenet Paulus og slepte ham utenfor byen, da de trodde at han var død;

Apostlenes-gjerninge 17:5
Men jødene blev nidkjære og tok med sig nogen onde mennesker, nogen dagdrivere, og gjorde et opløp og satte byen i røre, og de trengte frem imot Jasons hus og søkte å få dem ut til folket;

Apostlenes-gjerninge 18:12-17
Men da Gallio var landshøvding i Akaia, reiste jødene sig alle som en mot Paulus og førte ham for domstolen og sa: …

Apostlenes-gjerninge 19:23-34
Men ved denne tid blev det et ikke lite opstyr om Guds vei. …

Apostlenes-gjerninge 21:27-35
Da nu de syv dager led til ende, fikk jødene fra Asia se ham i templet, og de satte op hele hopen og la hånd på ham …

Apostlenes-gjerninge 22:23
Da de nu skrek og rev klærne av sig og kastet støv op i luften,

Apostlenes-gjerninge 23:10
Da det nu opstod stor strid, fryktet den øverste høvedsmann for at Paulus skulde bli slitt i stykker av dem, og han bød krigsfolket å gå ned og rive ham ut fra dem og føre ham inn i festningen.

labours.

2 Korintierne 11:23
Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare.

1 Korintierne 15:10
men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mere enn de alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med mig.

1 Tessalonikerne 2:9
I minnes jo, brødre, vårt strev og vår møie: under arbeid natt og dag, for ikke å falle nogen av eder til byrde, forkynte vi Guds evangelium for eder.

1 Timoteus 4:10
For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

watchings.

2 Korintierne 11:27
i strev og møie, ofte i nattevåk, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet.

Esekiel 3:17
Menneskesønn! Jeg har satt dig til vekter for Israels hus, og når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra mig.

Markus 13:34-37
Likesom en mann som drog utenlands og forlot sitt hus og overgav sine tjenere styret, enhver sin gjerning, og bød dørvokteren at han skulde våke, …

Apostlenes-gjerninge 20:31
Våk derfor, og kom i hu at jeg i tre år ikke holdt op, hverken natt eller dag, å formane hver eneste en med tårer!

2 Timoteus 4:5
Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Hebreerne 13:17
Lyd eders veiledere og rett eder efter dem! for de våker over eders sjeler som de som skal gjøre regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende; for det er eder ikke til gagn.

fastings.

Matteus 9:15
Og Jesus sa til dem: Kan vel brudesvennene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.

Apostlenes-gjerninge 13:3
Da lot de dem dra ut efterat de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.

Apostlenes-gjerninge 14:23
Og efterat de hadde valgt eldste for dem i hver menighet, overgav de dem med bønn og faste til den Herre som de hadde satt sin tro til.

1 Korintierne 7:5
Hold eder ikke fra hverandre uten efter samråd, for en tid, for å leve i bønn, og kom så sammen igjen, forat ikke Satan skal friste eder, fordi I ikke makter å være avholdende!

Lenker
2 Korintierne 6:5 Interlineært2 Korintierne 6:5 flerspråklig2 Corintios 6:5 Spansk2 Corinthiens 6:5 Fransk2 Korinther 6:5 Tyske2 Korintierne 6:5 Chinese2 Corinthians 6:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Korintierne 6
4men viser oss i alt som Guds tjenere: ved stort tålmod i trengsler, i nød, i angst, 5under slag, i fengsler, i oprør, i strengt arbeid, i nattevåk, i faste; 6ved renhet, ved skjønnsomhet, ved langmodighet, ved godhet, ved den Hellige Ånd, ved uskrømtet kjærlighet, …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 16:23
og da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel, og bød fangevokteren å passe godt på dem.

Apostlenes-gjerninge 19:23
Men ved denne tid blev det et ikke lite opstyr om Guds vei.

1 Korintierne 4:11
Like til denne stund er vi både hungrige og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse og mødige,

2 Korintierne 11:23
Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det mere; jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare.

2 Korintierne 11:27
i strev og møie, ofte i nattevåk, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet.

2 Korintierne 6:4
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden