1 Tessalonikerne 2:9
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
I minnes jo, brødre, vårt strev og vår møie: under arbeid natt og dag, for ikke å falle nogen av eder til byrde, forkynte vi Guds evangelium for eder.

Dansk (1917 / 1931)
I erindre jo, Brødre! vor Møje og Anstrengelse; arbejdende Nat og Dag, for ikke at være nogen af eder til Byrde, prædikede vi Guds Evangelium for eder.

Svenska (1917)
I kommen ju ihåg, käre bröder, vårt arbete och vår möda, huru vi, under det att vi predikade för eder Guds evangelium, strävade natt och dag, för att icke bliva någon av eder till tunga.

King James Bible
For ye remember, brethren, our labour and travail: for labouring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, we preached unto you the gospel of God.

English Revised Version
For ye remember, brethren, our labour and travail: working night and day, that we might not burden any of you, we preached unto you the gospel of God.
Bibelen Kunnskap Treasury

our.

1 Tessalonikerne 1:3
idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,

Apostlenes-gjerninge 18:3
og da han drev samme håndverk, bodde han hos dem og arbeidet der; for de var teltmakere av håndverk.

Apostlenes-gjerninge 20:34,35
I vet selv at det jeg selv trengte, og de som var med mig, det har disse hender arbeidet for. …

1 Korintierne 4:12
idet vi arbeider med våre egne hender; vi blir utskjelt - og vi velsigner; vi blir forfulgt - og vi tåler det;

1 Korintierne 9:6,15
Eller er det bare jeg og Barnabas som ikke har rett til å slippe å arbeide? …

2 Korintierne 6:5
under slag, i fengsler, i oprør, i strengt arbeid, i nattevåk, i faste;

2 Tessalonikerne 3:7-9
I vet jo selv hvorledes I bør efterfølge oss; for vi levde ikke utilbørlig iblandt eder, …

1 Timoteus 4:10
For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

night.

1 Tessalonikerne 3:10
idet vi natt og dag inderlig beder om å få se eders åsyn og bøte på det som ennu fattes i eders tro?

Salmenes 32:4
For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela.

Salmenes 88:1
En sang; en salme av Korahs barn; til sangmesteren; efter Mahalat leannot*; en læresalme av Heman, esrahitten.

Jeremias 9:1
Gid mitt hode var vann, og mitt øie en tårekilde! Da vilde jeg dag og natt gråte over de drepte blandt mitt folk.

Lukas 2:37
og nu for sig selv som enke inntil en alder av fire og åtti år; hun vek aldri fra templet, men tjente Gud med faste og bønn natt og dag.

Lukas 18:7
Men skulde da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem?

Apostlenes-gjerninge 20:31
Våk derfor, og kom i hu at jeg i tre år ikke holdt op, hverken natt eller dag, å formane hver eneste en med tårer!

1 Timoteus 5:5
Men den som virkelig er enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud og blir ved i bønn og påkallelse natt og dag;

2 Timoteus 1:3
Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, likesom jeg uavlatelig kommer dig i hu i mine bønner natt og dag,

chargeable.

1 Tessalonikerne 2:6
heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av eder eller av andre, enda vi hadde kunnet kreve ære som Kristi apostler;

Nehemias 5:15,18
De forrige stattholdere, de som var før mig, falt folket til byrde og tok brød og vin av dem foruten firti sekel sølv, og endog deres tjenere trykket folket; men jeg gjorde ikke så, for jeg fryktet Gud. …

1 Korintierne 9:7,18
Hvem gjør vel nogensinne krigstjeneste på egen lønning? hvem planter en vingård og eter ikke av dens frukt? eller hvem før en hjord og eter ikke av hjordens melk? …

2 Korintierne 11:9
for det jeg manglet, det utfylte brødrene som kom fra Makedonia, og i alle måter har jeg holdt mig og vil holde mig fra å falle eder til byrde.

2 Korintierne 12:13,14
For hvad var det I blev tilsidesatt i for de andre menigheter uten i det at jeg ikke falt eder til byrde? Tilgi mig denne urett! …

the gospel.

1 Tessalonikerne 2:2
men enda vi forut hadde lidt og var blitt mishandlet i Filippi, som I vet, fikk vi dog frimodighet i vår Gud til å tale Guds evangelium til eder under megen strid.

Apostlenes-gjerninge 20:24
Men for mig selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av den Herre Jesus: å vidne om Guds nådes evangelium.

Romerne 1:1
Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium,

Romerne 15:16,19
at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, idet jeg prestelig forvalter Guds evangelium, forat hedningene kan bli et velbehagelig offer, helliget ved den Hellige Ånd. …

1 Timoteus 1:11
efter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er mig betrodd.

Lenker
1 Tessalonikerne 2:9 Interlineært1 Tessalonikerne 2:9 flerspråklig1 Tesalonicenses 2:9 Spansk1 Thessaloniciens 2:9 Fransk1 Thessalonicher 2:9 Tyske1 Tessalonikerne 2:9 Chinese1 Thessalonians 2:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Tessalonikerne 2
8således vilde vi gjerne i inderlig kjærlighet til eder gi eder ikke bare Guds evangelium, men og vårt eget liv, fordi I var blitt oss kjære. 9I minnes jo, brødre, vårt strev og vår møie: under arbeid natt og dag, for ikke å falle nogen av eder til byrde, forkynte vi Guds evangelium for eder. 10I er vidner, og Gud med, hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi ferdedes iblandt eder, I troende, …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 18:3
og da han drev samme håndverk, bodde han hos dem og arbeidet der; for de var teltmakere av håndverk.

Romerne 1:1
Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium,

1 Korintierne 9:4
Har vi ikke rett til å ete og drikke?

2 Korintierne 11:9
for det jeg manglet, det utfylte brødrene som kom fra Makedonia, og i alle måter har jeg holdt mig og vil holde mig fra å falle eder til byrde.

2 Korintierne 11:27
i strev og møie, ofte i nattevåk, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet.

Filippenserne 4:16
for også i Tessalonika sendte I mig både en og to ganger det jeg trengte.

2 Tessalonikerne 3:8
heller ikke åt vi brød hos nogen for intet, men med strev og møie arbeidet vi natt og dag, forat vi ikke skulde være nogen av eder til byrde;

1 Tessalonikerne 2:8
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden