Lukas 18:7
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men skulde da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem?

Dansk (1917 / 1931)
Skulde da Gud ikke skaffe sine udvalgte Ret, de, som raabe til ham Dag og Nat? og er han ikke langmodig, naar det gælder dem?

Svenska (1917)
Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, som ropa till honom dag och natt, och skulle han icke hava tålamod med dem?

King James Bible
And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them?

English Revised Version
And shall not God avenge his elect, which cry to him day and night, and he is longsuffering over them?
Bibelen Kunnskap Treasury

shall.

Lukas 11:13
Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da Faderen, som er i himmelen, gi dem den Hellige Ånd som beder ham!

Matteus 7:11
Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da eders Fader i himmelen gi dem gode gaver som beder ham!

avenge.

1 Samuels 24:12-15
Herren skal dømme mellem mig og dig, og Herren skal hevne mig på dig, men min hånd skal ikke ramme dig; …

1 Samuels 26:10,11
Og David sa: Så sant Herren lever: Herren skal selv slå ham, enten nu hans dag kommer, og han dør, eller han drar i krig og blir bortrykket. …

Salmenes 9:8
og han dømmer jorderike med rettferdighet, han avsier dom over folkene med rettvishet.

Salmenes 10:15-18
Sønderbryt den ugudeliges arm, og hjemsøk den ondes ugudelighet, så du ikke mere finner den! …

Salmenes 54:1-7
Til sangmesteren, med strengelek; en læresalme av David, (2) da sifittene kom og sa til Saul: David holder sig skjult hos oss. (3) Gud, frels mig ved ditt navn, og hjelp mig til min rett ved din kraft! …

Jeremias 20:11-13
Men Herren er med mig som en veldig kjempe; derfor skal mine forfølgere snuble og ikke få overhånd; de blir storlig til skamme fordi de ikke fór frem med visdom - en evig vanære, som aldri glemmes. …

2 Tessalonikerne 1:6
så sant det er rettferdig for Gud å gi dem som trenger eder, trengsel til vederlag,

Apenbaring 6:10
og de ropte med høi røst og sa: Herre, du hellige og sanndrue! hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden?

Apenbaring 18:20
Fryd dig over den, du himmel, og I hellige, og I apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for eder!

which.

Lukas 2:37
og nu for sig selv som enke inntil en alder av fire og åtti år; hun vek aldri fra templet, men tjente Gud med faste og bønn natt og dag.

Salmenes 88:1
En sang; en salme av Korahs barn; til sangmesteren; efter Mahalat leannot*; en læresalme av Heman, esrahitten.

1 Tessalonikerne 3:10
idet vi natt og dag inderlig beder om å få se eders åsyn og bøte på det som ennu fattes i eders tro?

1 Timoteus 5:5
Men den som virkelig er enke og står alene, hun har satt sitt håp til Gud og blir ved i bønn og påkallelse natt og dag;

2 Timoteus 1:3
Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, likesom jeg uavlatelig kommer dig i hu i mine bønner natt og dag,

Apenbaring 7:15
Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem.

though.

Salmenes 13:1,2
Til sangmesteren; en salme av David. …

Habakuk 2:3
For ennu må synet vente på sin tid; men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så bi efter det! For komme skal det, det skal ikke utebli.

Hebreerne 10:35-37
Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som har stor lønn! …

Lenker
Lukas 18:7 InterlineærtLukas 18:7 flerspråkligLucas 18:7 SpanskLuc 18:7 FranskLukas 18:7 TyskeLukas 18:7 ChineseLuke 18:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 18
6Og Herren sa: Hør hvad den urettferdige dommer sier! 7Men skulde da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem? 8Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?
Kryssreferanser
2 Mosebok 22:23
dersom du plager dem, og de roper til mig, skal jeg visselig høre deres rop,

Salmenes 88:1
En sang; en salme av Korahs barn; til sangmesteren; efter Mahalat leannot*; en læresalme av Heman, esrahitten.

Esaias 40:27
Hvorfor vil du si, Jakob, og tale så, Israel: Min vei er skjult for Herren, og min rett går min Gud forbi?

Matteus 24:22
Og blev ikke de dager forkortet, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet.

Matteus 24:24
For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

Lukas 11:13
Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da Faderen, som er i himmelen, gi dem den Hellige Ånd som beder ham!

Lukas 21:28
Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.

Romerne 8:33
Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør;

Kolossenserne 3:12
Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,

2 Timoteus 2:10
Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

Titus 1:1
Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til gudsfrykt,

1 Peters 1:1
Peter, Jesu Kristi apostel - til de utlendinger som er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, utvalgt

2 Peters 3:9
Herren er ikke sen med løftet, således som nogen akter det for senhet, men han har langmodighet med eder, da han ikke vil at nogen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse.

Apenbaring 6:10
og de ropte med høi røst og sa: Herre, du hellige og sanndrue! hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden?

Lukas 18:6
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden