Apenbaring 11:18
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og hedningene er blitt vrede, og din vrede er kommet, og den tid da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden.

Dansk (1917 / 1931)
og Folkeslagene vrededes, og din Vrede kom og Tiden til, at de døde skulle dømmes, og til at give Lønnen til dine Tjenere, Profeterne, og de hellige og dem, som frygte dit Navn, de smaa og de store, og til at ødelægge dem, som lægge Jorden øde.

Svenska (1917)
Folken vredgades, men din vredes dag har nu kommit, och den tid då de döda skola få sin dom, och då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som frukta ditt namn, både små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärva jorden.»

King James Bible
And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great; and shouldest destroy them which destroy the earth.

English Revised Version
And the nations were wroth, and thy wrath came, and the time of the dead to be judged, and the time to give their reward to thy servants the prophets, and to the saints, and to them that fear thy name, the small and the great; and to destroy them that destroy the earth.
Bibelen Kunnskap Treasury

the nations.

Apenbaring 11:2,9,10
men forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke! for den er gitt til hedningene, og de skal trede ned den hellige stad i to og firti måneder. …

Apenbaring 17:12-15
Og de ti horn som du så, er ti konger som ennu ikke har fått rike, men de får makt som konger én time sammen med dyret. …

Apenbaring 19:19,20
Og jeg så dyret og kongene på jorden og deres hærer samlet for å føre krig mot ham som satt på hesten, og mot hans hær. …

Salmenes 2:1-3
Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er? …

Esaias 34:1-10
Kom hit, I hedningefolk, og hør, og I folkeslag, gi akt! Jorden høre og det som fyller den, jorderike og alt som gror der! …

Esaias 63:1-6
Hvem er han som kommer fra Edom, i røde klær fra Bosra, så prektig i sin klædning, kneisende i sin store kraft? - Det er jeg, jeg som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse. …

Esekiel 38:9-23
Dit skal du dra op; som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med dig. …

Joel 3:9-14
Rop dette ut blandt hedningefolkene, rust eder til en hellig krig, kall på heltene, la alle krigsmenn stige frem og dra ut! …

Mika 7:15-17
Som i de dager da du drog ut av Egyptens land, vil jeg la dig få se underfulle ting. …

Sakarias 14:2,3
for jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene bli plyndret, og kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes av staden. …

and thy.

Apenbaring 6:15-17
Og kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver træl og hver fri mann gjemte sig i hulene og imellem berghamrene, …

Apenbaring 14:10
da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine,

Apenbaring 15:1,7
Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: syv engler som hadde de syv siste plager; for med dem er Guds vrede fullendt. …

Apenbaring 16:1-21
Og jeg hørte en høi røst fra templet si til de syv engler: Gå avsted og tøm Guds vredes syv skåler ut på jorden! …

Apenbaring 19:15
Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, forat han med det skal slå hedningene; og han skal styre dem med jernstav, og han treder vinpersen med Guds, den allmektiges, strenge vredes vin.

and the time.

Apenbaring 6:10,11
og de ropte med høi røst og sa: Herre, du hellige og sanndrue! hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? …

Apenbaring 20:4,5,12,15
Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år. …

Esaias 26:19-21
Dine døde skal bli levende, mine lik skal opstå; våkn op og juble, I som bor i støvet! For dugg over grønne urter er din dugg, og jorden gir dødninger tilbake til livet. …

Daniel 7:9,10
Mens jeg så på dette, blev det satt stoler frem, og en gammel av dager satte sig; hans klædebon var hvitt som sne, og håret på hans hode var som ren ull; hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild. …

Daniel 12:1,2
På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opskrevet i boken. …

Hebreerne 9:27
Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom,

and that.

Apenbaring 22:12
Se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, til å gi enhver igjen efter som hans gjerning er.

Matteus 5:12
Gled og fryd eder! for eders lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før eder.

2 Tessalonikerne 1:5-7
- et varsel om Guds rettferdige dom - forat I skal finnes verdige til Guds rike, det som I og lider for, …

Hebreerne 11:25,26
idet han heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nydelse av synden, …

and them.

Apenbaring 19:5
Og en røst gikk ut fra tronen, som sa: Lov vår Gud, alle I hans tjenere, og I som frykter ham, både små og store!

Salmenes 85:9
Ja, hans frelse er nær hos dem som frykter ham, forat herlighet skal bo i vårt land.

Salmenes 103:11
For så høi som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.

Salmenes 115:13,14
han skal velsigne dem som frykter Herren, de små med de store. …

Salmenes 147:11
Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunnhet.

Predikerens 8:12
fordi synderen hundre ganger gjør det som ondt er, og allikevel lever lenge; dog vet jeg jo at det skal gå gudfryktige vel, fordi de frykter Gud,

Predikerens 12:13
Enden på det hele, efterat alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold hans bud! Det er hvad hvert menneske bør gjøre.

Lukas 1:50
og hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.

shouldest.

Apenbaring 13:10
Om nogen fører i fangenskap, han skal i fangenskap; om nogen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro.

Apenbaring 18:6,16-24
Gi henne igjen som hun har gitt, og gjengjeld henne dobbelt efter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun har iskjenket! …

Apenbaring 19:19,21
Og jeg så dyret og kongene på jorden og deres hærer samlet for å føre krig mot ham som satt på hesten, og mot hans hær. …

Daniel 7:26
Så blir retten satt, og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid.

Daniel 8:25
Og fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham; han skal ophøie sig i sitt hjerte, og han skal ødelegge mange i deres trygghet; ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette sig op; men uten menneskehånd skal han knuses.

Daniel 11:44,45
Men tidender fra Østen og fra Norden skal forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange. …

which destroy.

Lenker
Apenbaring 11:18 InterlineærtApenbaring 11:18 flerspråkligApocalipsis 11:18 SpanskApocalypse 11:18 FranskOffenbarung 11:18 TyskeApenbaring 11:18 ChineseRevelation 11:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apenbaring 11
17Vi takker dig, Herre Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har tatt din store makt og er blitt konge. 18Og hedningene er blitt vrede, og din vrede er kommet, og den tid da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. 19Og Guds tempel i himmelen blev åpnet, og hans pakts ark blev sett i hans tempel, og det kom lyn og røster og tordener og jordskjelv og svært hagl.
Kryssreferanser
Salmenes 2:1
Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?

Salmenes 2:5
Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem:

Salmenes 110:5
Herren ved din høire hånd knuser konger på sin vredes dag.

Salmenes 115:13
han skal velsigne dem som frykter Herren, de små med de store.

Daniel 7:10
En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham; tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham; retten blev satt, og bøker blev åpnet.

Apenbaring 10:7
men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene.

Apenbaring 13:10
Om nogen fører i fangenskap, han skal i fangenskap; om nogen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro.

Apenbaring 13:16
Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne,

Apenbaring 16:6
for blod av hellige og av profeter har de utøst, og blod gav du dem å drikke; de er det verd.

Apenbaring 19:5
Og en røst gikk ut fra tronen, som sa: Lov vår Gud, alle I hans tjenere, og I som frykter ham, både små og store!

Apenbaring 19:18
for å ete kjøtt av konger og kjøtt av krigshøvdinger og kjøtt av veldige og kjøtt av hester og av dem som satt på dem, og kjøtt av alle, frie menn og træler, små og store!

Apenbaring 20:12
Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger.

Apenbaring 11:17
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden