Malakias 3:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv mig på denne måte, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for eder og utøse velsignelser over eder i rikelig mål!

Dansk (1917 / 1931)
Bring hele Tienden til Forraadshuset, saa der kan være Mad i mit Hus; sæt mig paa Prøve dermed, siger Hærskarers HERRE, om jeg da ikke aabner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmaal.

Svenska (1917)
Fören full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finnes mat, och pröven så, hurudan jag sedan bliver, säger HERREN Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse.

King James Bible
Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it.

English Revised Version
Bring ye the whole tithe into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it.
Bibelen Kunnskap Treasury

all.

2 Krønikebok 31:4-10
Og han bød folket som bodde i Jerusalem, at de skulde gi prestene og levittene deres del, så de kunde holde fast ved Herrens lov. …

Nehemias 10:33-39
til skuebrødene og det daglige matoffer og det daglige brennoffer og til offerne på sabbatene, nymånedagene og høitidene og til takkofferne og til syndofferne som tjente til soning for Israel, og til alt arbeidet i vår Guds hus. …

Salomos Ordsprog 3:9,10
Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!…

the storehouse.

1 Krønikebok 26:20
Av levittene hadde Akia opsyn over skattene i Guds hus og over de til Herren helligede ting.

2 Krønikebok 31:11-19
Da bød Esekias at det skulde innrettes forrådskammere i Herrens hus, og da det var gjort, …

Nehemias 10:38
Og en prest, en av Arons sønner, skulde være med levittene når de innkrevde tiende, og selv skulde levittene føre tienden av sin tiende op til vår Guds hus, til kammerne i forrådshuset.

Nehemias 12:44,47
Samme dag blev det innsatt menn som skulde ha tilsyn med forrådskammerne for de hellige gaver, førstegrøden og tiendene; der skulde de samle fra bymarkene det som efter loven tilkom prestene og levittene; for det var glede i Juda over at prestene og levittene nu utførte sin tjeneste. …

Nehemias 13:5,10-13
Og han hadde innredet et stort kammer for ham der hvor de før hadde lagt inn matofferet, viraken og karene og den tiende av kornet, mosten og oljen som var levittenes og sangernes og dørvokternes rettighet, og den hellige avgift til prestene. …

and prove.

1 Kongebok 17:13-16
Men Elias sa til henne: Frykt ikke! Gå hjem og lag det til, som du har sagt! Lag bare først et lite brød til mig av det og kom ut til mig med det! Siden kan du så lage til noget for dig og din sønn. …

Salmenes 37:3
Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i landet og legg vinn på trofasthet!

Haggai 2:19
Er det ennu sæd i kornboden? Ennu har hverken vintreet eller fikentreet eller granatepletreet eller oljetreet båret noget. Men fra denne dag vil jeg velsigne.

Matteus 6:33
Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!

2 Korintierne 9:6-8
Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser. …

open.

1 Mosebok 7:11
I det år da Noah var seks hundre år gammel, i den annen måned, den syttende dag i måneden, den dag brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser åpnedes,

5 Mosebok 28:12
Herren skal lukke op for dig sitt rike forrådshus, himmelen, og gi ditt land regn i rette tid og velsigne alt dine henders arbeid; og du skal låne til mange folk, men selv skal du ikke trenge til å låne av nogen.

2 Kongebok 7:2,19
Men den høvedsmann hvis hånd kongen støttet sig på, svarte den Guds mann: Om så Herren gjorde luker på himmelen, hvorledes skulde slikt kunne hende? Han svarte: Du skal få se det med egne øine, men ikke få ete derav. …

pour you out.

Predikerens 11:3
Når skyene blir fulle av regn, tømmer de det ut over jorden, og når et tre faller, enten det er mot syd eller mot nord, så blir treet liggende på det sted hvor det falt.

that there.

3 Mosebok 26:10
Og I skal ha gammel grøde å ete inntil I må føre den bort for den nye grødes skyld.

2 Krønikebok 31:10
svarte ypperstepresten Asarja av Sadoks hus: Siden de begynte å komme med gaver til Herrens hus, har vi ett oss mette og fått rikelig tilovers; for Herren har velsignet sitt folk, så vi har fått all denne rikdom tilovers.

Lukas 5:6,7
Og de gjorde så, og fanget en stor mengde fisk; og deres garn revnet. …

Lukas 12:16,17
Og han fortalte dem en lignelse og sa: Der var en rik mann hvis jord bar godt; …

Johannes 21:6-11
Men han sa til dem: Kast garnet på den høire side av båten, så skal I få! De kastet det da ut, og nu var de ikke i stand til å dra det op, så meget fisk var der. …

Lenker
Malakias 3:10 InterlineærtMalakias 3:10 flerspråkligMalaquías 3:10 SpanskMalachie 3:10 FranskMaleachi 3:10 TyskeMalakias 3:10 ChineseMalachi 3:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Malakias 3
9Forbannelsen har rammet eder, og fra mig raner I, ja hele folket. 10Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv mig på denne måte, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for eder og utøse velsignelser over eder i rikelig mål! 11Og jeg vil true eteren* for eders skyld, så den ikke ødelegger jordens avgrøde for eder; og vintreet på marken skal ikke slå feil for eder, sier Herren, hærskarenes Gud.…
Kryssreferanser
3 Mosebok 26:3
Dersom I vandrer i mine lover og tar vare på mine bud og holder dem,

3 Mosebok 27:30
All landets tiende av jordens sæd og av trærnes frukt hører Herren til; den er helliget Herren.

4 Mosebok 18:21
Men all tiende i Israel har jeg gitt Levis barn til arv, som lønn for den tjeneste de utfører, tjenesten ved sammenkomstens telt.

5 Mosebok 12:6
Og dit skal I føre eders brennoffer og eders slaktoffer og eders tiender og eders henders gaver og eders lovede offer og eders frivillige offer og det førstefødte av eders storfe og av eders småfe,

5 Mosebok 14:22
Du skal gi tiende av all din avgrøde, av sæden som vokser på marken år for år.

5 Mosebok 14:29
og så skal levitten komme - for han har ingen del eller arv med dig - og den fremmede og den farløse og enken som bor hos dig, og de skal ete og bli mette, forat Herren din Gud må velsigne dig i alt det arbeid du tar dig fore.

2 Kongebok 7:2
Men den høvedsmann hvis hånd kongen støttet sig på, svarte den Guds mann: Om så Herren gjorde luker på himmelen, hvorledes skulde slikt kunne hende? Han svarte: Du skal få se det med egne øine, men ikke få ete derav.

2 Krønikebok 31:10
svarte ypperstepresten Asarja av Sadoks hus: Siden de begynte å komme med gaver til Herrens hus, har vi ett oss mette og fått rikelig tilovers; for Herren har velsignet sitt folk, så vi har fått all denne rikdom tilovers.

Nehemias 13:12
Og hele Juda førte tienden av kornet, mosten og oljen til forrådskammerne.

Salmenes 78:23
Og han gav skyene der oppe befaling og åpnet himmelens porter.

Salomos Ordsprog 3:9
Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!

Esekiel 34:26
Og jeg vil gjøre dem og landet omkring min haug til en velsignelse; jeg vil sende regn i rette tid; velsignelses regnstrømmer skal det være.

Esekiel 44:30
Og de første frukter av all førstegrøde av alle slag og hver offergave av alle slag, av alle eders offergaver, skal tilhøre prestene, og det første av eders deig skal I gi presten, så velsignelse må komme over ditt hus.

Hoseas 2:21
Og det skal skje på den dag at jeg vil bønnhøre, sier Herren, jeg vil bønnhøre himmelen, og den skal bønnhøre jorden,

Joel 2:19
Og Herren svarer og sier til sitt folk: Se, jeg sender eder korn og most og olje, så I blir mette; og jeg vil ikke mere overgi eder til vanære blandt hedningene.

Joel 2:24
Treskeplassene blir fulle av korn, og persekarene flyter over av most og olje.

Haggai 2:19
Er det ennu sæd i kornboden? Ennu har hverken vintreet eller fikentreet eller granatepletreet eller oljetreet båret noget. Men fra denne dag vil jeg velsigne.

Malakias 3:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden