1 Timoteus 6:17
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Byd dem som er rike i den nuværende verden, at de ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte,

Dansk (1917 / 1931)
Byd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ej heller sætte Haab til den usikre Rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting at nyde;

Svenska (1917)
Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav;

King James Bible
Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

English Revised Version
Charge them that are rich in this present world, that they be not highminded, nor have their hope set on the uncertainty of riches, but on God, who giveth us richly all things to enjoy;
Bibelen Kunnskap Treasury

Charge.

1 Timoteus 6:13
Jeg byder dig for Gud, som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som vidnet for Pontius Pilatus den gode bekjennelse,

1 Timoteus 1:3
Som jeg bad dig da jeg drog til Makedonia, å bli i Efesus, forat du skulde byde visse folk ikke å fare med fremmed lære

1 Timoteus 5:21
Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus og de utvalgte engler at du skal ta vare på dette uten fordom, så du ikke gjør noget av tilbøielighet.

rich.

1 Mosebok 13:2
Og Abram var meget rik på buskap og på sølv og gull.

Jobs 1:1-3
I landet Us var det en mann som hette Job; han var en ulastelig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og vek fra det onde. …

Matteus 19:23
Og Jesus sa til sine disipler: Sannelig sier jeg eder: Det vil være vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike.

Matteus 27:57
Men da det var blitt aften, kom en rik mann fra Arimatea ved navn Josef, som også var blitt en Jesu disippel;

Lukas 19:2,9,10
Og se, der var en mann som hette Sakkeus; han var overtolder og en rik mann. …

that they.

5 Mosebok 6:10-12
Og når Herren din Gud fører dig inn i det land han har tilsvoret dine fedre Abraham, Isak og Jakob å ville gi dig - store og gode byer som du ikke har bygget, …

5 Mosebok 8:17
Si da ikke ved dig selv: Det er min kraft og min sterke hånd som har vunnet mig denne rikdom,

5 Mosebok 33:15
med det herligste fra de eldgamle fjell og det ypperste fra de evige hauger,

2 Krønikebok 26:16
Men da han var blitt mektig, blev han overmodig i sitt hjerte, så han forsyndet sig; han var ulydig mot Herren sin Gud og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkoffer-alteret.

2 Krønikebok 32:25,26
Men Esekias gjengjeldte ikke den velgjerning som var vist ham; han blev overmodig i sitt hjerte, og det kom vrede over ham og over Juda og Jerusalem. …

Salmenes 10:3,4
For den ugudelige roser sin sjels lyst, og den rovgjerrige sier Herren farvel, håner ham. …

Salmenes 73:5-9
De kjenner ikke til nød som andre folk, og de blir ikke plaget som andre mennesker. …

Salomos Ordsprog 30:9
forat jeg ikke når jeg blir mett, skal fornekte dig og si: Hvem er Herren? og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn!

Jeremias 2:31
Du onde slekt! Gi akt på Herrens ord! Har jeg vært en ørken for Israel eller et belgmørkt land? Hvorfor sier mitt folk: Vi har gjort oss fri, vi vil ikke mere komme til dig?

Esekiel 16:49,50,56
Se, dette var Sodomas, din søsters misgjerning: overmot; overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre; men den elendige og fattige hjalp hun ikke; …

Daniel 4:30
Da tok kongen til orde og sa: Er ikke dette det store Babel, som jeg har bygget til kongesete ved min veldige makt og til ære for min herlighet?

Daniel 5:19-23
og for den makts skyld han hadde gitt ham, bevet og fryktet alle folk, ætter og tungemål for ham; hvem han vilde, slo han ihjel, og hvem han vilde, lot han leve, og hvem han vilde, ophøiet han, og hvem han vilde, fornedret han. …

Hoseas 13:6
Fordi deres beite var godt, blev de mette; og da de blev mette, ophøiet de sig i sitt hjerte, og så glemte de mig.

Habakuk 1:15,16
Dem alle drar de* op med krok, samler dem i sin not og sanker dem i sitt garn; derfor gleder de sig og jubler.…

Romerne 11:20
Vel! ved sin vantro blev de avbrutt, men du står ved din tro; vær ikke overmodig, men frykt!

Jakobs 1:9,10
Men den ringe bror rose sig av sin høihet, …

Apenbaring 18:6,7
Gi henne igjen som hun har gitt, og gjengjeld henne dobbelt efter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun har iskjenket! …

trust.

Jobs 31:24,25
Har jeg satt mitt håp til gullet og sagt til gullklumpen: Du er min tillit? …

Salmenes 52:7
Se, der er den mann som ikke holdt Gud for sitt sterke vern, men satte sin lit til sin store rikdom, satte sin styrke i sin ondskap.

Salmenes 62:10
Stol ikke på vold, og sett ikke fåfengt håp til røvet gods! Når rikdommen vokser, så akt ikke på det!

Salomos Ordsprog 11:28
Den som setter sin lit til sin rikdom, han skal falle; men de rettferdige skal grønnes som løvet.

Jeremias 9:23,24
Så sier Herren: Den vise rose sig ikke av sin visdom, og den sterke rose sig ikke av sin styrke, den rike rose sig ikke av sin rikdom! …

Markus 10:24
Disiplene blev forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til orde og sa til dem: Barn! hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike!

Lukas 12:15-21
Og han sa til dem: Se til og ta eder i vare for all havesyke! for ingen har sitt liv av sitt gods, om han er nokså rik. …

Efeserne 5:5
For dette vet og skjønner I at ingen horkarl eller uren eller havesyk, som er en avgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rike.

uncertain riches.

Salomos Ordsprog 23:5
Når du vender dine øine mot rikdommen, så er den borte. For den gjør sig visselig vinger, lik en ørn som flyver mot himmelen.

Salomos Ordsprog 27:24
For gods varer ikke til evig tid, og en krone ikke gjennem alle slekter.

Predikerens 5:13,14
Der er et stort onde, som jeg har sett under solen: rikdom gjemt av sin eier til hans egen ulykke. …

but.

Salmenes 62:8
Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.

Salmenes 84:11,12
For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld. …

Salmenes 118:8,9
Det er bedre å sette sin lit til Herren enn å stole på mennesker. …

Jeremias 17:7,8
Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er. …

the living.

1 Timoteus 3:15
men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

1 Timoteus 4:10
For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

1 Tessalonikerne 1:9
for selv forteller de om oss hvad inngang vi fikk hos eder, og hvorledes I vendte eder til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud

who.

Salmenes 104:28
Du gir dem, de sanker; du oplater din hånd, de mettes med godt.

Matteus 6:32
For alt slikt søker hedningene efter, og eders himmelske Fader vet at I trenger til alt dette.

Apostlenes-gjerninge 14:27
Da de nu kom dit, samlet de menigheten og fortalte hvor store ting Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene.

Apostlenes-gjerninge 17:25
heller ikke tjenes han av menneskelige hender som om han trengte til noget, han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting;

richly.

Predikerens 5:18,19
Se, dette er det jeg har funnet godt og skjønt: å ete og drikke og å gjøre sig til gode til gjengjeld for alt det strev som en møier sig med under solen alle de levedager som Gud gir ham; for det er det gode som blir ham til del. …

Kolossenserne 3:16
La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,

Titus 3:6
som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser.

*marg:

Lenker
1 Timoteus 6:17 Interlineært1 Timoteus 6:17 flerspråklig1 Timoteo 6:17 Spansk1 Timothée 6:17 Fransk1 Timotheus 6:17 Tyske1 Timoteus 6:17 Chinese1 Timothy 6:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Timoteus 6
17Byd dem som er rike i den nuværende verden, at de ikke skal være overmodige eller sette sitt håp til den uvisse rikdom, men til Gud, som gir oss rikelig alle ting å nyte, 18at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, gavmilde, godgjørende, …
Kryssreferanser
Salmenes 62:10
Stol ikke på vold, og sett ikke fåfengt håp til røvet gods! Når rikdommen vokser, så akt ikke på det!

Salomos Ordsprog 11:28
Den som setter sin lit til sin rikdom, han skal falle; men de rettferdige skal grønnes som løvet.

Salomos Ordsprog 23:5
Når du vender dine øine mot rikdommen, så er den borte. For den gjør sig visselig vinger, lik en ørn som flyver mot himmelen.

Predikerens 2:24
Er det ikke et gode for mennesket at han kan ete og drikke og unne sig gode dager til gjengjeld for sitt strev? Men jeg så at også dette kommer fra Guds hånd;

Jeremias 49:4
Hvorfor roser du dig av dine daler, av din dals overflod, du frafalne datter, som setter din lit til dine skatter og sier: Hvem kan gjøre mig noget?

Matteus 12:32
Og om nogen taler et ord mot Menneskesønnen, det skal bli ham forlatt; men om nogen taler mot den Hellige Ånd, det skal ikke bli ham forlatt, hverken i denne verden eller i den kommende.

Lukas 3:11
Han svarte dem: Den som har to kjortler, skal dele med den som ingen har, og den som har mat, skal gjøre likeså!

Lukas 12:20
Men Gud sa til ham: Du dåre! i denne natt kreves din sjel av dig; hvem skal så ha det du har samlet?

Apostlenes-gjerninge 14:17
enda han ikke lot sig uten vidnesbyrd, idet han gjorde godt, gav eder regn og fruktbare tider fra himmelen, og mettet eders hjerter med føde og glede.

Romerne 11:20
Vel! ved sin vantro blev de avbrutt, men du står ved din tro; vær ikke overmodig, men frykt!

1 Timoteus 4:10
For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

1 Timoteus 6:9
men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.

2 Timoteus 4:10
For Demas forlot mig, fordi han fikk kjærlighet til den nuværende verden, og drog til Tessalonika, Kreskens til Galatia, Titus til Dalmatia;

Titus 2:12
idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden,

Titus 3:6
som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser.

2 Peters 1:11
for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

1 Timoteus 6:16
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden