Jeremias 9:23
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Så sier Herren: Den vise rose sig ikke av sin visdom, og den sterke rose sig ikke av sin styrke, den rike rose sig ikke av sin rikdom!

Dansk (1917 / 1931)
Saa siger HERREN: Den vise rose sig ikke af sin Visdom, den stærke ikke af sin Styrke, den rige ikke af sin Rigdom;

Svenska (1917)
Så säger HERREN: Den vise berömme sig icke av sin vishet, den starke berömme sig icke av sin styrka, den rike berömme sig icke av sin rikedom.

King James Bible
Thus saith the LORD, Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches:

English Revised Version
Thus saith the LORD, Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches:
Bibelen Kunnskap Treasury

wise.

Jobs 5:12-14
som gjør de kløktiges råd til intet, så deres hender ikke får utrettet noget som varer, …

Salmenes 49:10-13,16-18
Nei, han vil få se den. De vise dør, dåren og den uforstandige omkommer tilsammen og overlater sitt gods til andre. …

Predikerens 2:13-16,19
Da så jeg at visdommen har samme fortrin fremfor dårskapen som lyset har fremfor mørket; …

Predikerens 9:11
Fremdeles så jeg under solen at det ikke er visst at de som er lette på foten, vinner i løpet, eller at heltene seirer i krigen, eller at de vise kan få sig brød, eller at de forstandige kan vinne rikdom eller de kloke finne yndest; for tid og hendelse møter dem alle.

Esaias 5:21
Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker!

Esaias 10:12,13
Men når Herren har fullført hele sin gjerning på Sions berg og i Jerusalem, da vil jeg hjemsøke Assurs konge for frukten av hans hjertes overmot og hans stolte øines tross. …

Esekiel 28:2-9
Menneskesønn! Si til Tyrus' fyrste: Så sier Herren, Israels Gud: Fordi ditt hjerte ophøier sig, og du sier: Jeg er en gud, jeg sitter på et gudesete midt ute i havet, enda du er et menneske og ikke nogen gud, men allikevel i ditt hjerte tykkes dig å være en gud - …

Romerne 1:22
Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer,

1 Korintierne 1:19-21,27-29
for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. …

1 Korintierne 3:18-20
Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis; …

Jakobs 3:14
Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den!

neither.

5 Mosebok 8:17
Si da ikke ved dig selv: Det er min kraft og min sterke hånd som har vunnet mig denne rikdom,

1 Samuels 17:4-10,42
Da gikk en tvekjemper ut av filistrenes leir; han hette Goliat og var fra Gat; han var seks alen og et spann høi. …

1 Kongebok 20:10,11
Da sendte Benhadad atter bud til ham og lot si: Gudene la det gå mig ille både nu og siden om Samarias støv skal kunne fylle nevene på alt det folk som er i mitt følge. …

Salmenes 33:16,17
En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft. …

Esaias 10:8
For han sier: Er ikke mine høvdinger konger alle sammen?

Esaias 36:8,9
Men gjør nu et veddemål med min herre, kongen i Assyria: Jeg vil gi dig to tusen hester om du kan få dig folk til å ride på dem. …

Esekiel 29:9
Og Egyptens land skal bli til en ørken, et øde land, og de skal kjenne at jeg er Herren, fordi han sa: Strømmen hører mig til, jeg har gjort den.

Daniel 3:15
Nuvel, hvis I, når I hører lyden av horn, fløite, citar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags strengelek, er rede til å falle ned og tilbede det billede jeg har gjort, så er det godt og vel; men hvis I ikke tilbeder det, så skal I i samme stund kastes i den brennende ildovn, og hvem er den gud som kan frelse eder av min hånd?

Daniel 4:30,31,37
Da tok kongen til orde og sa: Er ikke dette det store Babel, som jeg har bygget til kongesete ved min veldige makt og til ære for min herlighet? …

Daniel 5:18-23
Konge! Den høieste Gud gav Nebukadnesar, din far, riket og makten og æren og herligheten; …

Amos 2:14-16
den raske skal intet tilfluktssted finne, og den sterke ikke kunne gjøre bruk av sin kraft, og helten ikke berge sitt liv; …

Apostlenes-gjerninge 12:22,23
og folket ropte til ham: Dette er Guds røst, og ikke et menneskes. …

rich.

Jobs 31:24,25
Har jeg satt mitt håp til gullet og sagt til gullklumpen: Du er min tillit? …

Salmenes 49:6-9
de som setter sin lit til sitt gods og roser sig av sin store rikdom? …

Salmenes 52:6,7
Og de rettferdige skal se det og frykte, og de skal le av ham og si: …

Salmenes 62:10
Stol ikke på vold, og sett ikke fåfengt håp til røvet gods! Når rikdommen vokser, så akt ikke på det!

Salomos Ordsprog 11:4
Gods hjelper ikke på vredens dag, men rettferdighet frir fra døden.

Esekiel 7:19
Sitt sølv skal de kaste på gatene, og sitt gull skal de akte for urent; deres sølv og deres gull skal ikke kunne berge dem på Herrens vredes dag; de skal ikke kunne mette sig eller fylle sin buk med det. For det har vært et anstøt til misgjerning for dem,

Sefanias 1:18
Hverken deres sølv eller deres gull skal kunne berge dem på Herrens vredes dag; ved hans nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært; for han vil gjøre ende, ja brått gjøre ende på alle dem som bor på jorden.

Markus 10:24
Disiplene blev forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til orde og sa til dem: Barn! hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike!

Lukas 12:19,20
og så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har meget godt liggende for mange år; slå dig til ro, et, drikk, vær glad! …

1 Timoteus 6:10
For pengekjærhet er en rot til alt ondt; av lyst dertil har somme faret vill fra troen og har gjennemstunget sig selv med mange piner.

Lenker
Jeremias 9:23 InterlineærtJeremias 9:23 flerspråkligJeremías 9:23 SpanskJérémie 9:23 FranskJeremia 9:23 TyskeJeremias 9:23 ChineseJeremiah 9:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jeremias 9
22Si: Så sier Herren: Menneskenes døde kropper skal ligge som gjødsel på marken og som kornbånd efter høstfolkene, og det er ingen som samler dem. 23Så sier Herren: Den vise rose sig ikke av sin visdom, og den sterke rose sig ikke av sin styrke, den rike rose sig ikke av sin rikdom! 24Men den som vil rose sig, han rose sig av at han er forstandig og kjenner mig, at jeg er Herren, som gjør miskunnhet, rett og rettferdighet på jorden; for i det har jeg velbehag, sier Herren. …
Kryssreferanser
1 Korintierne 1:31
forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Filippenserne 3:8
ja, jeg akter og i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mere verd, han for hvis skyld jeg har lidt tap på alt, og jeg akter det for skarn, forat jeg kan vinne Kristus

Filippenserne 3:10
så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans opstandelse og samfundet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død,

1 Kongebok 20:10
Da sendte Benhadad atter bud til ham og lot si: Gudene la det gå mig ille både nu og siden om Samarias støv skal kunne fylle nevene på alt det folk som er i mitt følge.

1 Kongebok 20:11
Da svarte Israels konge og sa: Si til ham: Ikke skulde den som binder sverdet om sig, rose sig lik den som løser det av sig!

Jobs 31:24
Har jeg satt mitt håp til gullet og sagt til gullklumpen: Du er min tillit?

Jobs 31:25
Har jeg gledet mig fordi min rikdom blev stor, og fordi min hånd vant mig meget gods?

Jobs 32:13
Si ikke: Vi har funnet visdom hos ham; bare Gud kan få bukt med ham, ikke noget menneske!

Salmenes 49:6
de som setter sin lit til sitt gods og roser sig av sin store rikdom?

Salomos Ordsprog 3:5
Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!

Salomos Ordsprog 21:30
Det finnes ingen visdom og ingen forstand og intet råd mot Herren.

Predikerens 9:11
Fremdeles så jeg under solen at det ikke er visst at de som er lette på foten, vinner i løpet, eller at heltene seirer i krigen, eller at de vise kan få sig brød, eller at de forstandige kan vinne rikdom eller de kloke finne yndest; for tid og hendelse møter dem alle.

Esaias 10:8
For han sier: Er ikke mine høvdinger konger alle sammen?

Esaias 20:5
Da skal de forferdes og ha skam av Etiopia, som de satte sitt håp til, og av Egypten, som de var stolte av.

Esaias 47:10
Du stolte på din ondskap, du sa: Det er ingen som ser mig. Din visdom og din kunnskap har forført dig, så du sa i ditt hjerte: Jeg og ingen annen!

Jeremias 48:7
Fordi du satte din lit til dit gods og dine skatter, skal også du bli hærtatt, og Kamos skal gå i fangenskap, hans prester og hans høvdinger alle sammen.

Jeremias 49:4
Hvorfor roser du dig av dine daler, av din dals overflod, du frafalne datter, som setter din lit til dine skatter og sier: Hvem kan gjøre mig noget?

Esekiel 28:3
ja, du er visere enn Daniel, intet lønnlig er skjult for dig;

Amos 2:14
den raske skal intet tilfluktssted finne, og den sterke ikke kunne gjøre bruk av sin kraft, og helten ikke berge sitt liv;

Jeremias 9:22
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden