1 Mosebok 1:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Dansk (1917 / 1931)
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

Svenska (1917)
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

King James Bible
In the beginning God created the heaven and the earth.

English Revised Version
In the beginning God created the heaven and the earth.
Bibelen Kunnskap Treasury

beginning.

Salomos Ordsprog 8:22-24
Herren skapte mig som sitt første verk, før sine andre gjerninger, i fordums tid.…

Salomos Ordsprog 16:4
Herren har gjort hver ting til dens øiemed, også den ugudelige til straffens dag.

Markus 13:19
for i de dager skal det være så stor en trengsel som ikke har vært inntil nu fra skapningens begynnelse, fra den tid da Gud skapte verden, og som heller ikke skal bli.

Johannes 1:1-3
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. …

Hebreerne 1:10
Og: Du, Herre, grunnfestet i begynnelsen jorden, og himlene er dine henders verk;

1 Johannes 1:1
Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øine, det som vi skuet og våre hender følte på - om livets Ord

God.

2 Mosebok 20:11
For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

2 Mosebok 31:18
Og da han hadde talt ut med Moses på Sinai berg, gav han ham vidnesbyrdets to tavler, tavler av sten, skrevet med Guds finger.

1 Krønikebok 16:26
For alle folkenes guder er intet; men Herren har gjort himmelen.

Nehemias 9:6
Du alene er Herren, du har gjort himlene, himlenes himler og all deres hær, jorden og alt som er på den, havene og alt som er i dem, og du holder det alt sammen i live, og himmelens hær tilbeder dig.

Jobs 26:13
Ved hans ånde blir himmelen klar; hans hånd gjennemborer den lettfarende drage.

Jobs 38:4
Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Si frem hvis du vet det!

Salmenes 8:3
Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort,

Salmenes 33:6,9
Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde. …

Salmenes 89:11,12
Dig hører himlene til, dig også jorden; jorderike og alt det som fyller det - du har grunnfestet dem; …

Salmenes 96:5
For alle folkenes guder er intet; men Herren har gjort himmelen.

Salmenes 102:25
Fordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerning.

Salmenes 104:24,30
Hvor mange dine gjerninger er, Herre! Du gjorde dem alle viselig; jorden er full av det du har skapt. …

Salmenes 115:15
Velsignet være I av Herren, himmelens og jordens skaper!

Salmenes 121:2
Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.

Salmenes 124:8
Vår hjelp er i Herrens navn, han som gjorde himmel og jord.

Salmenes 134:3
Herren velsigne dig fra Sion, han som gjorde himmel og jord!

Salmenes 136:5
ham som gjorde himmelen med forstand, for hans miskunnhet varer evindelig;

Salmenes 146:6
som gjorde himmel og jord, havet og alt hvad i dem er, som er trofast til evig tid,

Salmenes 148:4,5
Lov ham, I himlenes himler og I vann som er ovenover himlene! …

Salomos Ordsprog 3:19
Herren grunnfestet jorden med visdom; han bygget himmelen med forstand.

Salomos Ordsprog 8:22-30
Herren skapte mig som sitt første verk, før sine andre gjerninger, i fordums tid.…

Predikerens 12:1
Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dager kommer, og det lider mot de år hvorom du vil si: Jeg har ingen glede av dem,

Esaias 37:16
Herre, hærskarenes Gud, Israels Gud, du som troner på kjerubene! Du alene er Gud for alle jordens. riker, du har gjort himmelen og jorden.

Esaias 40:26
Løft eders øine mot det høie og se: Hvem har skapt disse ting? Han er den som fører deres hær ut i fastsatt tall, som kaller dem alle ved navn; på grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke savnes ikke én.

Esaias 40:28
Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, den som har skapt jordens ender; han blir ikke trett, og han blir ikke mødig; hans forstand er uransakelig.

Esaias 42:5
Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, som gir ånde til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den:

Esaias 44:24
Så sier Herren, din gjenløser, han som dannet dig fra mors liv: Jeg er Herren, som gjør alle ting, som utspente himmelen alene, som bredte ut jorden uten hjelp fra nogen,

Esaias 45:18
For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til bolig for folk: Jeg er Herren, og det er ingen annen.

Esaias 51:13,16
og at du glemmer Herren, din skaper, som utspente himmelen og grunnfestet jorden, og alltid hele dagen engster dig for undertrykkerens vrede, når han legger pilen til rette for å ødelegge? Hvor er da undertrykkerens vrede? …

Esaias 65:17
For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og de første ting skal ikke minnes og ikke mere rinne nogen i hu.

Jeremias 10:12
Han er den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet jorderike ved sin visdom og spente ut himmelen ved sin forstand.

Jeremias 32:17
Akk, Herre, Herre! Se, du er den som har gjort himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm; ingen ting er for vanskelig for dig,

Jeremias 51:15
Han er den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet jorderike ved sin visdom og utspente himmelen ved sin forstand.

Sakarias 12:1
Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre:

Matteus 11:25
På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige;

Apostlenes-gjerninge 4:24
Da de hørte det, løftet de samdrektig sin røst til Gud og sa: Herre! du som gjorde himmelen og jorden og havet og alt det som i dem er,

Apostlenes-gjerninge 14:15
og ropte: I menn! hvad er det I gjør? Også vi er mennesker under samme vilkår som I, og vi forkynner eder evangeliet at I skal vende eder bort fra disse falske guder til den levende Gud, han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som i dem er,

Apostlenes-gjerninge 17:24
Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender;

Romerne 1:19,20
for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. …

Romerne 11:36
For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

1 Korintierne 8:6
så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

Efeserne 3:9
og å oplyse alle om hvorledes husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt,

Kolossenserne 1:16,17
for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham, …

Hebreerne 1:2
som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden,

Hebreerne 3:4
Hvert hus blir jo gjort av nogen; men den som har gjort alt, er Gud;

Hebreerne 11:3
Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så det som sees, ikke blev til av det synlige.

2 Peters 3:5
For de som påstår dette, er blinde for at det fra gammel tid var himler og en jord som var blitt til ut av vann og gjennem vann ved Guds ord,

Apenbaring 3:14
Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning:

Apenbaring 4:11
Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få prisen og æren og makten; for du har skapt alle ting, og fordi du vilde, var de til og blev de skapt!

Apenbaring 10:6
og svor ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og det som er i den, og jorden og det som er på den, og havet og det som er i det, at det ikke skal være mere tid,

Apenbaring 14:7
og han sa med høi røst: Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Apenbaring 21:6
Og han sa til mig: Det er skjedd. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste av livsens vannkilde uforskyldt.

Apenbaring 22:13
Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste.

Lenker
1 Mosebok 1:1 Interlineært1 Mosebok 1:1 flerspråkligGénesis 1:1 SpanskGenèse 1:1 Fransk1 Mose 1:1 Tyske1 Mosebok 1:1 ChineseGenesis 1:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Mosebok 1
1I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene. …
Kryssreferanser
Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 1:2
Han var i begynnelsen hos Gud.

Apostlenes-gjerninge 17:24
Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender;

Hebreerne 1:10
Og: Du, Herre, grunnfestet i begynnelsen jorden, og himlene er dine henders verk;

Hebreerne 11:3
Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så det som sees, ikke blev til av det synlige.

Apenbaring 4:11
Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få prisen og æren og makten; for du har skapt alle ting, og fordi du vilde, var de til og blev de skapt!

Nehemias 9:6
Du alene er Herren, du har gjort himlene, himlenes himler og all deres hær, jorden og alt som er på den, havene og alt som er i dem, og du holder det alt sammen i live, og himmelens hær tilbeder dig.

Jobs 9:8
som alene utspenner himmelen og skrider frem over havets høider,

Jobs 38:4
Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Si frem hvis du vet det!

Salmenes 89:11
Dig hører himlene til, dig også jorden; jorderike og alt det som fyller det - du har grunnfestet dem;

Salmenes 102:25
Fordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerning.

Salmenes 115:15
Velsignet være I av Herren, himmelens og jordens skaper!

Salmenes 124:8
Vår hjelp er i Herrens navn, han som gjorde himmel og jord.

Salmenes 136:5
ham som gjorde himmelen med forstand, for hans miskunnhet varer evindelig;

Salmenes 148:5
De skal love Herrens navn; for han bød, og de blev skapt,

Esaias 40:21
Skjønner I ikke? Hører I ikke? Er det ikke fra begynnelsen kunngjort for eder? Har I ikke forstått jordens grunnvoller?

Esaias 42:5
Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, som gir ånde til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den:

Esaias 45:18
For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til bolig for folk: Jeg er Herren, og det er ingen annen.

Jeremias 10:12
Han er den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet jorderike ved sin visdom og spente ut himmelen ved sin forstand.

Jeremias 51:15
Han er den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet jorderike ved sin visdom og utspente himmelen ved sin forstand.

Apenbaring 22:21
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden