1 Mosebok 1:26
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden.

Dansk (1917 / 1931)
Derpaa sagde Gud: »Lad os gøre Mennesker i vort Billede, saa de ligner os, til at herske over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr paa Jorden og alt Kryb, der kryber paa Jorden!«

Svenska (1917)
Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.»

King James Bible
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

English Revised Version
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
Bibelen Kunnskap Treasury

Let us.

1 Mosebok 3:22
Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og eter og lever til evig tid!

1 Mosebok 11:7
La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den andres tungemål!

Jobs 35:10
Men ingen sier: Hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde om natten*,

Salmenes 100:3
Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.

Salmenes 149:2
Israel glede sig i sin skaper, Sions barn fryde sig i sin konge!

Esaias 64:8
Herre, vær ikke så over all måte vred og kom ikke evindelig misgjerning i hu! Men tenk på at vi alle sammen er ditt folk!

Johannes 5:17
Men Jesus svarte dem: Min Fader arbeider inntil nu; også jeg arbeider.

Johannes 14:23
Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

1 Johannes 5:7
For de er tre som vidner:

man.

in our.

1 Mosebok 5:1
Dette er boken om Adams ætt: På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse.

1 Mosebok 9:6
Den som utøser menneskets blod, ved mennesket skal hans blod utøses; for i Guds billede skapte han* mennesket.

Predikerens 7:29
Se, dette er det eneste jeg har funnet ut, at Gud skapte mennesket som det skulde være, men de søker mange kunster.

Apostlenes-gjerninge 17:26,28,29
og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, …

1 Korintierne 11:7
For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære.

2 Korintierne 3:18
Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

2 Korintierne 4:4
i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.

Efeserne 4:24
og iklæ eder det nye menneske, som er skapt efter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet.

Kolossenserne 1:15
Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning;

Kolossenserne 3:10
og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;

Jakobs 3:9
Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt efter Guds billede.

have dominion.

1 Mosebok 9:2,3,4
Og frykt og redsel for eder skal være over alle dyr på jorden og over alle fugler under himmelen, over alt det som rører sig på jorden, og over alle fiskene i havet; i eders hånd er de gitt. …

Jobs 5:23
for med markens stener står du i pakt, og markens ville dyr holder fred med dig.

Salmenes 8:4-8
hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham! …

Salmenes 104:20-24
Du gjør mørke, og det blir natt; i den rører sig alle dyrene i skogen. …

Predikerens 7:29
Se, dette er det eneste jeg har funnet ut, at Gud skapte mennesket som det skulde være, men de søker mange kunster.

Jeremias 27:6
Og nu har jeg gitt alle disse land i min tjener Nebukadnesars, Babels konges hånd; også markens dyr har jeg gitt ham til å tjene ham.

Apostlenes-gjerninge 17:20,28,29
for underlige ting fører du frem for våre ører; vi ønsker derfor å få vite hvad dette skal bety. …

1 Korintierne 11:7
For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære.

2 Korintierne 3:18
Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

Efeserne 4:24
og iklæ eder det nye menneske, som er skapt efter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet.

Kolossenserne 3:10
og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;

Hebreerne 2:6-9
Men en har på et sted vidnet så: Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu, eller et menneskes sønn, at du akter på ham? …

Jakobs 3:7,9
For all natur, både i dyr og i fugler, både i ormer og i sjødyr, temmes og er blitt temmet av den menneskelige natur; …

Lenker
1 Mosebok 1:26 Interlineært1 Mosebok 1:26 flerspråkligGénesis 1:26 SpanskGenèse 1:26 Fransk1 Mose 1:26 Tyske1 Mosebok 1:26 ChineseGenesis 1:26 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Mosebok 1
25Og Gud gjorde de ville dyr, hvert efter sitt slag, og feet efter sitt slag og alt jordens kryp, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt. 26Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. 27Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. …
Kryssreferanser
1 Korintierne 11:7
For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære.

Efeserne 4:24
og iklæ eder det nye menneske, som er skapt efter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet.

Kolossenserne 3:10
og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;

Jakobs 3:9
Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt efter Guds billede.

1 Mosebok 2:19
Og Gud Herren hadde dannet av jorden alle dyr på marken og alle fugler under himmelen, og han ledet dem til mennesket for å se hvad han vilde kalle dem; og som mennesket kalte hver levende skapning, så skulde den hete.

1 Mosebok 3:22
Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og eter og lever til evig tid!

1 Mosebok 5:1
Dette er boken om Adams ætt: På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse.

1 Mosebok 9:6
Den som utøser menneskets blod, ved mennesket skal hans blod utøses; for i Guds billede skapte han* mennesket.

1 Mosebok 11:7
La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den andres tungemål!

Salmenes 8:5
Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham.

Salmenes 8:6
Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,

Esaias 45:18
For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til bolig for folk: Jeg er Herren, og det er ingen annen.

1 Mosebok 1:25
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden