Salmenes 97:10
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd.

Dansk (1917 / 1931)
I, som elsker HERREN, had det onde! Han vogter sine frommes Sjæle og frier dem af de gudløses Haand;

Svenska (1917)
I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

King James Bible
Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.

English Revised Version
O ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
Bibelen Kunnskap Treasury

ye that

Salmenes 91:14
For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn.

Romerne 8:28
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

1 Korintierne 8:3
men om nogen elsker Gud, han er kjent av ham.

Jakobs 1:12
Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Jakobs 2:5
Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?

1 Peters 1:8
han som I ikke har kjent og dog elsker, han som I nu ikke ser og dog tror på, og derfor fryder I eder med en usigelig og herliggjort glede,

1 Johannes 4:19
Vi elsker fordi han elsket oss først.

1 Johannes 5:2,3
På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. …

hate

Salmenes 34:14
Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den!

Salmenes 36:4
Han optenker urett på sitt leie, han stiller sig på en vei som ikke er god; det onde hater han ikke.

Salmenes 37:27
Vik fra ondt og gjør godt! Så skal du bli boende* til evig tid.

Salmenes 101:3
Jeg vil ikke sette mig fore noget nidingsverk; å gjøre overtredelser hater jeg, det skal ikke henge ved mig.

Salmenes 119:104,163
Av dine befalinger får jeg forstand; derfor hater jeg all løgnens sti. …

Salomos Ordsprog 3:7
Vær ikke vis i egne øine, frykt Herren og vik fra det onde!

Salomos Ordsprog 8:13
Å frykte Herren er å hate ondt; stolthet og overmot, ond ferd og en falsk munn hater jeg.

Amos 5:15
Hat det onde og elsk det gode og la retten stå fast på tinge! Kanskje Herren, hærskarenes Gud, da vil være nådig mot Josefs levning.

Romerne 7:15,24
for hvad jeg gjør, vet jeg ikke; for jeg gjør ikke det som jeg vil; men det som jeg hater, det gjør jeg. …

Romerne 12:9
Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode!

preserveth

Salmenes 31:23
Elsk Herren, alle I hans fromme! Herren vokter de trofaste og gjengjelder rikelig den som farer overmodig frem.

Salmenes 37:28,39,40
For Herren elsker rett og forlater ikke sine fromme; til evig tid blir de bevart. Men de ugudeliges avkom utryddes. …

Salmenes 145:20
Herren bevarer alle dem som elsker ham; men alle de ugudelige ødelegger han.

Salomos Ordsprog 2:8
han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei.

Esaias 45:17
Israel blir frelst ved Herren med en evig frelse; I skal i all evighet ikke bli til spott og skam.

Johannes 20:28-30
Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! …

Romerne 8:28-30
Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt. …

1 Peters 1:5
I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

delivereth

Salmenes 125:3
For ugudelighetens kongestav skal ikke hvile på de rettferdiges arvelodd, forat ikke de rettferdige skal utstrekke sine hender efter urettferdighet.

Jeremias 15:21
Jeg vil redde dig av de ondes hånd, og jeg vil løse dig ut av voldsmenns hånd.

Daniel 3:28
Da tok Nebukadnesar til orde og sa: Lovet være Sadraks, Mesaks og Abed-Negos gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og gjorde mot kongens ord og vågde sitt liv for ikke å dyrke eller tilbede nogen gud uten sin gud.

Daniel 6:22,27
Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort mig nogen skade, fordi jeg er funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot dig, konge, har jeg gjort noget galt. …

2 Tessalonikerne 2:8-12
og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. …

2 Tessalonikerne 3:2
og at vi må bli fridd fra de vrange og onde mennesker; for troen er ikke alles sak.

1 Johannes 5:18
Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke.

Apenbaring 13:8
Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet.

Lenker
Salmenes 97:10 InterlineærtSalmenes 97:10 flerspråkligSalmos 97:10 SpanskPsaume 97:10 FranskPsalm 97:10 TyskeSalmenes 97:10 ChinesePsalm 97:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmenes 97
9For du, Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over alle guder. 10I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd. 11Lys er utsådd for den rettferdige, og glede for de opriktige av hjertet. …
Kryssreferanser
Romerne 12:9
Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode!

Salmenes 7:10
Mitt skjold er hos Gud, som frelser de opriktige av hjertet.

Salmenes 12:7
Du, Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem for denne slekt evindelig.

Salmenes 31:23
Elsk Herren, alle I hans fromme! Herren vokter de trofaste og gjengjelder rikelig den som farer overmodig frem.

Salmenes 34:14
Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den!

Salmenes 37:40
Og Herren hjelper dem og utfrir dem, han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham.

Salmenes 145:20
Herren bevarer alle dem som elsker ham; men alle de ugudelige ødelegger han.

Salomos Ordsprog 2:8
han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei.

Salomos Ordsprog 8:13
Å frykte Herren er å hate ondt; stolthet og overmot, ond ferd og en falsk munn hater jeg.

Esaias 49:6
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake; så vil jeg da gjøre dig til hedningenes lys, forat min frelse må nå til jordens ende.

Jeremias 15:21
Jeg vil redde dig av de ondes hånd, og jeg vil løse dig ut av voldsmenns hånd.

Daniel 3:28
Da tok Nebukadnesar til orde og sa: Lovet være Sadraks, Mesaks og Abed-Negos gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og gjorde mot kongens ord og vågde sitt liv for ikke å dyrke eller tilbede nogen gud uten sin gud.

Amos 5:15
Hat det onde og elsk det gode og la retten stå fast på tinge! Kanskje Herren, hærskarenes Gud, da vil være nådig mot Josefs levning.

Salmenes 97:9
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden