Salmenes 97
Norsk (1930)
1Herren er blitt konge; jorden fryde sig, mange øer glede sig!

2Skyer og mørke er rundt omkring ham, rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

3Ild går foran hans åsyn og setter hans fiender i brand rundt omkring.

4Hans lyn oplyser jorderike; jorden ser det og bever.

5Fjellene smelter som voks for Herrens åsyn, for all jordens herres åsyn.

6Himlene kunngjør hans rettferdighet, og alle folkene ser hans ære.

7Til skamme blir alle de som dyrker utskårne billeder, som roser sig av avguder; tilbed ham, alle guder!

8Sion hører det og gleder sig, og Judas døtre fryder sig over dine dommer, Herre!

9For du, Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over alle guder.

10I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd.

11Lys er utsådd for den rettferdige, og glede for de opriktige av hjertet.

12Gled eder, I rettferdige i Herren, og pris hans hellige navn!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 96
Top of Page
Top of Page