Salmenes 98
Norsk (1930)
1En salme. Syng Herren en ny sang! For han har gjort underlige ting; hans høire hånd og hans hellige arm har hjulpet ham.

2Herren har kunngjort sin frelse, åpenbaret sin rettferdighet for hedningenes øine.

3Han har kommet i hu sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus; alle jordens ender har sett vår Guds frelse.

4Rop med glede for Herren, all jorden, bryt ut i jubel og lovsang!

5Lovsyng Herren til citar, til citar og med sangens røst,

6til trompeter og basunens røst! Rop med fryd for kongens, Herrens åsyn!

7Havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der!

8Strømmene klappe i hender, fjellene juble alle sammen

9for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 97
Top of Page
Top of Page