Nahum 1:7
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Herren er god, et vern på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.

Dansk (1917 / 1931)
HERREN er god, et Værn paa Trængselens Dag; han kender dem, som lider paa ham,

Svenska (1917)
HERREN är god, ett värn i nödens tid, och han låter sig vårda om dem som förtrösta på honom.

King James Bible
The LORD is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.

English Revised Version
The LORD is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that put their trust in him.
Bibelen Kunnskap Treasury

Lord.

1 Krønikebok 16:34
Lov Herren! For han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

Esras 3:11
Og de sang Herrens lov og pris, fordi han er god, og hans miskunnhet mot Israel varer evindelig; og alt folket brøt ut i et stort fryderop og priste Herren fordi grunnvollen var lagt til Herrens hus.

Salmenes 25:8
Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien.

Salmenes 100:5
For Herren er god; hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

Salmenes 136:1-26
Pris Herren! for han er god, hans miskunnhet varer evindelig. …

Salmenes 145:6-10
Og om dine sterke og forferdelige gjerninger skal de tale, og dine store gjerninger vil jeg fortelle. …

Jeremias 33:11
fryds røst og gledes røst, brudgoms røst og bruds røst, rop av dem som sier: Lov Herren, hærskarenes Gud, for Herren er god, hans miskunnhet varer evindelig - dem som bærer frem takkoffer i Herrens hus. For jeg vil gjøre ende på fangenskapet, så landet blir som i den første tid, sier Herren.

Klagesangene 3:25
Herren er god mot dem som bier efter ham, mot den sjel som søker ham.

Romerne 11:22
Så se da Guds godhet og strenghet: Strenghet er over dem som er falt, men over dig er Guds godhet, såfremt du holder dig til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget.

1 Johannes 4:8-10
Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud; for Gud er kjærlighet. …

strong hold.

Salmenes 18:1,2
Til sangmesteren; av Herrens tjener David, som talte denne sangs ord til Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd. (2) Og han sa: Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke! …

Salmenes 27:5
For han gjemmer mig i sin hytte på den onde dag, han skjuler mig i sitt telts skjul; på en klippe fører han mig op.

Salmenes 62:6-8
Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes. …

Salmenes 71:3
Vær mig en klippe til bolig, dit jeg alltid kan gå, du som har fastsatt frelse for mig! For du er min klippe og min festning.

Salmenes 84:11
For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

Salmenes 91:1,2
Den som sitter i den Høiestes skjul, som bor i den Allmektiges skygge, …

Salmenes 144:1,2
Av David. Lovet være Herren, min klippe, han som oplærer mine hender til strid, mine fingrer til krig, …

Salomos Ordsprog 18:10
Herrens navn er et fast tårn; til det løper den rettferdige og blir berget.

Esaias 25:4
for du har vært et vern for den ringe, et vern for den fattige i hans trengsel, et ly mot regnskyll, en skygge mot hete; for voldsmenns fnysen er som regnskyll mot en vegg.

Esaias 26:1-4
På den dag skal denne sang synges i Juda land: En sterk by har vi, frelse setter han til mur og vern. …

Esaias 32:2
og enhver av dem skal være som et skjul for været og et ly mot regnskyll, som bekker i ørkenen, som skyggen av et veldig fjell i et tørstende land.

in the.

Salmenes 20:1
Til sangmesteren; en salme av David. (2) Herren bønnhøre dig på nødens dag, Jakobs Guds navn berge dig!

Salmenes 50:15
og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.

Salmenes 59:16
Men jeg vil synge om din styrke, og jeg vil juble om morgenen over din miskunnhet; for du er min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød.

Salmenes 86:7
På min nøds dag kaller jeg på dig, for du svarer mig.

Salmenes 91:15
Han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære.

Esaias 37:3,4
Og de sa til ham: Så sier Esekias: En nødens og tuktelsens og vanærens dag er denne dag; barnet er kommet til modermunnen, men det er ingen kraft til å føde. …

and he.

Salmenes 1:6
For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Matteus 7:23
Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

Johannes 10:27
Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig,

Galaterne 4:9
men nu, da I kjenner Gud, ja det som mere er, er kjent av Gud, hvorledes kan I da vende om igjen til den skrøpelige og fattige barnelærdom? vil I da på ny igjen træle under den?

2 Timoteus 2:19
Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet!

that.

1 Krønikebok 5:20
og de fikk hjelp mot dem, så hagarenerne og alle som var med dem, blev gitt i deres hånd; for de ropte til Gud i striden, og han bønnhørte dem, fordi de satte sin lit til ham.

2 Krønikebok 16:8,9
Var ikke etioperne og libyerne en stor hær med stridsvogner og hestfolk i stor mengde? Men fordi du dengang satte din lit til Herren, gav han dem i din hånd. …

2 Krønikebok 32:8,11,21
med ham er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud, og han skal hjelpe oss og føre våre kriger. Og folket stolte på Esekias' Judas konges ord. …

Salmenes 84:12
Herre, hærskarenes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til dig.

Jeremias 17:7,8
Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er. …

Daniel 3:28
Da tok Nebukadnesar til orde og sa: Lovet være Sadraks, Mesaks og Abed-Negos gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og gjorde mot kongens ord og vågde sitt liv for ikke å dyrke eller tilbede nogen gud uten sin gud.

Daniel 6:23
Da blev kongen meget glad og bød at Daniel skulde dras op av hulen; og da Daniel var dradd op av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud.

Matteus 27:43
Han har satt sin lit til Gud; han fri ham nu om han har behag i ham! Han har jo sagt: Jeg er Guds Sønn.

Lenker
Nahum 1:7 InterlineærtNahum 1:7 flerspråkligNahúm 1:7 SpanskNahum 1:7 FranskNahum 1:7 TyskeNahum 1:7 ChineseNahum 1:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Nahum 1
6Hvem holder stand for hans harme, og hvem utholder hans brennende vrede? Hans harme strømmer frem som ild, og fjellene styrter sammen for ham. 7Herren er god, et vern på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham. 8Men med en overskyllende flom skal han tilintetgjøre grunnen det* står på, og mørket skal forfølge hans fiender.…
Kryssreferanser
Johannes 10:14
Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine,

2 Timoteus 2:19
Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet!

Salmenes 1:6
For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Salmenes 25:8
Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien.

Salmenes 37:39
Og de rettferdiges frelse kommer fra Herren, deres sterke vern i nødens tid.

Salmenes 37:40
Og Herren hjelper dem og utfrir dem, han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham.

Salmenes 100:5
For Herren er god; hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

Salmenes 145:9
Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alle hans gjerninger.

Jeremias 16:19
Herre, min styrke og mitt sterke vern og min tilflukt på nødens dag! Til dig skal hedningefolk komme fra jordens ender og si: Bare løgn fikk våre fedre i arv, falske guder, og det var ingen iblandt dem som kunde hjelpe.

Jeremias 17:17
Vær ikke til forferdelse for mig! Du er min tilflukt på ulykkens dag.

Jeremias 24:5
Så sier Herren, Israels Gud: Som en gjør med disse gode fikener, således vil jeg se med velbehag på de bortførte av Juda, dem som jeg har sendt bort fra dette sted til kaldeernes land.

Jeremias 33:11
fryds røst og gledes røst, brudgoms røst og bruds røst, rop av dem som sier: Lov Herren, hærskarenes Gud, for Herren er god, hans miskunnhet varer evindelig - dem som bærer frem takkoffer i Herrens hus. For jeg vil gjøre ende på fangenskapet, så landet blir som i den første tid, sier Herren.

Joel 3:16
Og Herren skal brøle* fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem, og himmel og jord skal skjelve; men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn.

Sefanias 3:12
Men jeg vil levne hos dig et bøiet og ringe folk*, og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn.

Nahum 1:6
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden