1 Johannes 2:19
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

Dansk (1917 / 1931)
De ere udgaaede fra os, men de vare ikke af os; thi dersom de havde været af os, da vare de blevne hos os. Dog, det var, for at det skulde blive aabenbart, at de ikke alle ere af os.

Svenska (1917)
Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

King James Bible
They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us.

English Revised Version
They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would have continued with us: but they went out, that they might be made manifest how that they all are not of us.
Bibelen Kunnskap Treasury

went out.

5 Mosebok 13:13
Det er stått frem ugudelige menn av din midte, og de har forført innbyggerne i sin by og sagt: La oss gå bort og dyrke andre guder - sådanne som I ikke kjenner -

Salmenes 41:9
Også den mann som jeg hadde fred med, som jeg stolte på, som åt mitt brød, har løftet sin hæl imot mig.

Matteus 13:20,21
Men den som blev sådd på stengrunn, det er den som hører ordet og straks tar imot det med glede; …

Markus 4:5,6,16,17
Og noget falt på stengrunn, hvor det ikke hadde meget jord; og det kom snart op, fordi det ikke hadde dyp jord, …

Lukas 8:13
De på stengrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det; men de har ikke rot; de tror til en tid, og i prøvelsens stund faller de fra.

Johannes 15:2
Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt.

Apostlenes-gjerninge 15:24
Eftersom vi har fått høre at nogen som er kommet fra oss, har forvirret eder ved sin tale og vakt uro i eders sjeler vi har ikke gitt dem noget pålegg

Apostlenes-gjerninge 20:30
ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

2 Peters 2:20,21
For om de har flyktet bort fra verdens urenhet ved å ha lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og så atter lar sig fange av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første. …

Judas 1:19
Disse er de som skiller sig ut, naturlige mennesker, som ikke har ånd.

for.

Jobs 17:9
men den rettferdige holder fast ved sin vei, og den som har rene hender, får enn mere kraft.

Salmenes 37:28
For Herren elsker rett og forlater ikke sine fromme; til evig tid blir de bevart. Men de ugudeliges avkom utryddes.

Salmenes 125:1,2
En sang ved festreisene. De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står evindelig. …

Jeremias 32:38-40
Og de skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. …

Matteus 24:24
For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

Markus 13:22
For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vill, om det var mulig.

Johannes 4:14
men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.

Johannes 6:37-39
Alle de som Faderen gir mig, kommer til mig, og den som kommer til mig, vil jeg ingenlunde støte ut; …

Johannes 10:28-30
og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. …

2 Timoteus 2:10,19
Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet. …

1 Peters 1:2-5
efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del! …

Judas 1:1
Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror - til de kalte, som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus:

they might.

Romerne 9:6
Dog ikke som om Guds ord har slått feil. For ikke alle som er av Israels ætt, er derfor Israel;

Romerne 11:5,6
Således er det da også i denne tid blitt en levning tilbake efter nådens utvelgelse; …

1 Korintierne 11:19
for det må være partier iblandt eder, forat de ekte kan bli åpenbare iblandt eder.

2 Timoteus 3:9
Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.

Hebreerne 10:39
Men vi er ikke av dem som unddrager sig til fortapelse, vi er av dem som tror til sjelens frelse.

Lenker
1 Johannes 2:19 Interlineært1 Johannes 2:19 flerspråklig1 Juan 2:19 Spansk1 Jean 2:19 Fransk1 Johannes 2:19 Tyske1 Johannes 2:19 Chinese1 John 2:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Johannes 2
18Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. 19De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss. 20Og I har salvelse av den Hellige og vet alt. …
Kryssreferanser
Apostlenes-gjerninge 20:30
ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

1 Korintierne 11:19
for det må være partier iblandt eder, forat de ekte kan bli åpenbare iblandt eder.

2 Johannes 1:7
For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

1 Johannes 2:18
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden