1 Korintierne 16:13
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Vær årvåkne, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke!

Dansk (1917 / 1931)
Vaager, staar faste i Troen, værer mandige, værer stærke!

Svenska (1917)
Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka.

King James Bible
Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.

English Revised Version
Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
Bibelen Kunnskap Treasury

Watch.

Matteus 24:42-44
Våk derfor! for I vet ikke hvad dag eders Herre kommer. …

Matteus 25:13
Våk derfor! for I vet ikke dagen eller timen.

Matteus 26:41
Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Markus 13:33-37
Ta eder i vare, våk! For I vet ikke når tiden er. …

Markus 14:37,38
Og han kom og fant dem sovende, og sa til Peter: Simon, sover du? Var du ikke i stand til å våke én time? …

Lukas 12:35-40
La eders lender være ombundet og eders lys brennende, …

Lukas 21:36
Men våk hver tid og stund, og bed, så I kan være i stand til å undfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!

Efeserne 6:18
idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

Kolossenserne 4:2
Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse,

1 Tessalonikerne 5:6
La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue!

2 Timoteus 4:5
Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

1 Peters 4:7
Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så I kan bede,

1 Peters 5:8
Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

Apenbaring 3:2,3
Bli våken, og styrk det annet, som var på vei til å dø! for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. …

Apenbaring 16:15
Se, jeg kommer som en tyv; salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam.

stand.

1 Korintierne 15:1,2,58
Jeg kunngjør eder, brødre, det evangelium som jeg forkynte eder, som I og tok imot, som I og står fast i, …

2 Korintierne 1:24
ikke at vi er herrer over eders tro, men vi arbeider med på eders glede; for I står i troen.

Galaterne 5:1
Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!

Filippenserne 1:27
Bare før eders liv således som verdig er for Kristi evangelium, forat jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller jeg er fraværende, må få høre om eder at I står fast i én Ånd, så I med én sjel kjemper sammen for troen på evangeliet

Filippenserne 4:1
Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lenges efter, min glede og min krans, stå således fast i Herren, mine elskede!

Kolossenserne 1:23
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.

Kolossenserne 4:12
Epafras hilser eder, han som er fra eders by, en Kristi Jesu tjener som alltid strider for eder i sine bønner, at I må stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje;

1 Tessalonikerne 3:8
For nu lever vi, såfremt I står fast i Herren.

2 Tessalonikerne 2:15
Derfor, brødre, stå støtt og hold fast ved de lærdommer som I har lært enten ved vår tale eller ved brev fra oss!

quit.

1 Korintierne 9:25-27
Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. …

1 Korintierne 14:20
Brødre! vær ikke barn i forstand, men vær barn i ondskap; i forstand derimot skal I være fullvoksne!

1 Samuels 4:9
Ta mot til eder og vær menn, I filistrer, forat I ikke skal komme til å træle for hebreerne, likesom de har trælet for eder! Vær menn og strid!

2 Samuel 10:12
Vær modig, og la oss vise oss modige i striden for vårt folk og for vår Guds byer, så får Herren gjøre hvad som er godt i hans øine!

1 Krønikebok 19:13
Vær modig, og la oss vise oss modige for vårt folk og for var Guds byer, så lar Herren gjøre hvad. godt er i hans øine!

Efeserne 6:13-17
Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. …

1 Timoteus 6:12
Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du blev kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vidner!

2 Timoteus 2:3-5
Lid ondt med mig som en god Kristi Jesu stridsmann! …

2 Timoteus 4:7
Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.

Hebreerne 11:32-34
Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden vilde bli mig for kort om jeg skulde fortelle om Gideon og Barak og Samson og Jefta, om David og Samuel og profetene, …

be.

Josvas 1:6,7,9,18
Vær frimodig og sterk! For du skal skifte ut til arv blandt dette folk det land som jeg tilsvor deres fedre å ville gi dem. …

1 Kongebok 2:2
Jeg går all jordens vei; så vær du sterk og vær en mann!

1 Krønikebok 28:10
Så se nu til, for Herren har utvalgt dig til å bygge et hus til helligdom; vær frimodig og gå til verket!

Salmenes 27:14
Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!

Esaias 35:4
Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er eders Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse, han kommer selv og frelser eder.

Daniel 10:19
Da sa han: Vet du nu hvorfor jeg er kommet til dig? Nu må jeg vende tilbake for å stride mot Persias fyrste*; og når jeg drar ut, da kommer Grekenlands fyrste.

Daniel 11:32
Og dem som synder mot pakten, skal han gjøre til hedninger ved glatte ord; men de av folket som kjenner sin Gud, skal stå fast og holde ut.

Haggai 2:4
Men vær nu frimodig, Serubabel, sier Herren, vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du yppersteprest, vær frimodig, alt landets folk, sier Herren, og arbeid! For jeg er med eder, sier Herren, hærskarenes Gud.

Sakarias 8:9,13
Så sier Herren, hærskarenes Gud: La eders hender være sterke, I som i denne tid hører disse ord av de profeters munn som talte på den dag da grunnen blev lagt til Herrens, hærskarenes Guds hus, templet som skulde bygges! …

2 Korintierne 12:9,10
og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig. …

Efeserne 6:10
For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft!

Filippenserne 4:13
jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.

Kolossenserne 1:11,12
så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet, …

2 Timoteus 2:1
Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus,

Lenker
1 Korintierne 16:13 Interlineært1 Korintierne 16:13 flerspråklig1 Corintios 16:13 Spansk1 Corinthiens 16:13 Fransk1 Korinther 16:13 Tyske1 Korintierne 16:13 Chinese1 Corinthians 16:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 16
13Vær årvåkne, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke! 14La alt hos eder skje i kjærlighet! …
Kryssreferanser
1 Samuels 4:9
Ta mot til eder og vær menn, I filistrer, forat I ikke skal komme til å træle for hebreerne, likesom de har trælet for eder! Vær menn og strid!

2 Samuel 10:12
Vær modig, og la oss vise oss modige i striden for vårt folk og for vår Guds byer, så får Herren gjøre hvad som er godt i hans øine!

Salmenes 31:24
Vær ved godt mot, og eders hjerte være sterkt, alle I som venter på Herren!

Matteus 24:42
Våk derfor! for I vet ikke hvad dag eders Herre kommer.

1 Korintierne 15:1
Jeg kunngjør eder, brødre, det evangelium som jeg forkynte eder, som I og tok imot, som I og står fast i,

Galaterne 5:1
Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!

Efeserne 3:16
at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske,

Efeserne 6:10
For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft!

Filippenserne 1:27
Bare før eders liv således som verdig er for Kristi evangelium, forat jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller jeg er fraværende, må få høre om eder at I står fast i én Ånd, så I med én sjel kjemper sammen for troen på evangeliet

Filippenserne 4:1
Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lenges efter, min glede og min krans, stå således fast i Herren, mine elskede!

Kolossenserne 1:11
så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,

1 Tessalonikerne 3:8
For nu lever vi, såfremt I står fast i Herren.

2 Tessalonikerne 2:15
Derfor, brødre, stå støtt og hold fast ved de lærdommer som I har lært enten ved vår tale eller ved brev fra oss!

1 Korintierne 16:12
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden