Salmenes 94:20
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Har vel fordervelsens domstol noget samfund med dig, der hvor de skaper urett under skinn av rett?

Dansk (1917 / 1931)
Staar du i Pagt med Fordærvelsens Domstol, der skaber Uret i Lovens Navn?

Svenska (1917)
Kan fördärvets domarsäte hava gemenskap med dig, det säte där man över våld i lagens namn,

King James Bible
Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law?

English Revised Version
Shall the throne of wickedness have fellowship with thee, which frameth mischief by statute?
Bibelen Kunnskap Treasury

throne

Salmenes 52:1
Til sangmesteren; en læresalme av David, (2) da edomitten Doeg kom og gav Saul til kjenne og sa til ham: David er kommet i Akimeleks hus. (3) Hvorfor roser du dig av ondskap, du veldige? Guds miskunnhet varer hele dagen.

Salmenes 82:1
En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder* holder han dom:

1 Samuels 22:12
Og Saul sa: Hør nu, Akitubs sønn! Han svarte: Ja, her er jeg, herre!

Predikerens 3:16
Fremdeles så jeg under solen at på dommersetet, der satt gudløsheten, og hvor rettferdighet skulde råde, der rådet gudløshet.

Predikerens 5:8
Om du ser at den fattige undertrykkes, og at rett og rettferdighet tredes under føtter i landet, så undre dig ikke over den ting! For den som er høitstående, har en høiere til å vokte på sig, og en høieste vokter på dem begge.

Amos 6:3
I som jager den onde dag langt bort og flytter urettens sete nær til eder*,

fellowship

2 Krønikebok 6:14-16
og sa: Herre, Israels Gud! Det er ingen Gud som du, hverken i himmelen eller på jorden, du som holder din pakt og bevarer din miskunnhet mot dine tjenere, når de vandrer for ditt åsyn av alt sitt hjerte, …

Esaias 1:11-20
Hvad skal jeg med eders mange slaktoffer? sier Herren; jeg er mett av brennoffer av værer og av gjøkalvers fett, og til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst. …

Jeremias 7:4-11
Sett ikke eders lit til løgnaktige ord, når folk sier: Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel! …

Johannes 18:28
De førte da Jesus fra Kaifas til borgen. Det var tidlig på morgenen, og de gikk ikke selv inn i borgen, forat de ikke skulde bli urene, men kunde ete påske.

1 Johannes 1:5,6
Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forkynner eder, at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. …

frameth

Salmenes 58:2
I hjertet arbeider I jo på misgjerninger, i landet veier I ut eders henders vold.

1 Kongebok 12:32
Og Jeroboam holdt en fest i den åttende måned, på den femtende dag i måneden, i likhet med festen i Juda*, og han ofret på alteret. Således gjorde han i Betel; han ofret til kalvene som han hadde gjort, og han lot dem som han hadde gjort til prester ved offerhaugene, gjøre tjeneste i Betel,

Esters 3:6-12
Men det syntes ham alt for lite å legge hånd bare på Mordekai; for han hadde fått vite hvilket folk Mordekai hørte til; derfor søkte han å få utryddet alle de jøder som fantes i hele Ahasverus' rike, fordi det var Mordekais folk. …

Esaias 10:1
Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser

Daniel 3:4-7
Og herolden ropte med høi røst: Det være eder sagt, I folk, ætter og tungemål: …

Daniel 6:7-9
Alle riksrådene, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det burde utstedes en kongelig forordning og gis et strengt forbud, at hver den som i løpet av tretti dager beder til nogen gud eller noget menneske uten til dig, konge, skal kastes i løvehulen. …

Mika 6:16
For de akter nøie på Omris forskrifter og alt det som Akabs hus har gjort, og I følger deres vedtekter, så jeg må gjøre dig til en forferdelse og dine innbyggere til spott, og mitt folks vanære skal I bære.

Johannes 9:22
Dette sa hans foreldre fordi de fryktet for jødene; for jødene var allerede kommet overens om at dersom nogen bekjente ham å være Messias, skulde han utstøtes av synagogen;

Johannes 11:57
Men yppersteprestene og fariseerne hadde påbudt at om nogen fikk vite hvor han var, skulde han melde det, så de kunde gripe ham.

Apenbaring 13:15-17
Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. …

Lenker
Salmenes 94:20 InterlineærtSalmenes 94:20 flerspråkligSalmos 94:20 SpanskPsaume 94:20 FranskPsalm 94:20 TyskeSalmenes 94:20 ChinesePsalm 94:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmenes 94
19Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel. 20Har vel fordervelsens domstol noget samfund med dig, der hvor de skaper urett under skinn av rett? 21De slår sig skarevis sammen imot den rettferdiges sjel, og uskyldig blod dømmer de skyldig. …
Kryssreferanser
Salmenes 50:16
Men til den ugudelige sier Gud: Hvad har du med å fortelle om mine lover og føre min pakt i din munn?

Salmenes 58:2
I hjertet arbeider I jo på misgjerninger, i landet veier I ut eders henders vold.

Esaias 10:1
Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser

Jeremias 22:30
Så sier Herren: Skriv denne mann op som barnløs, som en mann som ingen lykke har i sine levedager! For ingen av hans ætt skal mere få lykke til å sitte på Davids trone og herske over Juda.

Daniel 6:15
Da stormet disse menn inn på kongen og sa til ham: Vit, konge, at det gjelder den lov hos mederne og perserne at intet forbud og ingen forordning som kongen utsteder, kan forandres.

Amos 6:3
I som jager den onde dag langt bort og flytter urettens sete nær til eder*,

Salmenes 94:19
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden