Salmerne 94
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1HERRE, du Hævnens Gud, du Hævnens Gud, træd frem i Glans;1Du hevnens Gud, Herre, du hevnens Gud, åpenbar dig i herlighet! 1Du hämndens Gud, o HERRE, du hämndens Gud, träd fram i glans.
2staa op, du Jordens Dommer, øv Gengæld mod de hovmodige!2Reis dig, du jordens dommer, la gjengjeldelse komme over de overmodige! 2Res dig, du jordens domare, vedergäll de högmodiga vad de hava gjort.
3Hvor længe skal gudløse, HERRE, hvor længe skal gudløse juble?3Hvor lenge skal de ugudelige, Herre, hvor lenge skal de ugudelige fryde sig? 3Huru länge skola de ogudaktiga, o HERRE, huru länge skola de ogudaktiga triumfera?
4De fører tøjlesløs Tale, hver Udaadsmand ter sig som Herre;4De utgyder en strøm av ord, de fører frekk tale; alle de som gjør urett, taler store ord. 4Deras mun flödar över av fräckt tal; de förhäva sig, alla ogärningsmännen.
DANNORSVE
5de underkuer, o HERRE, dit Folk og undertrykker din Arvelod;5Ditt folk, Herre, knuser de, og din arv plager de. 5Ditt folk, o HERRE, krossa de, och din arvedel förtrycka de.
6de myrder Enke og fremmed, faderløse slaar de ihjel;6Enken og den fremmede slår de ihjel, og farløse myrder de. 6Änkor och främlingar dräpa de, och faderlösa mörda de.
7de siger: »HERREN kan ikke se, Jakobs Gud kan intet mærke!«7Og de sier: Herren ser ikke, og Jakobs Gud gir ikke akt. 7Och de säga: »HERREN ser det icke, Jakobs Gud märker det icke.»
8Forstaa dog, I Taaber blandt Folket! Naar bliver I kloge, I Daarer?8Gi dog akt, I ufornuftige blandt folket, og I dårer, når vil I bli kloke? 8Märken själva, I oförnuftiga bland folket; I dårar, när kommen I till förstånd?
9Skulde han, som plantede Øret, ej høre, han, som dannede Øjet, ej se?9Mon han som planter øret, ikke skulde høre? Mon han som skaper øiet, ikke skulde se? 9Den som har planterat örat, skulle han icke höra? Den som har danat ögat, skulle han icke se?
DANNORSVE
10Skulde Folkenes Tugtemester ej revse, han som lærer Mennesket indsigt?10Mon han som refser hedningene, ikke skulde straffe, han som gir menneskene forstand? 10Den som håller hedningarna i tukt, skulle han icke straffa, han som lär människorna förstånd?
11HERREN kender Menneskets Tanker, thi de er kun Tomhed.11Herren kjenner menneskenes tanker, han vet at de er tomhet. 11HERREN känner människornas tankar, han vet att de själva äro fåfänglighet.
12Salig den Mand, du tugter, HERRE, og vejleder ved din Lov12Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov 12Säll är den man som du, HERRE, undervisar, och som du lär genom din lag,
13for at give ham Ro for onde Dage, indtil der graves en Grav til den gudløse;13for å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravd en grav for den ugudelige. 13för att skaffa honom ro för olyckans dagar, till dess de ogudaktigas grav varder grävd.
14thi HERREN bortstøder ikke sit Folk og svigter ikke sin Arvelod.14For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv; 14Ty HERREN förskjuter icke sitt folk, och sin arvedel övergiver han icke.
DANNORSVE
15Den retfærdige kommer igen til sin Ret, en Fremtid har hver oprigtig af Hjertet.15for dommen skal vende tilbake til rettferdighet, og alle de opriktige av hjertet skal gi den medhold. 15Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skola hålla sig därtill.
16Hvo staar mig bi mod Ugerningsmænd? hvo hjælper mig mod Udaadsmænd?16Hvem reiser sig for mig imot de onde? Hvem stiller sig frem for mig imot dem som gjør urett? 16Vem står upp till att försvara mig mot de onda, vem bistår mig mot ogärningsmännen?
17Var HERREN ikke min Hjælp, snart hviled min Sjæl i det stille.17Dersom ikke Herren var min hjelp, vilde min sjel snart bo i dødsrikets stillhet. 17Om HERREN icke vore min hjälp, så bodde min själ snart i det tysta.
18Naar jeg tænkte: »Nu vakler min Fod«, støtted din Naade mig, HERRE;18Når jeg sier: Min fot vakler, da holder din miskunnhet mig oppe, Herre! 18När jag tänkte: »Min fot vacklar», då stödde mig din når, o HERRE:
19da mit Hjerte var fuldt af ængstede Tanker, husvaled din Trøst min Sjæl.19Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel. 19När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.
DANNORSVE
20Staar du i Pagt med Fordærvelsens Domstol, der skaber Uret i Lovens Navn?20Har vel fordervelsens domstol noget samfund med dig, der hvor de skaper urett under skinn av rett? 20Kan fördärvets domarsäte hava gemenskap med dig, det säte där man över våld i lagens namn,
21Jager de end den retfærdiges Liv og dømmer uskyldigt Blod,21De slår sig skarevis sammen imot den rettferdiges sjel, og uskyldig blod dømmer de skyldig. 21där de tränga den rättfärdiges själ och fördöma oskyldigt blod?
22HERREN er dog mit Bjærgested, min Gud er min Tilflugtsklippe;22Da blir Herren mig en borg, og min Gud min tilflukts klippe. 22Men HERREN bliver för mig en borg, min Gud bliver min tillflykts klippa.
23han vender deres Uret imod dem selv, udsletter dem for deres Ondskab; dem udsletter HERREN vor Gud.23Og han lar deres urett komme tilbake over dem, og for deres ondskaps skyld skal han utrydde dem; ja, Herren vår Gud skal utrydde dem. 23Och han låter deras fördärv vända tillbaka över dem och förgör dem för deras ondskas skull. Ja, HERREN, vår Gud, förgör dem.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 93
Top of Page
Top of Page