Salmerne 94
Dansk (1917 / 1931)
1HERRE, du Hævnens Gud, du Hævnens Gud, træd frem i Glans;

2staa op, du Jordens Dommer, øv Gengæld mod de hovmodige!

3Hvor længe skal gudløse, HERRE, hvor længe skal gudløse juble?

4De fører tøjlesløs Tale, hver Udaadsmand ter sig som Herre;

5de underkuer, o HERRE, dit Folk og undertrykker din Arvelod;

6de myrder Enke og fremmed, faderløse slaar de ihjel;

7de siger: »HERREN kan ikke se, Jakobs Gud kan intet mærke!«

8Forstaa dog, I Taaber blandt Folket! Naar bliver I kloge, I Daarer?

9Skulde han, som plantede Øret, ej høre, han, som dannede Øjet, ej se?

10Skulde Folkenes Tugtemester ej revse, han som lærer Mennesket indsigt?

11HERREN kender Menneskets Tanker, thi de er kun Tomhed.

12Salig den Mand, du tugter, HERRE, og vejleder ved din Lov

13for at give ham Ro for onde Dage, indtil der graves en Grav til den gudløse;

14thi HERREN bortstøder ikke sit Folk og svigter ikke sin Arvelod.

15Den retfærdige kommer igen til sin Ret, en Fremtid har hver oprigtig af Hjertet.

16Hvo staar mig bi mod Ugerningsmænd? hvo hjælper mig mod Udaadsmænd?

17Var HERREN ikke min Hjælp, snart hviled min Sjæl i det stille.

18Naar jeg tænkte: »Nu vakler min Fod«, støtted din Naade mig, HERRE;

19da mit Hjerte var fuldt af ængstede Tanker, husvaled din Trøst min Sjæl.

20Staar du i Pagt med Fordærvelsens Domstol, der skaber Uret i Lovens Navn?

21Jager de end den retfærdiges Liv og dømmer uskyldigt Blod,

22HERREN er dog mit Bjærgested, min Gud er min Tilflugtsklippe;

23han vender deres Uret imod dem selv, udsletter dem for deres Ondskab; dem udsletter HERREN vor Gud.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 93
Top of Page
Top of Page