Ordsprogene 28
Dansk (1917 / 1931)
1Den gudløse flyr, skønt ingen er efter ham; tryg som en Løve er den retfærdige.

2Ved Voldsmands Brøde opstaar Strid, den kvæles af Mand med Forstand.

3En fattig Tyran, der kuer de ringe, er Regn, der hærger og ej giver Brød.

4Hvo Loven sviger, roser de gudløse, hvo Loven holder, er paa Krigsfod med dem.

5Ildesindede fatter ej Ret; alt fatter de, som søger HERREN.

6Hellere en fattig med lydefri Færd end en, som gaar Krogveje, er han end rig.

7Forstandig Søn tager Vare paa Loven, men Drankeres Fælle gør sin Fader Skam.

8Hvo Velstand øger ved Aager og Opgæld, samler til en, som er mild mod de ringe.

9Den, der vender sit Øre fra Loven, endog hans Bøn er en Gru.

10Leder man retsindige vild paa onde Veje, falder man selv i sin Grav; men de lydefri arver Lykke.

11Rigmand tykkes sig viis, forstandig Smaamand gennemskuer ham.

12Naar retfærdige jubler, er Herligheden stor, vinder gudløse frem, skal man lede efter Folk.

13At dølge sin Synd fører ikke til Held, men bekendes og slippes den, finder man Naade.

14Saligt det Menneske, som altid ængstes, men forhærder man sit Hjerte, falder man i Ulykke.

15En brølende Løve, en graadig Bjørn er en gudløs, som styrer et ringe Folk.

16Uforstandig Fyrste øver megen Vold, langt Liv faar den, der hader Rov.

17Et Menneske, der tynges af Blodskyld, er paa Flugt til sin Grav; man hjælpe ham ikke.

18Den, som vandrer lydefrit, frelses, men den, som gaar Krogveje, falder i Graven.

19Den mættes med brød, som dyrker sin Jord, med Fattigdom den, der jager efter Tomhed.

20Ærlig Mand velsignes rigt, men Jag efter Rigdom undgaar ej Straf.

21At være partisk er ikke godt, en Mand kan forse sig for en Bid Brød.

22Misundelig Mand vil i Hast vinde Gods; at Trang kommer over ham, ved han ikke.

23Den, der revser, faar Tak til sidst fremfor den, hvis Tunge er slesk.

24Stjæle fra Forældre og nægte, at det er Synd, er at være Fælle med hærgende Mand.

25Den vindesyge vækker Splid, men den, der stoler paa HERREN, kvæges.

26Den, der stoler paa sit Vid, er en Taabe, men den, der vandrer i Visdom, reddes.

27Hvo Fattigmand giver, skal intet fattes, men mangefold bandes, hvo Øjnene lukker.

28Vinder gudløse frem, kryber Folk i Skjul; naar de omkommer, bliver de retfærdige mange.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Proverbs 27
Top of Page
Top of Page