1 Samuels 12:22
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
For Herren vil for sitt store navns skyld ikke forlate sitt folk, siden Herren har funnet for godt å gjøre eder til sitt folk.

Dansk (1917 / 1931)
Thi for sit store Navns Skyld vil HERREN ikke forstøde sit Folk, da det jo har behaget HERREN at gøre eder til sit Folk.

Svenska (1917)
Ty HERREN skall icke förskjuta sitt folk, för sitt stora namns skull, eftersom HERREN har behagat att göra eder till sitt folk.

King James Bible
For the LORD will not forsake his people for his great name's sake: because it hath pleased the LORD to make you his people.

English Revised Version
For the LORD will not forsake his people for his great name's sake: because it hath pleased the LORD to make you a people unto himself.
Bibelen Kunnskap Treasury

the Lord

5 Mosebok 31:17
Den dag skal min vrede optendes mot dem, og jeg vil forlate dem og skjule mitt åsyn for dem, så de går til grunne, og mangfoldige ulykker og trengsler kommer over dem. Og de skal si på den dag: Er det ikke fordi min Gud ikke er med mig at disse ulykker er kommet over mig?

1 Kongebok 6:13
og jeg vil bo midt iblandt Israels barn, og jeg vil ikke forlate mitt folk Israel.

2 Kongebok 21:14
Og jeg vil støte fra mig levningen av min arv og overgi dem i deres fienders hånd, og de skal bli til bytte og rov for alle sine fiender,

1 Krønikebok 28:9
Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne og tjen ham med udelt hjerte og med villig sjel! For Herren ransaker alle hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd; dersom du søker ham, skal han la sig finne av dig, men dersom du forlater ham, skal han forkaste dig for alltid.

2 Krønikebok 15:2
og han gikk ut mot Asa og sa til ham: Hør på mig, Asa og hele Juda og Benjamin! Herren er med eder når I er med ham, og dersom I søker ham, skal han la sig finne av eder; men dersom I forlater ham, skal han forlate eder.

Salmenes 94:14
For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv;

Esaias 41:17
De elendige og fattige søker efter vann, men det er ikke noget; deres tunge brenner av tørst. Jeg, Herren, jeg vil svare dem; jeg, Israels Gud, jeg vil ikke forlate dem.

Esaias 42:16
Og jeg vil føre blinde på en vei de ikke kjenner; på stier de ikke kjenner, vil jeg la dem ferdes; jeg vil gjøre mørke steder for deres åsyn til lys og bakker til sletteland. Dette er de ting jeg vil gjøre, jeg vil visselig ikke la det være.

Jeremias 33:24-26
Har du ikke gitt akt på hvad dette folk har talt og sagt: De to slekter som Herren hadde utvalgt, dem forkastet han? Og mitt folk forakter de, så det ikke mere er noget folk i deres øine. …

Klagesangene 3:31,32
For Herren forkaster ikke til evig tid, …

Klagesangene 5:20
Hvorfor skulde du glemme oss evig, forlate oss for så lang en tid?

Hebreerne 13:5
Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,

for his great

2 Mosebok 32:12
Hvorfor skal egypterne si: Til ulykke har han ført dem ut; han vilde slå dem ihjel i fjellene og utrydde dem av jorden? Vend om fra din brennende vrede og angre det onde du har tenkt å gjøre mot ditt folk!

4 Mosebok 14:13-19
Da sa Moses til Herren: Egypterne har hørt at du med din kraft har ført dette folk ut fra dem, …

5 Mosebok 32:26,27
Jeg vilde ha sagt: Jeg vil blåse dem bort, jeg vil slette ut minnet om dem blandt menneskene, …

Josvas 7:9
Når kana'anittene og alle landets innbyggere får høre det, vil de kringsette oss og rydde vårt navn ut av verden; og hvad vil du da gjøre med ditt store navn?

Salmenes 106:8
Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde,

Esaias 37:35
Og jeg vil verne denne by og frelse den, for min skyld og for min tjener Davids skyld.

Esaias 43:25
Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.

Esaias 48:11
For min skyld, for min skyld gjør jeg det; for hvorledes skulde jeg kunne la mitt navn bli vanhelliget? Og min ære gir jeg ikke til nogen annen.

Jeremias 14:7,21
Om våre misgjerninger vidner mot oss, Herre, så vis oss dog nåde for ditt navns skyld! For mange er våre overtredelser, mot dig har vi syndet. …

Esekiel 20:9,14
Men det jeg gjorde, det gjorde jeg for mitt navns skyld, forat det ikke skulde bli vanhelliget for det folks øine som de bodde blandt, og for hvis øine jeg gav mig til kjenne for dem for å føre dem ut av Egyptens land. …

Efeserne 1:6,12
til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, …

it hath

2 Mosebok 19:5,6
Dersom I nu lyder min røst og holder min pakt, da skal I være min eiendom fremfor alle folk; for hele jorden hører mig til. …

5 Mosebok 7:7,8
Ikke fordi I var større enn alle andre folk, fant Herren behag i eder, så han utvalgte eder, for I er det minste blandt alle folk; …

5 Mosebok 9:5
Ikke for din rettferdighets skyld eller for ditt opriktige hjertes skyld kommer du inn i deres land og tar det i eie; men det er for deres ugudelighets skyld Herren din Gud driver disse hedninger ut for dig, og for å holde det ord Herren har svoret dine fedre Abraham, Isak og Jakob.

5 Mosebok 14:2
for et hellig folk er du for Herren din Gud, og dig har Herren utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være ham et eiendomsfolk.

Malakias 1:2
Jeg har elsket eder, sier Herren. Og I sier: Hvormed har du vist oss din kjærlighet? Er ikke Esau bror til Jakob? sier Herren, og enda har jeg elsket Jakob,

Matteus 11:26
ja, Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for dig.

Johannes 15:16
I har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt eder, og jeg har satt eder til å gå ut og bære frukt, frukt som varer, forat Faderen skal gi eder alt det I beder ham om i mitt navn.

Romerne 9:13-18
som skrevet er: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. …

Romerne 11:29
for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på.

1 Korintierne 4:7
For hvem gir vel dig fortrin? Og hvad har du, som du ikke har fått? Men om du nu har fått noget, hvorfor roser du dig da som om du ikke hadde fått det?

Filippenserne 1:6
Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,

Lenker
1 Samuels 12:22 Interlineært1 Samuels 12:22 flerspråklig1 Samuel 12:22 Spansk1 Samuel 12:22 Fransk1 Samuel 12:22 Tyske1 Samuels 12:22 Chinese1 Samuel 12:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Samuels 12
21Vik ikke av! For da måtte I følge de tomme avguder, som ikke kan gagne og ikke redde, fordi de er bare tomhet. 22For Herren vil for sitt store navns skyld ikke forlate sitt folk, siden Herren har funnet for godt å gjøre eder til sitt folk. 23Men jeg - det være langt fra mig å synde mot Herren ved å holde op med å bede for eder; og jeg vil lære eder den gode og rette vei. …
Kryssreferanser
Romerne 11:1
Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme;

1 Peters 2:9
Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

2 Mosebok 32:12
Hvorfor skal egypterne si: Til ulykke har han ført dem ut; han vilde slå dem ihjel i fjellene og utrydde dem av jorden? Vend om fra din brennende vrede og angre det onde du har tenkt å gjøre mot ditt folk!

4 Mosebok 14:13
Da sa Moses til Herren: Egypterne har hørt at du med din kraft har ført dette folk ut fra dem,

5 Mosebok 7:6
For et hellig folk er du for Herren din Gud; dig har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans eiendomsfolk.

5 Mosebok 31:6
Vær frimodige og sterke, frykt ikke og reddes ikke for dem! For Herren din Gud går selv med dig, han skal ikke slippe dig og ikke forlate dig.

Josvas 7:9
Når kana'anittene og alle landets innbyggere får høre det, vil de kringsette oss og rydde vårt navn ut av verden; og hvad vil du da gjøre med ditt store navn?

1 Kongebok 6:13
og jeg vil bo midt iblandt Israels barn, og jeg vil ikke forlate mitt folk Israel.

1 Kongebok 8:57
Herren vår Gud være med oss, som han har vært med våre fedre! Han forlate oss ikke og forkaste oss ikke,

Salmenes 94:14
For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv;

Salmenes 106:8
Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde,

Esaias 48:11
For min skyld, for min skyld gjør jeg det; for hvorledes skulde jeg kunne la mitt navn bli vanhelliget? Og min ære gir jeg ikke til nogen annen.

Jeremias 14:21
For ditt navns skyld, forkast oss ikke, overgi ikke din herlighets trone til vanære! Kom i hu og bryt ikke din pakt med oss!

1 Samuels 12:21
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden