2 Krønikebok 19:2
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Da gikk seeren Jehu, Hananis sønn, ut imot ham, og han sa til kong Josafat: Skal en hjelpe den ugudelige, og skal du elske dem som hater Herren? For dette hviler det vrede over dig fra Herren.

Dansk (1917 / 1931)
Da traadte Seeren Jehu, Hananis Søn, frem for ham, og han sagde til Kong Josafat: »Skal man hjælpe de ugudelige? Elsker du dem, der hader HERREN? For den Sags Skyld er HERRENS Vrede over dig!

Svenska (1917)
Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot konung Josafat och sade till honom: »Skall man då hjälpa den ogudaktige? Skall du då älska dem som hata HERREN? För vad du har gjort vilar nu HERRENS förtörnelse över dig.

King James Bible
And Jehu the son of Hanani the seer went out to meet him, and said to king Jehoshaphat, Shouldest thou help the ungodly, and love them that hate the LORD? therefore is wrath upon thee from before the LORD.

English Revised Version
And Jehu the son of Hanani the seer went out to meet him, and said to king Jehoshaphat, Shouldest thou help the wicked, and love them that hate the LORD? for this thing wrath is upon thee from before the LORD.
Bibelen Kunnskap Treasury

And Jehu

2 Krønikebok 20:34
Hvad som ellers er å fortelle om Josafat, både i hans første og i hans senere dager, det er opskrevet i Jehus, Hananis sønns krønike, som er optatt i boken om Israels konger.

1 Kongebok 16:1,7,12
Og Herrens ord kom til Jehu, Hananis sønn, om Baesa, og det lød således: …

Hanani

2 Krønikebok 16:7
På den tid kom seeren Hanani til Judas konge Asa og sa til ham: Fordi du satte din lit til kongen i Syria og ikke til Herren din Gud, derfor er syrerkongens hær sloppet ut av dine hender.

the seer

1 Samuels 9:9
Fordum sa folk i Israel når de gikk avsted for å få vite Guds vilje: Kom, la oss gå til seeren! For den som nu kalles profet, kaltes fordum seer.

Shouldest

2 Krønikebok 18:3,28
Akab, Israels konge, sa til Josafat, Judas konge: Vil du dra med mig til Ramot i Gilead? Han svarte: Som du, så jeg, og som ditt folk, så mitt folk - vi vil være med dig i krigen. …

1 Kongebok 21:25
Det har aldri vært nogen som Akab, han som solgte sig til å gjøre hvad ondt var i Herrens øine, fordi hans hustru Jesabel egget ham.

Salmenes 15:4
den som ser med ringeakt på den gudløse, men som ærer dem som frykter Herren, som sverger sig selv til skade og ikke bryter sitt ord,

Salmenes 139:21,22
Skulde jeg ikke hate dem som hater dig, Herre, og avsky dem som reiser sig imot dig? …

Salomos Ordsprog 1:10-19
Min sønn! Når syndere lokker dig, da samtykk ikke!…

Romerne 1:32
slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.

Efeserne 5:11
og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

2 Johannes 1:10,11
Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! …

hate the Lord

2 Krønikebok 18:7
Israels konge svarte Josafat: Der er ennu en mann gjennem hvem vi kan spørre Herren til råds; men jeg hater ham fordi han ikke spår godt om mig, men bare ondt alle sine dager, det er Mika, Jimlas sønn. Josafat sa: Kongen skulde ikke si så!

2 Mosebok 20:5
Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig,

5 Mosebok 5:9
Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerning på barn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd, på dem som hater mig,

5 Mosebok 7:10
men som gjengjelder dem som hater ham, like op i deres øine, så han lar dem omkomme. Han er ikke sen når det gjelder den som hater ham; like op i hans øine gjengjelder han ham.

5 Mosebok 32:41
Når jeg hvesser mitt lynende sverd og tar dommen i min hånd, da vil jeg føre hevn over mine fiender og gjengjelde dem som hater mig;

5 Mosebok 33:11
Velsign, Herre, hans kraft, og la hans henders gjerning tekkes dig! Knus lendene på hans motstandere og dem som hater ham, så de ikke reiser sig mere!

Salmenes 21:8
Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn.

Salmenes 68:1
Til sangmesteren; av David; en salme, en sang. (2) Gud reiser sig, hans fiender spredes, og de som hater ham, flyr for hans åsyn.

Salmenes 71:15
Min munn skal fortelle om din rettferdighet, hele dagen om din frelse; for jeg vet ikke tall derpå.

Johannes 15:18,23
Når verden hater eder, da skal I vite at den har hatet mig før eder. …

Romerne 1:30
øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre,

Romerne 8:7
fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det -

Jakobs 4:4
I utro! vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.

is wrath

2 Krønikebok 32:25
Men Esekias gjengjeldte ikke den velgjerning som var vist ham; han blev overmodig i sitt hjerte, og det kom vrede over ham og over Juda og Jerusalem.

Salmenes 90:7,8
For vi har gått til grunne ved din vrede, og ved din harme er vi faret bort med forferdelse. …

Romerne 1:18
For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;

1 Korintierne 11:31,32
Men dersom vi dømte oss selv, blev vi ikke dømt; …

Lenker
2 Krønikebok 19:2 Interlineært2 Krønikebok 19:2 flerspråklig2 Crónicas 19:2 Spansk2 Chroniques 19:2 Fransk2 Chronik 19:2 Tyske2 Krønikebok 19:2 Chinese2 Chronicles 19:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Krønikebok 19
1Men Judas konge Josafat vendte uskadd hjem igjen til Jerusalem. 2Da gikk seeren Jehu, Hananis sønn, ut imot ham, og han sa til kong Josafat: Skal en hjelpe den ugudelige, og skal du elske dem som hater Herren? For dette hviler det vrede over dig fra Herren. 3Dog er det også funnet noget godt hos dig; for du har utryddet Astarte-billedene av landet og vendt ditt hjerte til å søke Gud.
Kryssreferanser
1 Kongebok 16:1
Og Herrens ord kom til Jehu, Hananis sønn, om Baesa, og det lød således:

1 Kongebok 16:12
Således utryddet Simri hele Baesas hus efter det ord som Herren hadde talt til Baesa ved profeten Jehu,

1 Kongebok 22:44
Josafat holdt fred med Israels konge.

2 Krønikebok 16:7
På den tid kom seeren Hanani til Judas konge Asa og sa til ham: Fordi du satte din lit til kongen i Syria og ikke til Herren din Gud, derfor er syrerkongens hær sloppet ut av dine hender.

2 Krønikebok 18:1
Josafat vant stor rikdom og ære. Han inngikk svogerskap med Akab;

2 Krønikebok 18:3
Akab, Israels konge, sa til Josafat, Judas konge: Vil du dra med mig til Ramot i Gilead? Han svarte: Som du, så jeg, og som ditt folk, så mitt folk - vi vil være med dig i krigen.

2 Krønikebok 19:1
Men Judas konge Josafat vendte uskadd hjem igjen til Jerusalem.

2 Krønikebok 19:10
Hver gang det blir lagt frem for eder en rettssak av eders brødre, som bor rundt om i sine byer - enten det nu gjelder en drapssak eller lov og bud, vedtekter og forskrifter - da skal I advare dem, så de ikke synder mot Herren, og det kommer vrede over eder og eders brødre; således skal I gjøre, ellers kommer I til å dra skyld over eder.

2 Krønikebok 20:34
Hvad som ellers er å fortelle om Josafat, både i hans første og i hans senere dager, det er opskrevet i Jehus, Hananis sønns krønike, som er optatt i boken om Israels konger.

2 Krønikebok 24:18
og de forlot Herrens, sine fedres Guds hus og dyrket Astartebilledene og de andre avguder; og det kom vrede over Juda og Jerusalem for denne deres brøde.

2 Krønikebok 26:18
De trådte op mot kong Ussias og sa til ham: Det tilkommer ikke dig, Ussias, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er vidd til det. Gå ut av helligdommen! For du har vært ulydig, og det blir dig ikke til ære for Gud Herren.

Salmenes 139:21
Skulde jeg ikke hate dem som hater dig, Herre, og avsky dem som reiser sig imot dig?

Amos 7:14
Da svarte Amos Amasja således: Jeg er ikke nogen profet, heller ikke disippel av nogen profet; jeg er bare en fehyrde, som sanker frukten av morbærtreet.

2 Krønikebok 19:1
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden