1 Korintierne 13:7
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Dansk (1917 / 1931)
den taaler alt, tror alt, haaber alt, udholder alt.

Svenska (1917)
Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

King James Bible
Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.

English Revised Version
beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
Bibelen Kunnskap Treasury

Beareth.

1 Korintierne 13:4
Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke,

4 Mosebok 11:12-14
Har jeg undfanget hele dette folk, har jeg født det, siden du sier jeg skal bære det i min favn, likesom ammen bærer det diende barn, og føre det til det land du har tilsvoret dets fedre? …

5 Mosebok 1:9
Dengang sa jeg til eder: Jeg makter ikke alene å bære eder.

Salomos Ordsprog 10:12
Hat vekker trette, men kjærlighet dekker over alle overtredelser.

Salomos Høisang 8:6,7
Sett mig som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm; for sterk som døden er kjærligheten, hård som dødsriket er dens nidkjærhet; dens glød er som ildens glød, en Herrens lue.…

Romerne 15:1
Vi som er sterke, er skyldige til å bære de svakes skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag;

Galaterne 6:2
Bær hverandres byrder, og opfyll på den måte Kristi lov!

Hebreerne 13:13
La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære!

1 Peters 2:24
han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt.

1 Peters 4:8
og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.

believeth.

Salmenes 119:66
Lær mig god skjønnsomhet og kunnskap! For jeg tror på dine bud.

hopeth.

Lukas 7:37-39,44-46
Og se, det var en kvinne der i byen, som var en synderinne, og da hun fikk vite at han satt til bords i fariseerens hus, kom hun med en alabaster-krukke med salve …

Lukas 19:4-10
Da sprang han i forveien og steg op i et morbærtre for å få se ham; for hans vei gikk der forbi. …

Romerne 8:24
For i håpet er vi frelst; men et håp som sees, er ikke noget håp; hvorfor skulde en håpe det som han ser?

endureth.

1 Korintierne 9:18-22
Hvad er da min lønn? At jeg, når jeg forkynner evangeliet, gjør det for intet, så jeg ikke gjør bruk av min rett i evangeliet. …

1 Mosebok 29:20
Så tjente Jakob i syv år for Rakel; og disse år syntes han var nogen få dager, fordi han hadde henne kjær.

Jobs 13:15
Se, han vil drepe mig - jeg venter på ham; jeg vil bare rettferdiggjøre mine veier for hans åsyn.

Matteus 10:22
og I skal hates av alle for mitt navns skyld; men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.

2 Korintierne 11:8-12
Andre menigheter skattla jeg, idet jeg tok lønn av dem for å tjene eder, og da jeg var hos eder og kom i trang, falt jeg ikke nogen til byrde; …

2 Tessalonikerne 1:4
så vi selv roser oss av eder i Guds menigheter for eders tålmodighet og tro under alle eders forfølgelser og de trengsler som I holder ut

2 Timoteus 2:3-10,24
Lid ondt med mig som en god Kristi Jesu stridsmann! …

2 Timoteus 3:11
mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen.

2 Timoteus 4:5
Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Jakobs 1:12
Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Lenker
1 Korintierne 13:7 Interlineært1 Korintierne 13:7 flerspråklig1 Corintios 13:7 Spansk1 Corinthiens 13:7 Fransk1 Korinther 13:7 Tyske1 Korintierne 13:7 Chinese1 Corinthians 13:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Korintierne 13
6den gleder sig ikke over urettferdighet, men gleder sig ved sannhet; 7den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 8Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det er kunnskap, da skal den få ende. …
Kryssreferanser
Markus 9:23
Men Jesus sa til ham: Om jeg formår? - Alt er mulig for den som tror.

1 Korintierne 9:12
Har andre rett over eder, skulde da ikke vi meget mere ha det? Men denne rett har vi ikke brukt; vi tåler alt, for ikke å legge nogen hindring for Kristi evangelium.

1 Korintierne 13:6
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden