2 Tessalonikerne 3:16
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Og han, fredens Herre, gi eder fred alltid, i alle måter! Herren være med eder alle!

Dansk (1917 / 1931)
Men han selv, Fredens Herre, give eder Freden altid, i alle Maader! Herren være med eder alle!

Svenska (1917)
Men fridens Herre själv give eder sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med eder alla.

King James Bible
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.

English Revised Version
Now the Lord of peace himself give you peace at all times in all ways. The Lord be with you all.
Bibelen Kunnskap Treasury

the Lord of.

Salmenes 72:3,7
Fjellene skal bære fred for folket, og haugene for rettferdighets skyld. …

Esaias 9:6,7
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. …

Sakarias 6:13
Ja, han skal bygge Herrens tempel, og han skal vinne herlighet* og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og freds råd skal det være mellem dem begge.

Lukas 2:14
Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

Johannes 14:27
Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!

Romerne 15:33
Fredens Gud være med eder alle! Amen.

Romerne 16:20
Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

1 Korintierne 14:33
for Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud.

2 Korintierne 5:19-21
fordi Gud i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. …

2 Korintierne 13:11
For øvrig, brødre, gled eder, bli fullkomne, la eder formane, ha ett sinn, hold fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med eder.

Efeserne 2:14-17
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, …

1 Tessalonikerne 5:23
Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

Hebreerne 7:2
han som Abraham også gav tiende av alt, og som først, når hans navn utlegges, er rettferdighets konge, men dernæst også Salems konge, det er freds konge,

Hebreerne 13:20
Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, op fra de døde,

give.

4 Mosebok 6:26
Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred!

Dommernes 6:24
Da bygget Gideon der et alter for Herren og kalte det: Herren er fred. Det står ennu den dag idag i Abieser-ættens Ofra.

*marg:

Salmenes 29:11
Herren skal gi sitt folk kraft, Herren skal velsigne sitt folk med fred.

Salmenes 85:8-10
Jeg vil høre hvad Gud Herren taler; for han taler fred til sitt folk og til sine fromme - bare de ikke vender tilbake til dårskap. …

Esaias 26:12
Herre! Du skal hjelpe oss til fred; for alt det vi har gjort, har du utrettet for oss.

Esaias 45:7
jeg som er lysets ophav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken; jeg, Herren, gjør alt dette.

Esaias 54:10
For fjellene kan vei vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra dig, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer sig over dig.

Esaias 66:12
For så sier Herren: Se, jeg lar fred komme over henne som en elv og hedningenes herlighet som en overstrømmende bekk, og I skal få die; på armen skal I bæres, og på knærne skal I kjærtegnes.

Haggai 2:9
Dette siste hus skal bli herligere enn det første, sier Herren, hærskarenes Gud; og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren, hærskarenes Gud.

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

See on

Romerne 1:7
- til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Filippenserne 4:7-9
og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus. …

The Lord be.

2 Tessalonikerne 3:18
Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder alle!

1 Samuels 17:37
Så sa David: Herren, som har fridd mig av løvens og bjørnens vold, han skal også fri mig av denne filisters vold. Da sa Saul til David: Gå! Herren skal være med dig.

1 Samuels 20:13
så må Herren la det gå Jonatan ille både nu og siden! Vil min far føre ondt over dig, så skal jeg åpenbare det for dig og la dig slippe bort, så du kan dra din vei i fred. Og Herren være med dig, som han har vært med min far!

Salmenes 46:7,11
Herren, hærskarenes Gud, er med oss; Jakobs Gud er vår faste borg. Sela. …

Esaias 8:10
Legg op råd! De skal dog gjøres til intet. Tal et ord! Det skal dog ikke skje. For med oss er Gud*.

Matteus 1:23
Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

Matteus 28:20
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

2 Timoteus 4:22
Den Herre Jesus være med din ånd! Nåden være med eder!

Filemon 1:25
Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eders ånd!

Lenker
2 Tessalonikerne 3:16 Interlineært2 Tessalonikerne 3:16 flerspråklig2 Tesalonicenses 3:16 Spansk2 Thessaloniciens 3:16 Fransk2 Thessalonicher 3:16 Tyske2 Tessalonikerne 3:16 Chinese2 Thessalonians 3:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Tessalonikerne 3
16Og han, fredens Herre, gi eder fred alltid, i alle måter! Herren være med eder alle! 17Hilsen med min, Paulus' hånd; dette er et merke i hvert brev; således skriver jeg: …
Kryssreferanser
Ruts 2:4
Da kom Boas nettop fra Betlehem, og han sa til høstfolkene: Herren være med eder! De svarte: Herren velsigne dig!

Romerne 15:33
Fredens Gud være med eder alle! Amen.

Efeserne 6:23
Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro, fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!

1 Tessalonikerne 3:11
Men han, vår Gud og Fader, og vår Herre Jesus styre vår vei til eder!

2 Tessalonikerne 3:15
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden