2.Thessaloniker 3
Dansk (1917 / 1931)
1I øvrigt, Brødre! beder for os, at Herrens Ord maa have Løb og forherliges ligesom hos eder, 2og at vi maa fries fra de vanartige og onde Mennesker; thi Troen er ikke alles. 3Men trofast er Herren, som skal styrke eder og bevare eder fra det onde; 4og vi have den Tillid til eder i Herren, at I baade gøre og ville gøre, hvad vi byde. 5Men Herren styre eders Hjerter til Guds Kærlighed og til Kristi Udholdenhed!

6Men vi byde eder, Brødre! i vor Herres Jesu Kristi Navn, at I holde eder borte fra enhver Broder, som vandrer uskikkeligt og ikke efter den Overlevering, som de modtoge af os. 7I vide jo selv, hvorledes I bør efterfølge os. Thi vi have ikke levet uskikkeligt iblandt eder, 8ikke heller spiste vi nogens Brød for intet, men arbejdede med Møje og Anstrengelse, Nat og Dag, for ikke at være nogen af eder til Byrde. 9Ikke fordi vi ikke have Ret dertil; men vi vilde give eder et Forbillede i os selv, for at I skulde efterfølge os. 10Ogsaa da vi vare hos eder, bød vi eder jo dette, at dersom nogen ikke vil arbejde, saa skal han heller ikke have Føden! 11Vi høre nemlig, at nogle vandre uskikkeligt iblandt eder, idet de ikke arbejde, men tage sig uvedkommende Ting for. 12Saadanne byde og formane vi i den Herre Jesus Kristus, at de skulle arbejde i Stilhed og saaledes spise deres eget Brød. 13Men I, Brødre! bliver ikke trætte af at gøre det gode!

14Men dersom nogen ikke lyder vort Ord her i Brevet, da mærker eder ham; hav intet Samkvem med ham, for at han maa skamme sig! 15Dog skulle I ikke agte ham for en Fjende, men paaminde ham som en Broder!

16Men han selv, Fredens Herre, give eder Freden altid, i alle Maader! Herren være med eder alle!

17Hilsenen med min, Paulus's, egen Haand, hvilket er et Mærke i hvert Brev. Saaledes skriver jeg. 18Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder alle!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
2 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page