2 Tessalonikerne 3:14
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Men dersom nogen ikke lyder vårt ord her i brevet, da merk eder ham; ha ingen omgang med ham, forat han må gå i sig selv,

Dansk (1917 / 1931)
Men dersom nogen ikke lyder vort Ord her i Brevet, da mærker eder ham; hav intet Samkvem med ham, for at han maa skamme sig!

Svenska (1917)
Men om någon icke lyder vad vi hava sagt i detta brev, så märken ut för eder den mannen, och haven intet umgänge med honom, på det att han må blygas.

King James Bible
And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.

English Revised Version
And if any man obeyeth not our word by this epistle, note that man, that ye have no company with him, to the end that he may be ashamed.
Bibelen Kunnskap Treasury

obey.

5 Mosebok 16:12
Og du skal komme i hu at du var træl i Egypten, og du skal ta vare på disse forskrifter og holde dem.

Salomos Ordsprog 5:13
så jeg ikke hørte på dem som lærte mig, og ikke bøide mitt øre til dem som veiledet mig!

Sefanias 3:2
Den hører ikke på nogens røst, tar ikke mot tukt; til Herren setter den ikke sin lit, til sin Gud holder den sig ikke nær.

2 Korintierne 2:9
For derfor var det også jeg skrev, for å få vite om I holder prøve, om I er lydige i alt.

2 Korintierne 7:15
og hans kjærlighet til eder er enn sterkere når han kommer eders alles lydighet i hu, hvorledes I tok imot ham med frykt og beven.

2 Korintierne 10:6
og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.

Filippenserne 2:12
Derfor, mine elskede, likesom I alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mere i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beven;

1 Tessalonikerne 4:8
Den altså som ringeakter dette, han ringeakter ikke et menneske, men Gud, som også gir sin Hellige Ånd i eder.

Filemon 1:21
I tillit til din lydighet skriver jeg til dig, viss på at du vil gjøre endog mere enn jeg sier.

Hebreerne 13:17
Lyd eders veiledere og rett eder efter dem! for de våker over eders sjeler som de som skal gjøre regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende; for det er eder ikke til gagn.

by this epistle, note that man.

2 Tessalonikerne 3:6
Men vi byder eder, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn at I skal dra eder tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke efter den lærdom som de fikk av oss.

Matteus 18:17
Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder.

Romerne 16:17
Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem;

1 Korintierne 5:9,11
Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - …

Titus 3:10
Et menneske som gir sig av med vranglære, skal du vise fra dig, efterat du har formant ham én gang og én gang til,

that he.

4 Mosebok 12:14
Og Herren sa til Moses: Om hennes far hadde spyttet henne i ansiktet, skulde hun da ikke sitte med skammen i syv dager? La henne holdes innestengt utenfor leiren i syv dager, så kan hun komme tilbake igjen.

Esras 9:6
og sa: Min Gud! Jeg skammer mig og blues for å løfte mitt ansikt op mot dig, min Gud! For våre misgjerninger er vokset oss over hodet, og vår skyld er blitt så stor at den når til himmelen.

Salmenes 83:16
Fyll deres åsyn med skam, så de søker ditt navn, Herre!

Jeremias 3:3
Da blev regnbygene holdt tilbake, og vårregnet falt ikke; men du hadde en horkvinnes panne, du vilde ikke skamme dig.

Jeremias 6:15
De skal bli til skamme, for de har gjort vederstyggelige ting. De hverken skammer sig eller kjenner til blygsel; derfor skal de falle blandt dem som faller; på den tid jeg hjemsøker dem, skal de snuble, sier Herren.

Jeremias 31:18-20
Jeg har hørt Efra'im klage: Du har tuktet mig, ja, jeg blev tuktet som en utemmet kalv; omvend mig du, så blir jeg omvendt, du er jo Herren min Gud. …

Esekiel 16:61-63
Og du skal komme din ferd i hu og skamme dig, når du tar imot dine søstre, både dem som er større enn du, og dem som er mindre enn du, og jeg gir dig dem til døtre, enda de ikke hører med til din pakt. …

Esekiel 36:31,32
Da skal I komme i hu eders onde ferd og eders gjerninger, som ikke var gode, og I skal vemmes ved eder selv for eders misgjerninger og eders vederstyggeligheter. …

Lukas 15:18-21
Jeg vil stå op og gå til min far og si til ham: Far! jeg har syndet mot himmelen og for dig; …

Lenker
2 Tessalonikerne 3:14 Interlineært2 Tessalonikerne 3:14 flerspråklig2 Tesalonicenses 3:14 Spansk2 Thessaloniciens 3:14 Fransk2 Thessalonicher 3:14 Tyske2 Tessalonikerne 3:14 Chinese2 Thessalonians 3:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2 Tessalonikerne 3
13Men I, brødre, bli ikke trette av å gjøre det som rett er! 14Men dersom nogen ikke lyder vårt ord her i brevet, da merk eder ham; ha ingen omgang med ham, forat han må gå i sig selv, 15og hold ham ikke for en fiende, men forman ham som en bror!
Kryssreferanser
Matteus 18:17
Men hører han ikke på dem, da si det til menigheten! men hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en tolder.

Romerne 16:17
Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem;

1 Korintierne 4:14
Jeg skriver ikke dette for å vanære eder, men for å påminne eder som mine elskede barn.

Kolossenserne 4:16
Og når dette brev er lest hos eder, da sørg for at det også blir lest i laodikeernes menighet, og at I får lese brevet fra Laodikea!

2 Tessalonikerne 3:6
Men vi byder eder, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn at I skal dra eder tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke efter den lærdom som de fikk av oss.

Titus 2:8
en sund, ulastelig tale, forat motstanderen må gå i sig selv, idet han ikke har noget ondt å si om oss.

2 Johannes 1:10
Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen!

2 Tessalonikerne 3:13
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden